Digitální tisk | moderní zpracování projektové dokumetace

Pondělí, 24. Listopad 2008 - 21:00
| Napsal:
Další ze série podzimních přednášek Digitální architekt [08] má na programu zdánlivě nedigitální téma, téma tisku a přípravy tiskových podkladů. Ačkoliv výsledkem tisku bývá zcela nedigitální záležitost, příprava tiskových podkladů i jejich zpracování je dnes zcela záležitostí digitálních technologií.

Přednáška o digitálním tisku ukáže jak historii vývoje reprografických služeb, tak ve druhé části budou mít posluchači možnost seznámit se s nejnovější verzí služby PlanNET, která revolučně zjednodušuje komunikaci mezi projektantem a reprografickým centrem.

Projektová dokumentace je nedílnou součástí všech stavebních projektů a pracují s ní všichni účastníci stavebního procesu. Stejně jako se vyvíjely materiály a postupy ve stavebnictví, tak se zvyšovaly nároky na její zpracování. V poslední době nastupuje nový trend, a tím je podpora služeb. Současné stavby jsou náročné z hlediska organizace a časové lhůty pro realizaci všech fází stavebního procesu se zkracují. Je důležité zvolit pro zpracování projektové dokumentace odpovídající technologii a poskytovatele reprografických služeb.úterý 25. listopadu 2008
v 18:30 hod

Digitální tisk
moderní zpracování
projektové dokumentace


Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost C 223


PlanSolution
Outsourcing projektové dokumentace.
Zajištění interního tisku. Zajištění reálné externí zálohy.

PlanNET
Komplexní řešení tisku a kompletace projektové dokumentace
v tiskových centrech Copy General

Samoobslužný velkoformátový tisk
Nová služba pro studenty

Tiskněte "aťák" zadarmo!

Již tradičně, i v tomto školním roce 2008/2009, se uskuteční akce "Tiskněte aťák zadarmo!". Akce je určena posluchačům vysokých škol zaměřených na architekturu a pozemní stavitelství a umožňuje účastníkům přednášek Digitální architekt v zimním semestru vytisknout si svůj semestrální projekt zdarma. Za každou navštívenou přednášku její účastníci získají jeden kredit, který představuje tisk jednoho formátu A0 barevně zdarma na pobočkách Copy General.Nezapomeňte si registrovat pokázku na tisk!

V letošním ročníku Digitální architekt došlo k technické změně registrace účastníků. Není potřeba zapisovat se při převzetí kartičky přímo na přednášce. Pro aktivaci kartičky je však nutné zaregistrovat se na adrese www.digiarch.cz/tiskzdarma, kde je potřeba vyplnit požadované údaje včetně idetifikačního čísla vaší kartičky, tyto údaje si vepište též permanentním fixem na vaši kartičku.
I když se Vám podařilo zmeškat některou z přednášek a nemáte plný počet samolepek na své kartičce nevadí. Každá návštěva dA přednášky pro Vás představuje možnost vytisknout si u Copy General jeden výkres formátu A0 nebo 2x výkres A1 (nebo 4x formát A2). Pokud jste tedy například jednu z dA přednášek propásli nemusíte zoufat, neboť stále máte možnost vytisknout si u Copy General 4 formáty A0 nebo odpovídající množství menších výkresových formátů. Nevztahuje se na tzv. maloformáty A3, A4 a menší.

Klíčová slova: