Chata s pohyblivou fasádou

Pátek, 11. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Rekreačná chata v Senci získala v súťaži Stavba roka 2008 cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architekúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Porota ocenila aj originálnu dvojvrstvovú fasádu zo skla a flexibilných zhrňovacích krycích okeníc.
Rekreačná chata v Senci pri Slnečných jazerách je čiastočnou rekonštrukciou a dostavbou. Stavba je rozdelená na dve časti umiestnené  pod sebou, medzi ktorými je voľný parter. Navzájom sú prepojené točitým schodiskom vychádzajúcim až na strechu. Samotná stavba nad úrovňou parteru je pevný hranol na oceľových subtílnych  stĺpoch. Má štyri fasády rovnomerne orientované na svetové strany. Spodný objekt sčasti pod úrovňou terénu je orientovaný na juh, smerom k jazeru. Vtipným riešením dvojvrstvovej fasády, pozostávajúcej z flexibilných zhrňovacích  krycích okeníc z Maxidosiek, odsadené obslužným koridorom od celozasklenenej fasády po celom obvode stavby. Táto flexibilita umožňuje úplné otvorenie interiéru smerom von, alebo úplné uzavretie, a to do všetkých smerov.
 
Pri koncipovaní fasád bolo zámerom architekta Jána Studeného vytvoriť schránku objektu, ktorá umožní reagovať na svetelné a poveternostné vplyvy z exteriéru a zároveň bude plniť aj bezpečnostnú funkciu v čase neprítomnosti uživateľa.
Fasáda nadstavby má dve vrstvy – krycie okenice, delené v module 875 mm a za nimi zasadené sklenené fasády po celom obvode stavby. Medzi nimi sa nachádza 450 mm široký obslužný koridor, zastrešený, so zábradlím, v juhozápadnom rohu sa rozširujúci na pobytovú terasu. Okenice sú predsadené 450 mm pred sklenenú fasádu. Sú z trapézového plechu v oceľovom ráme delené v module 900 mm po celom obvode stavby. Všetky okenice sú posuvné, takže je možné ich kompletne odhrnúť.
 
Mechanizmus otvárania je posuvno-otváravý vždy pre dvojicu okeníc, medzi sebou na pánt. Sklenené steny po celom obvode stavby sú z číreho izolačného trojskla plneného argónom k = 0,7, v drevených rámoch, resp. v spodnom a hornom ráme medzi sebou spájané len cez silikón. Južná fasáda spodného objektu je kombinácia murovaných výplní so zasklenými cez celú svetlú výšku suterénu, využívajúc existujúce otvory. Ostatné časti stavby pod terénom sú murované a izolované. Točité schodisko a nástupná rampa do horného objektu sú opláštené transparentným polykarbonátom, pri schodisku v dvoch vrstvách.

Na spodnej strane objektu je v podhľade priznaný trapézový oceľový plech 80 MM, pozinkovaný, zateplený 140 mm vrstvou styrofoamu na betónovej zálievke stropu. Opláštenie točitého schodiska a bočnej steny nástupnej rampy je vo vnútornej aj vonkajšej strany drevenými palubovkami 25 mm na pero-drážku. Tubus schodiska má nosnú konštrukciu z drevených trámov hrúbky 100 mm vyplnených tepelnou izoláciou.

Čelná stena je zachovaná v pôvodnom materiály – murovaná z keramických tvárnic  s otvormi vyplnenými sklenenými výplňami v drevených rámoch.
 

Staveno-technické riešenie

Nadstavba má oceľový nosný skelet s oceľovými stĺpmi HEA 240 na betónových pätkách a horizontálnymi oceľovými prievlakmi 1240 v rovine stropov. Stropy sú oceľobetónovej konštrukcie so zavesenými oceľobetónovými stropmi z trapézového plechu hrúbky 80 mm zaliateho betónom 130 mm. Plech je kotvený na spodnú hranu stropných prievlakov profilu zvarmi. Jeho umiestenie v pozdĺžnom smere nie je náhodné, 610 mm pásy sú rozmiestené osovo voči priečnemu rozmeru stavby – skladbu popisuje stavebný detail. Spoje oceľovej konštrukcie sú zvárané.
 
Konštrukčný modul stavby v pozdĺžnom smere je 3500 mm, v priečnom smere osová vzdialenosť stĺpov 4400 mm. V podhľade z exteriéru je priznaný pohľadový pozinkovaný trapézový plech, okraje stropu v šírke 450 mm sú odľahčené od zálievky nad vrchnou hranou plechu, aby bola minimalizovaná hmotnosť stropov.
 
Suterén je z väčšej časti zachovaný (spodná stavba stávajúcej chaty). Prístavba na západnej strane je murovanou konštrukciou z betónových tvárnic hr. 300 mm, so železobetónovým stropom hr. 190 mm.

 Autor:  Ing. arch. Ján Studený
 Vedoucí projektu:  Ing. arch. Ján Studený
 Dodavatel:  Bau3Mex, a.s., Bratislava

(rok)

 

Psáno pro časopis Fasády 1 | 2009

Rozhovor s podnikatelem roku Liborem Suchánkem | Obytný soubor v Horních Počernicích s titulem Stavba roku 2008 | Obnova fasád historické budovy v Olomouci | Typy okenic a jejich přednosti | Okenice chránia presklený plášť | Montáže výplní stavebních otvorů - rozdíly v zemích EU | Výměna oken u bytových panelových domů | Pavilon pohotovosti s korunou heliportu | Vikýře v podkroví | Inovace v okenních systémech | Dílcová metoda výroby oken v praxi | První Zelený dům v ČR | Zateplení obvodových stěn systémem ETICS | Zkušenosti s využitím solární energie | Ekologická Adámkova vila | Budoucnost stavění - soběstačné horské chaty | Brasília Oscara Niemeyera je architektonickou ikonou | Příloha: Rekonstrukce bytových domů | Denní světlo v budovách | Príčiny vlhnutia murovaných stavieb na bývanie | Kontaktní zateplovací systémy a hořlavost | Příčiny vzniku poruch na povrchu konstrukcí
Klíčová slova: