ČKA pokračuje v boji proti korupci

Úterý, 31. Srpen 2010 - 16:09
| Napsal:
Česká komora architektů uspořádala 19. srpna 2010 tiskovou konferenci zaměřenou na zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. S žádostí o koncentraci na tento problém oslovila dopisem nově zvolené ministry. Komora tak navázala na své aktivity započaté v loňském roce, kdy vyzvala vládu k doplnění protikorupčního balíčku a politické strany k doplnění svých volebních programů.

ČKA vyzvala většinu ministerstev, aby výběrová řízení v oblasti stavebnictví zadávaly transparentním způsobem, a zamezily tak proinvestování peněz i případné korupci. Poukázala tak mimo jiné na skutečnost, že většina veřejných zakázek je zadávána na základě nejnižší nabídnuté ceny, což v mnoha případech vede k nekvalitním dodávkám. Výběrová řízení zadávaná na základě nejnižší ceny tak podle předsedy ČKA Jana Vrany vedou i k devastaci českých měst a obcí. Zároveň ČKA vyzvala partnery z Platformy pro transparentní veřejné zakázky, s níž spolupracovala v průběhu roku, aby neustávali v započaté práci, a napsala v tomto duchu dopis Westonu Stayceymu z Americké obchodní komory.

Většina oslovených ministerstev je připravena se transparentností zadávání veřejných zakázek zabývat. Ministerstvo financí hodlá i nadále zadávat většinu svých zakázek, především na nové zastupitelské úřady v zahraničí, vždy prostřednictvím architektonické soutěže. Správnost tohoto postupu dokazuje ostatně nedávno ukončená soutěž na českou ambasádu ve Washingtonu, při níž měla odborná porota možnost vybírat nejlepší návrh z více než 90 přihlášených prací. Také ministerstvo vnitra přislíbilo organizování architektonických soutěží.

Od loňského roku se Komora boji za transparentnost zadávání veřejných zakázek, spravedlivé soutěžení a potlačování korupce intenzivně věnuje. V České republice se utratí za veřejné zakázky téměř 600 miliard Kč a z toho je polovina vynaložena na zakázky na stavby. Veřejné zakázky jsou sice zadávány výběrovými řízeními v souladu se zákonem, ale není žádným tajemstvím, že u více než 70 % z nich je dopředu známo, kdo zakázku získá. Většina dobrých firem tak stojí mimo proces zadávání a k veřejným zakázkám se vůbec nedostanou. Ročně se rozhoduje o zakázkách na zhruba 1400 staveb, kolem tří čtvrtin výherců ale podle vyjádření místopředsedy ČKA Jana Sapáka nevzejde ze spravedlivé soutěže. Veřejnost má pak mnohdy pocit, že všechna výběrová řízení ve stavebnictví jsou zmanipulovaná. Své negativní zkušenosti se zadáváním zakázek přednesl na tiskové konferenci člen představenstva ČKA Vlado Milunić.

Problémem není jen plýtvání veřejnými penězi, ale také nedostatečné stanovení záměru, stavebního programu a poměru ceny a kvality. Veřejný investor může jen těžko hodnotit navrženou cenu za projekt, když přesně neví, co za ni získá.

Jako jednu z možností, jak efektivně zadávat zakázky na projekty, doporučuje ČKA i nadále architektonickou soutěž. Je považována za spravedlivý proces rozdělování práce, protože přivádí za rovných podmínek na soutěžní pole větší množství soutěžících, kteří přinášejí dobré nápady. Architektonická soutěž by měla probíhat na všechny významnější veřejné stavby. Podle místopředsedy ČKA Jana Sapáka je považováno za optimální pořádání cca 60-120 soutěží ročně. Narozdíl od jiných typů zadání zakázky je architektonická soutěž po celou dobu kontrolovatelná a umožňuje kvalifikovaně a včas vybrat z většího množství návrhů nejvhodnější řešení stavby.

ČKA by se ráda stala jedním z hlavních iniciátorů změn v zadávání zakázek a byla tak partnerem vládě. I nadále bude komunikovat se státní správou, ministerstvy a dalšími institucemi a také s radami vysokých škol, které vkládají do stavebních investic přibližně 3 miliardy Kč ročně.

Z vyjádření akad. arch. Jana Sapáka, 1. místopředsedy ČKA:

„Korupce svírá naši společnost. Ani vláda ji neváhala vložit přímo do svého pojmenování - vláda rozpočtové kázně a boje proti korupci. Premiér nazval korupci rakovinou společnosti. Reflektováno tak bylo jenom dávno přítomné poznání.

Zatím ale chybí jasné pojmenování důmyslných, rafinovaných a „elegantních“ forem korupce, které jsou českému prostředí vlastní. Klientelismus, pletichy, nadržování a nepotismus zůstaly nevzpomenuty. Jak proti nim potom chceme bojovat?

Česká komora architektů se nyní chápe další iniciativy a bude i nadále jedním z hlavních subjektů, které budou v popředí boje proti tomuto společenskému traumatu. Hlavním posláním ČKA je úsilí o vysokou stavební kulturu. Chudobné a pokřivené soutěžní prostředí je nepřekonatelnou bariérou na cestě k plnění tohoto úkolu. Účast na velkých veřejných úkolech je pro většinu nepřístupná, protože je o jejich zpracování dopředu rozhodnuto. Mnoho potenciálních talentů tak stojí stranou. Nelze se potom nadát vynikající architektury ani harmonického prostředí, které nás obklopuje.

Investiční výstavba veřejné sféry tvoří přes polovinu veřejných zakázek. Podstatná část z nich jsou pozemní stavby, tedy architektura. Ale i stavby liniové a dopravní spadají v obecných souvislostech do oblasti architektury, protože vznikají v krajině a městech a jsou předmětem územního plánování.

Česká komora architektů je místem, kde se schází nejvíce poznatků o investičních procesech. Má informace o nešvarech právních, hospodářských, užitných, soutěžních i specificky architektonických. Většina investičních procesů začíná ale vždy u pokřiveného začátku.

Je-li skutečně boj s korupcí myšlen doopravdy, nebudou mít premiér ani vláda dost sil na změnu špatného silně zaběhnutého systému a budou potřebovat motivované spojence.“

K tématu též Bulletin ČKA 2/2010 str. 48-49 (spolupráce ČAK s Platformou pro transparentní veřejné zakázky) a Bulletin ČKA 4/2009 (výzva vládě k doplnění protikorupčního balíčku a výzva politickým stranám)

Klíčová slova: