Cena Bohuslava Fuchse - zimní semestr 2011/12

Úterý, 14. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:
Dlouho očekávaná soutěž semestrálních studentských projektů přinesla na Fakultu architektury v Brně nevšední atmosféru. Pětičlenná porota se ve 13 hodin setkala na půdě Fakulty architektury.

Laureáti minulého kola soutěže studenti Martin Holý a Pavel Steuer, spolu s praktikujícími architekty - Alešem Burianem a Ladislavem Lábusem a pod vedením předsedy komise Martina Rajniše zahájili několikahodinový maraton po ateliérech. Podařilo se jim vybrat pro postup do dalšího kola čtyřicet z více než pěti set projektů. Z tohoto počtu pak vzešlo 10 finalistů, které už vyhlášení na slavnostním večeru v aule fakulty nemohlo minout.

Toto společenské setkání studentů a profesorů odstartoval svým projevem v 18 hodin děkan Josef Chybík. Promluvil také předseda poroty Martin Rajniš a následně se k hodnoceným pracím vyjádřili i ostatní členové komise. Publikum v aule už však netrpělivě očekávalo verdikt.

Z deseti finalistů byly vybrány bez pořadí tři vítězné projekty, které si zasloužily nejen ovace publika a věcné ceny, ale především hmotnou podobu ceny. Této pocty se dostalo projektu Městské knihovny v Přerově od Miroslava Malého. Porotu též oslovila práce Františka Dlabáče pod poetickým názvem „Příběhy místa“ - Nadace Hadriánovy vily. Třetím z vítězných projektů se stal návrh kaple pro pietní území Ležáky od Petra Hudce. Zbylých sedm prací získalo titul „Oceněný projekt“ a věcnou odměnu.

Závěrečného slova se ujali členové vedení Studentské organizace Fakulty architektury. První tóny hudebního vystoupení kapely NEBEZTEBE následně odstartovaly volnou zábavu spojenou s diskusí nad projekty a ochutnávkou výtvorů kompozičně vydařeného cateringu.

Celá událost se konala z iniciativy občanského sdružení Studentské obce Fakulty architektury, za podpory samotné fakulty a řady sponzorů, kterým děkujeme!

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Klíčová slova: