Divadelní scéna Praha

Středa, 17. Únor 2010 - 1:00
| Napsal:
Jako vhodné místo pro novostavbu divadelní scény uvažuji sídliště Jižní Město. K tomuto rozhodnutí vede jednak fakt, že na sídlištích se obecně nedostává nadstandardní vybavenosti, jednak současná tendence zahušťování zástavby, samotné struktury sídliště. Pro výstavbu kulturních staveb na sídlištích mluví i vysoká hustota osídlení a dobrá dopravní dostupnost metrem.

Sídlištěm je ve směru V-Z veden 1 km dlouhý a cca 150 m široký pás zeleně, nazýván Central Parkem. Slouží sice obyvatelům k odpočinku, kvalit městského parku však zatím nedosahuje.

Lokace stavby pro mne byla zajímavým momentem. Na jednu stranu vychází z tradic umístění divadelních staveb v parku na osu, na druhou stranu Central Park není typickým parkem, který by měl kompozici podloženou jinak, než jako nutný volný nezastavěný pozemek nad trasou metra. Osa v podstatě nikam nesměřuje a průhledy parkem mnoho nenabízí. V celkové kompozici jsem nakonec přesto dala přednost umístění do osy s ohledem na tradici i blízkost stanice metra.

Naopak v hmotovém pojetí jsem zohledňovala okolní zástavbu a rozlehlou plochu. Park, který se dá půdorysně prezentovat jako pás (osa území), je ve skutečném vnímání člověka v šířce 150 – 300 metrů nejasný. Zdánlivá prvotní potřeba vertikálního akcentu na ose pak ztrácí měřítko. V tak silné konkurenci okolních staveb dosahujících přes 50 m (navíc na vyvýšené terénní vlně) nemá podle mého názoru smysl pokoušet se dominovat vertikální hmotou. Zároveň vidím potřebu do 300 m široké pláně vnést intimější prostor menšího měřítka, aniž by plocha byla nějak výrazně narušena.

To jsou zásadní principy konceptu, který zachovává horní plochu parku v co nejplošším stavu a využívá stávajícího terénního převýšení ke „vsazení“ stavby do terénu.

Navrhuji okolí stavby, terasy a rampy, jako její nedílnou součást, která má rozvíjet kulturní poslání divadla nejen uvnitř, ale i ve svém okolí.

           

             


  Diplomní projekt Divadelní scéna Praha
  JANA BUZKOVÁ, FA ČVUT Praha

  vedoucí diplomního projektu:  Ing. arch. Jan Sedlák
  školní rok: 2008/2009

 Autor:  Jana Buzková  Škola / Ateliér:  Fakulta Architektury ČVUT v Praze / ateliér Ing. Arch. Jana Sedláka  Vedoucí ateliéru:  Ing. Arch. Jan Sedlák  Akademický rok:

 2008/2009

-->