Zahradnictví jako dřevostavba? Proč ne

Úterý, 9. Duben 2013 - 0:00
| Napsal:

Zahradnictví se nachází v jihozápadní části Podzámecké zahrady kroměřížského zámku na místě původních objektů ze 70.let minulého století. Výstavba nového provozního a skladovacího zázemí zahrady nahrazuje původní staticky narušené objekty, plocha vzniklá prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna k návštěvnické části zahrady.

Architekti DRNH, NCZK, Zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži – foto © Tomáš Malý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák
Ateliér Architekti DRNH
Spolupracovníci Radek Štefka, Marie Veselá, Martin Daněk, Radomír Veselý, Zdeněk Sendler, Radka Táborová
Stavebník Národní památkový ústav
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kroměříž
Ulice, číslo Sněmovní nám. 1/2
PSČ 737 01
Suma 20 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2010
Datum realizace 2012
Zastavěná plocha 803.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Malý

Supervize a generel obnovy: TRANSAT ARCHITEKTI / Petr Všetečka, Robert Václavík

Jedná se o současnou interpretaci tématu hospodářského dvora. V souladu s daným půdorysným konceptem zadání byla zvolena kompozice tří jednoduchých staveb obklopujících centrální dvůr a umístěných ve směrech odpovídajících postupně rostlému „měkkému“ charakteru místa. Jednotlivé stavby svým provedením detailů přiznávají dobu vzniku, současně ale jejich archaický tvar a lapidární konstrukce vytváří atmosféru hospodářských staveb dob minulých.

Při volbě modřínového dřeva jako hlavního materiálu fasád bylo zohledněno přirozené stárnutí materiálu, objekty se tak postupně stanou součástí zámecké zahrady. Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené a nezateplené dřevostavby, konstrukční systém vychází ze základního modulu plných vazeb 3,3 metru. Přiznané nosné části jsou navrženy a provedeny jako klasická tesařská krovová konstrukce krovu s čepovanými a šroubovanými spoji, v zateplené dvoupodlažní části je použita rámová konstrukce zavětrovaná plošnými obklady. Založení objektů je navrženo na betonových pasech; část objektů je založena na pilotách, poněvadž po nimi procházejí kanalizační sběrače.

Publikovaný projekt je součástí Salonu dřevostaveb 2013 a je zařazen Ročenky Salonu dřevostaveb. Tu lze zakoupit na www.domesistore.com.

Článek vznikl za podpory nesoutěžní přehlídky Salon dřevostaveb.