Damjan Prelovšek - Architekt Oscar Niemeyer

Úterý, 22. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Známý slovinský historik architektury Damjan Prelovšek přednese na pražském Architecture Week 2009 přednášku o světoznámém brazilském architektovi Oscaru Niemeyerovi. Přednáška doprovází výstavu stejného jména, jejímž tvůrcem je rovněž Damjan Prelovšek jako autor fotografií.

Přednáška Damjan Prelovšek: Oscar Niemeyer

KDY: 22. 9. 2009 v 19.00 hodin
KDE: AW Central, budova Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

ORGANIZÁTOR: Spolek pro ostravskou kulturu (SPOK)

Oscar Niemeyer

Oscar Niemeyer je legendou světové architektury. Narodil se 15. prosince 1907 v brazilském Rio de Janieru. Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru říká: „Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl malý.“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.
 
Damjan Prelovšek

 

Damjan Prelovšek

* 18. února 1945, Lublaň
 
Vzdělání
Po ukončení studia na gymnáziu v roce 1965 studoval na Lublaňské univerzitě dějiny a dějiny umění. Po absolvování univerzity v roce 1969 obdržel Herderovo stipendium ve Vídni, kde působil především u profesorky Renate Wagner Riegerové. V roce 1977 pak získal titul doktor filozofie, a to prací o Plečnikově vídeňské tvorbě. 

Zaměstnání
Od roku 1971 byl Damjan Prelovšek zaměstnán v Institutu dějin umění Slovinské akademie věd, jehož se stal v roce 1995 ředitelem. V roce 1972 zastupoval tehdejší Jugoslávii na Olympiádě v Mnichově ve vodním slalomu. V letech 1990 a 1991 pak jako hostující profesor učil na univerzitě v rakouském Salcburku a v roce 1992 také na středoevropské univerzitě v Praze a na College for New Europe v Krakově. Od roku 1992 je členem Evropské akademie věd a umění, která sídlí v Rakousku. V letech 1198-2002 působil jako velvyslanec Republiky Slovinsko v Praze. V současné době (od roku 2006) je generálním ředitelem Ředitelství pro kulturní dědictví na Ministerstvu kultury Slovinské republiky. Damjan Prelovšek se ve své tvorbě zabývá především dějinami slovinské architektury a umění nového věku, zvláště dílem architekta Josipa Plečnika, o čemž svědčí i velké množství článků uveřejněných ve slovinských a zahraničních odborných časopisech. Jako odborný poradce a iniciátor stál u zrodu téměř všech výstav, které se týkaly prací Plečnikových, např. v Paříži v roce 1986 nebo v roce 1996 v Praze. Je autorem výstavy Architekt Oscar Niemeyer, Brasília.

 

Klíčová slova: