Dominic Gallello, CEO firmy Graphisoft, v Praze!

Neděle, 20. Listopad 2005 - 23:21
| Napsal:
Ve čtvrtek 3. listopadu 2005 vystoupil pan Dominic Gallello, CEO (Chief Executive Officer) firmy Graphisoft, s přednáškou Nejmodernější IT pro stavebnictví a jejich vývoj očima předního světového vývojáře. Přednáška proběhla během výstavy Servis pro stavebnictví a bez nadsázky se dá říci, že během této třídenní výstavy zaměřené na odborníky ve stavebnictví na sebe strhla největší pozornost.Pan Gallello rozdělil svou přednášku na dvě části. V první se zabývala „pohledem zpět“, respektive úvahou, zda má Graphisoft na čem stavět, jak hodnotí uživatelé hlavního produktu firmy – ArchiCADu - jeho přínos pro svou praxi. To je zásadní informace pro každého výrobce. Graphisoft nedávno oslovil 3000 svých klientů s cílem zjistit vliv investice do ArchiCADu na jejich podnikání. Průzkumu se zúčastnilo 512 respondentů. Z odpovědí respondentů vyplývá, že v průměru získali o 10.9% více na času na vlastní design a 14.1% času ušetřili při zpracování dokumentace. Rovněž se chlubili dramatickým nárůstem produktivity o 39% a 12% zvýšením zisku.

Více informací o návratnosti investice do ArchiCADu:
- ArchiCAD ROI_CZ.pdf
- http://www.graphisoft.com/products/archicad/roi/survey.html

V druhé části se věnoval možnostem konceptu virtuální budovy z pohledu současného i budoucího. Realitou je schopnost virtuální budovy zpracovávat konstrukce organických tvarů.
Tato schopnost je zabezpečena programem MaxonForm. MaxonForm je výsledkem spolupráce Graphisoftu a Maxon Computer, vývojáře modelovacího a animačního programu Cinema 4D. MaxonForm nabízí všechny modelovací funkce Cinemy 4D a pracuje v prostředí Windows i Macintosh.Projekt: Future Hospitals, soutěž 2004.
Autor: MacBouwDesign, www.macbouwdesign.com

Více informací o MaxonForm:
- http://www.cegra.cz/produkty/seznam.php/maxonform
- http://www.graphisoft.com/products/archicad/maxonform/

Z pohledu architekta a projektanta nabízí virtuální model mnohem více než jen zdroj pro generování výkresové dokumentace. Typickým příkladem je možnost zpracování energetických analýz, resp. energetických auditů.

Více informací:
http://download.graphisoft.com/ftp/
ArchiCAD_Green/800x600/ACGreen_800x600.html


Zásadním posunem vpřed je rychlé zavádění zcela nové technologie Virtual Construction. Virtual Construction je prostředí pro vytvoření 3D modelu stavby, resp. simulace staveniště. Ke 3D modelu jsou připojeny informace o cenách a čase. Tak vzniká „5D“ model: 3D + čas + cena. Virtual Construction přitom nenutí k významným změnám stávajících pracovních postupů. Systém podporuje efektivnější analýzy postavitelnosti díky simulaci stavby jak z hlediska prostoru tak z hlediska časové posloupnosti. Změny v plánech či případné varianty řešení lze vykázat a posoudit nesrovnatelně rychleji oproti stávajícím postupům. Často se jedná o rozdíl odpovídající zpracování nabídky na srovnatelnou zakázku. Rozpočtáři profitují ze schopnosti jednoduše získat informace o nákladech předchozích projektů a díky schopnosti systému “samoučení” tyto porovnávat s náklady aktuálního projektu. Časové harmonogramy jsou značně vylepšené 4D modelem (3D model + čas). To zvyšuje schopnost identifikovat případný problém mnohem dříve. 4D model je rovněž významným nástrojem pro zabezpečení efektivní komunikace mezi pracovními týmy. Protože koncept Virtual Construction spojuje cenu (až do úrovně jednotlivých položek) a čas, lze požadavky na materiál v čase odvozovat z modelu.Konstrukční model pro realizaci projektu Akademie věd Kalifornie v San Francisku. Model byl zpracován pro generálního dodavatele Webcor Builders (USA). Investiční náklady jsou 300mil USDVíce informací o Virtual Construction:
- http://www.cegra.cz/profil/ztisku.php
- http://www.graphisoft.com/products/construction/

Dominic Gallello patří mezi nejzkušenější světové odborníky v oblasti CAD technologií. Pan Gallello nastoupil na pozici Chief Executive Officer firmy Graphisoft v roce 2004. Bezprostředně předtím působil ve vedoucí pozici ve společnosti Macromedia. Během profesní kariéry pracoval 10 let pro Autodesk a jeho dceřinnou společnost RedSpark (1992-2001). Zastával zde několik vedoucích pozic. Podílel se na významném nárůstu společnosti jako „VP Asia/Pacific“ a „VP of Mechanical Market Group“. Později zodpovídal za divizi „Design Solutions“ s tržbami 600 mil. $ a nakonec zastával post prezidenta a CEO společnosti RedSpark, Inc. Před rokem1992 strávil pan Gallello 11 let ve společnosti Intergraph Corporation, odkud odcházel z pozice prezidenta Intergraph Japonsko. Předtím, jako „Intergraph's Director of Asian Operations“, vybudovat silnou pozici firmy v Číně. Pan Gallello prožil v Číně a Japonsku 8 let a hovoří plynně japonsky. Má titul BA a MBA z Monmouth University.

Firma Graphisoft je průkopníkem i lídrem vývoje technologií pro stavebnictví na bázi virtuální budovy. V současnosti je považována za #1 dodavatele služeb a softwaru na bázi modelu. Stěžejní produkt firmy - ArchiCAD – má celosvětově více než 120 000 uživatelů, v České republice s ním úspěšně pracuje na 1400 firem. Nejnovější technologie Graphisoftu - Virtual Construction (5D systém pro řízení projektu a rozpočtování) – neuvěřitelně rychle pronikla mezi firmy jako je Kajima UK, Skanska (FIN), WebCor (USA), YIT (FIN).

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) nabízí CAD software projektantům, architektům, stavebním inženýrům a ostatním odborníkům ve stavebnictví. Jako exkluzivní partner firmy Graphisoft R&D pro Českou republiku dodává 2D/3D integrovaný projekční systém ArchiCAD, na který navazují software pro facility management systém ArchiFM a nástroje GDL (Geometric Description Language) pro vytváření elektronických katalogů stavebních výrobků. CEGRA je rovněž autorizovaným partnerem firem Hewlett-Packard a Apple.
Klíčová slova: