Zákaznické centrum Vodafone

Pondělí, 30. Duben 2012 - 10:00
| Napsal:

Interiér Vodafone OneNet centra vznikl k prezentačním účelům pro zákazníky společnosti VF. Zbudovaný prostor umožňuje provést firemního klienta personalizovanou cestou ušitou na míru jeho potřebám a ukázat know-how a portfolio v oblasti telekomunikačních technologií a služeb.

IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
Fotoalbum: 
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © IO STUDIO
IO STUDIO - Zákaznické centrum Vodafone, Praha 10 - foto © Alexander Dobrovodský
Katalogový list: 
Autor Luka Križek, Radek Bláha
Ateliér IO Studio
Stavebník Vodafone Czech Republic a. s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 10
Ulice, číslo Vinohradská 168
Datum realizace 2011

V prostoru probíhá pomocí nejmodernějších technologií seznámení zákazníka s širokou nabídkou služeb a produktů společnosti. Audiovizuální zážitek je podpořen silným a originálním ztvárněním celého prostoru. Jeho uspořádáním do tzv. „zákaznické cesty“ zákazník nejprve vstupuje do relaxační zóny, z níž je intuitivně lákán pomocí organických stěn do vstupní welcome zóny. K hlavnímu centrálnímu objektu OneNet, kde probíhá nejdůležitější část prezentace, je přiváděn ze zadní části úzkým koridorem tak, aby si pomalu vychutnával srovnání reálného světa s vytvořenou Vodafone realitou. Z něj pak zákazník pokračuje do dalších dvou oddělených a tvarově odlišných částí, kde návštěva končí. Silné a originální výtvarné řešení vychází přímo ze zadání, které jsme obdrželi. Cílem bylo vytvořit prostor se silnou fi remní identitou. Nejdůležitější prezentace je zaměřena na komplexní zákaznické řešení produktem „OneNet“. Proto jsme se od začátku pokoušeli vizuálně zachytit podobu OneNetu v hlavním centrálním objektu. Snažili jsme se o navržení prostorově a tvarově bohatého objektu s výrazným a lehce zapamatovatelným rysem, zvenčí lákajícího k jeho objevování. Zajímavým podnětem bylo rovněž umístění řešeného prostoru v přízemí centrály společnosti Vodafone ČR v přímé souvislosti s kavárnou Fuel, kterou jsme realizovali v roce 2007. Prostory jsou od sebe odděleny celoskleněnou stěnou a jsou tak vizuálně v přímém kontaktu. Centrální objekt OneNet je právě proto navržen s hlavním kompozičním akcentem směrovaným k pohledu z kavárny. Optické otevření dvěma otvory, které jsou zároveň hlavními koncepčními prvky výtvarného záměru, umožňují zajímavý průhled zpět. Vnitřní řešení objektu vytváří v návštěvníkovi nezaměnitelný prostorový zážitek, evokující až kybernetický prostor. To je podpořeno originálně a velmi atypicky navrženým nábytek na míru. Konstrukčním řešením a relativně velkým rozměrem se objekt blíží k velikosti většího zahradního altánu či drobné stavby. Proto si nárokuje své zařazení rovněž do kategorie architektonické. Jedná se o jakousi přípravu, jak bychom si za pár let představovali např. řešení velmi originálního bydlení čí jiné stavby.

Původní stav

Řešený prostor se nachází v 1. NP polyfunkční budovy areálu Vinice, který je využíván pro administrativní a obchodní účely společností Vodafone Czech Republic. Prostor byl původně složen ze 3 základních místností a přilehlých toalet se sprchou. V prostoru se nachází sloupový nosný systém v profi lech 40 x 40 cm a v modulu 6,0 m a 7,5 m. Ztužující a technologickou funkci plní 2 komunikační jádra, která do prostoru zasahují. Jedná o komunikační jádro sloužící pro rozvod vnitřních instalací objektu, dále komunikační jádro obsahující schodiště. Všechny tyto prvky byly z pohledu nového návrhu vnitřního objektu a dispozice limitní a omezující. Návrh proto vznikl přesně na míru danému prostoru a požadavku klienta.

V prvopočátku zadání projektu byl investorem kladen důraz na možnost budoucího přestěhování vybavení prostoru v co největší možné míře. Společnost Vodafone se chystá přestěhovat do nové budovy v nově budovaném administrativním komplexu West City v Praze 5-Stodůlkách, a to již na konci roku 2014.

Proto je celý návrh konstruován jako mobilní. Veškeré objekty, ač na první pohled působí dojmem, že přestěhování je bez poškození nemožné, lze přemístit. Všechny konstrukce jsou navrženy a připraveny tak, aby je bylo možno do 5 pracovních dnů kompletně rozebrat a transportovat na nové místo a to bez jakékoli újmy na vzhledu či kvalitě. Maximální velikosti všech konstrukcí odpovídají minimálním rozměrům dveřních otvorů běžné administrativní budovy.

V prostoru bylo využito několik zajímavých stavebních technologií. Prostorové objekty byly realizovány složitě tvarovanou nosnou ocelovou konstrukcí, kterou jsme skládali vzhledem k rozměrům v tovární hale a následně jsme ji již montovali po částech přímo na místě. Při obvodu tvaru jsme zvolili ocelovou trubku průměru 60 mm a zbytek žeber byl řešen v ocelovém jeklu 25 x 25 mm. Následně byl tvar rozčleněn do segmentů pomocí hliníkových lišt pro napínání barrisolové fólie. Zde byla použitá kombinace červenobílé fólie. Dalším atypickým výrobním postupem jsme museli vyrábět na míru navržený nábytek. Je prostorově a tvarově velmi složitý, a proto jsme zvolili za materiál corian. Corian se dá za pomocí termoformingové technologie a vysoké zkušenosti realizační fi rmy ohýbat do požadovaných tvarů. Samotné realizaci však předcházelo důkladné zpracování návrhu ve 3D modelech. Vše je doplněno velkým množstvím technologie, která samozřejmě k fi rmě typu Vodafone patří.

Na závěr bych rád poděkoval několika klíčovým osobám, které za projektem v roli klienta stály. Jsou to Ruda Čihák, Michal Reynaud a Hana Shatatová.

převzato z partnerského časopisu Architekt