Dům v korytě lanové dráhy

Čtvrtek, 18. Březen 2010 - 1:00
| Napsal:
Zachování a podpoření genia loci místa. Bílá jizva ve svahu, linka světel svíček po setmění. Různé funkce sjednocené použitým materiálem.

Koncept

Proč hřbitov v centru města? Nepotřebuje současná společnost, zoufale lapající po stéblech jistoty v dnešní vykořeněné a uspěchané době více než cokoli jiného nalézt oporu ve své minulosti, připomenutí moudrost předků a vlastní historii?
Návrh zpracovává téma hřbitova jako cestu, cestu časem i krajinou. Historie vtesaná do náhrobních kamenů, ozářená paprsky slunce procházejících korunami okolních vzrostlých stromů. Místo klidu, relaxace i tiché piety.
Místo, kde je možné povznést se, či spíše zanořit z horizontu normálnosti všedních dnů a vnímat krásu světa kolem sebe i uvnitř sebe sama, uvědomit si krásu okamžiku a více si vážit života. Posunutí vnímání. Prostor.

Urbanistické řešení

Koncept řešení zachovává původní spojnici centra Karlových Varů s vyhlídkou Tři kříže na vrcholu kopce. Vstup do areálu je návštěvníkům umožněn jak z ulice Vřídelní, tak z ulice Na Vyhlídce. Půdorysná stopa i tvar koryta jsou zachovány, do nich vložená nová vrstva hřbitova umožňuje zachování stávajících lávek-mostů překračující koryto ve třech místech. Kaple umístěná nad horním vstupem při ulici Na Vyhlídce doplňuje výškově i hmotou dnes nesourodou uliční zástavbu. 
 

Architektonické řešení

Základem je zachování původního tvaru a síly působení koryta. Do něj vložená nová vrstva hřbitova je terasami rozlámána tak, aby byl zajištěn přístup ke každému z hrobů a současně tvořila pohodlnou spojnici mezi dvěma vstupy pro pěší návštěvníky.

Provozní řešení

Hřbitov má dva vstupy, z ulice Vřídelní a Na Vyhlídce. Vrstva hřbitova, nově vložená do stávajícího koryta, je uspořádána ve třech rovnoběžných pruzích vybíhajících vzhůru svahem kopce. První-schodiště jako pohodlná spojnice dvou vstupních bodů. Druhá linka je tvořena terasami hrobů a k nim vedoucích přístupových cest. Třetí linku tvoří kolejnice modifikovaného dopravního systému fungujícího na principu monorail. Plošina s vlastním pohonným systémem slouží jak k přepravě handicapovaných návštěvníků, tak těžkých náhrobních kamenů.

Konstrukce

Betonový podklad teras, konstrukce hrobů umožňující vysokou míru prefabrikace, jednotný obkladový materiál z umělého kamene sjednocující různé prvky i funkce v jeden celek. Monolitický železobeton pro konstrukci i interiér kaple.
 

  Olověný Dušan 2010
  Dům v korytě lanové dráhy
  JIŘÍ VOJTĚŠEK

  Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína
  školní rok: 2009/2010

Prezentační panel

Vojtěšek Jiří | Dům v korytě lanové dráhy