EcoDesigner řeší úspory energie už ve fázi studie

Středa, 2. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Osmdesát procent rozhodnutí ovlivňujících spotřebu energie probíhá podle informací zveřejněných v National Geographic na úrovni koncepční studie. Padesát procent celkové spotřeby energie pak způsobují bytové domy. V současné době lze proto pozorovat stále více požadavků na navrhování energeticky úsporných domů. Nutným předpokladem skutečně efektivního řešení je používat nástroje pro energetické výpočty a optimalizaci projektu ještě na úrovni studie.
Fotoalbum: 

EcoDesigner od firmy Graphisoft je API doplněk pro ArchiCAD 12 a je určen pro práci architektům – nikoli specialistům, neboť nenahrazuje např. ArchiPhysik. (obr. 1) ArchiCAD se tak stává prostředím, kde lze jednoduše optimalizovat budovu z hlediska spotřeby energie již v prvních fázích projektu. EcoDesigner využívá archicadovskou virtuální budovu jako inteligentní BIM model. Rychle a jednoduše generuje komplexní porovnání spotřeby energie různých variant návrhu, měsíční bilance energetických zisků a ztrát a další parametry, a napomáhá tak zvolit optimální variantu. Energetické vyhodnocení budovy je stejně jednoduché jako generování řezu či jakékoli perspektivy. Pro výpočty a analýzy přebírá EcoDesigner veškeré rozměry a kategorizaci konstrukcí z virtuální budovy sám. Celý proces výpočtu pak vyžaduje relativně málo dalších informací, které lze jednoduše prostřednictvím vyladěného uživatelského rozhraní doplnit.

Od analýzy až po bilance

EcoDesigner provádí automatickou analýzu geometrie archicadovského modelu, resp. konstrukcí relevantních pro energetický výpočet. Její výsledek vizualizuje barevným označením konstrukcí ve 2D výkresech i 3D modelu. (obr. 2) Analýzu lze samozřejmě ručně upravit, popř. lze efektivně zadat ostatní potřebné údaje.
Informace o použitých konstrukcích program přebírá z archicadovské virtuální budovy a další materiálové charakteristiky lze doplnit z katalogových listů. EcoDesigner rovněž využívá integrovaný kalkulátor U hodnoty sendvičových konstrukcí a vestavěný VIPCore dynamický výpočtový engine. Výstupem jsou diagramy, grafy a tabulky s informacemi, jako jsou roční spotřeba energie, diagram CO2 emisí a měsíční bilance energetických zisků a ztrát.

Jak na to

Architekt/projektant vytvoří v ArchiCADu studii ve formě virtuální budovy. Když potřebuje z hlediska nároků na energii vyhodnotit pouze část objektu, je třeba ji označit nástrojem Ohraničení. EcoDesigner sám automaticky označí části konstrukce relevantní pro energetické výpočty. Ty pak zobrazí různými barvami v půdorysech i 3D 1. Napojení sendvičových konstrukcí bývá často problémem. V napojeních se zobrazují čáry. Jako příklad lze uvést spojení nosných konstrukcí tří stěn v jednom bodě. podle jejich typu (např. příčky, plášť budovy, střechy a podlahy). Automatické označení konstrukcí lze změnit ručně. (obr. 3) Po potvrzení výběru jsou vyhodnoceny další údaje – objemy, plochy, orientace a objem vytápěných prostor, přičemž data potřebná pro výpočet lze doplnit. Hlavní dialogové okno má čtyři záložky: 
  • umístění a typologie – zeměpisné souřadnice projektu jsou převzaty z archicadovského dialogu Nastavit město, odkud je i orientace projektu. Charakteristiky prostředí, např. teplota, vlhkost a vítr, se vztahují k těmto údajům. Dále lze zadat zastínění budovy, tepelné zisky – osoby, umělé osvětlení a další zařízení – a požadované vnitřní teploty v závislosti na funkci budovy. (obr. 4)
  • konstrukce – charakteristiky konstrukcí relevantní pro výpočet vycházejí z analýzy modelu a program je setřídí podle jejich orientace, typu objektu a typu výplní, resp. sendvičových konstrukcí. Charakteristiky použitých materiálů lze přiřadit každé konstrukci právě prostřednictvím nastavení Typů výplní sendvičových konstrukcí a vestavěného U-kalkulátoru. Statické U-hodnoty 1 2 2 3 4 5 6 7 konstrukcí, jež jsou součástí obálky budovy, jsou upraveny podle vlivu případných tepelných mostů a kalkulátor je zobrazuje.
  • otvory – nutné tepelně-izolační vlastnosti (např. procento zasklených ploch a U koeficient) dveří, oken a dalších výplní lze převzít z katalogových listů jednotlivých prvků nebo zadat ručně. Dále je nutno upřesnit způsob zastínění.
  • TZB systém a energie – pro výpočet bilance tepelných zisků a ztrát je nutné zadat další údaje o TZ systému budovy, např. vzduchotechnika, solární panely a tepelné čerpadlo. Po případném dalším zadání místně platných hodnot (např. měna), program odhadne CO2 emise a náklady na energii. (obr. 5 a 6). 
EcoDesigner zobrazí tyto výsledky ve formě tabulek a grafů. Jejich obsahem jsou obecné informace jako označení projektu, datum vystavení dokumentu, lokalita, typologie budovy, celková vytápěná plocha a prostor. Dalšími údaji jsou spotřeba energie podle druhu (např. celková), funkce (vytápění a jiné) a zdroje (plyn, nafta, uhlí, elektřina atd.), U koeficient budovy, diagram CO2 ročních emisí budovy, měsíční bilance energetických zisků a ztrát. Všechny dokumenty lze vytisknout či uložit ve formátu PDF. (obr. 7)
 

Parametry, licence a ceny

EcoDesigner, doplněk pro ArchiCAD 12, je k dispozici pro Windows (Windows XP a Vista) a Mac OS (MacIntel s Mac OSX 10.4 a vyšším). Nároky na hardware jsou stejné jako pro ArchiCAD 12. Komerční licence EcoDesigner je chráněna archicadovským WIBU hardwarovým klíčem, který je nutné po zakoupení programu aktualizovat stejně jako při upgradu ArchiCADu. Licence pro studenty pracuje v prostředí studentské verze Archi- CADU. Výstupy z ní jsou označeny vodoznakem a je zdarma ke stažení na https://eduregistration. graphisoft.com/.
 
EcoDesigner pro uživatele ArchiCADu se SupportPackem vyjde bez DPH pouze na 4 900 Kč, bez SupportPacku na 14 600 Kč.

DUŠAN PIŠE
vedoucí kanceláře CEGRA Zlín pise [at] cegra.cz

Převzato z ArchiNEWS 2|09

Klíčová slova: