Konference Pasivní domy 2010

Úterý, 21. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Poptávka investorů po pasivních domech se neustále zvyšuje. Nově se o pasivní domy zajímají i instituce veřejné správy. Tento trend nesporně podpořila také nová Směrnice o energetické náročnosti budov. Již šest let pořádaná Centrum pasivního domu mezinárodní konference o pasivních domech. Letošní ročník - PASIVNÍ DOMY 2010 - začíná již 14. října!
 Název:
 Konference Pasivní domy 2010
 Kdy:  14. - 15. 10. 2010
 Exkurze:  16. 10. 2010
 Kde:  BVV - Pavilon A (Rotunda), Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika
 Pořádá:  Centrum pasivního bydlení
 Více informací:  www.2010.pasivnidomy.cz

Možností, jak získat přehled o současném dění na poli pasivních domů, je mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2010, pořádaná ve dnech 14. a 15. října na brněnském výstavišti. Již šestý ročník této akce pořádá Centrum pasivního domu ve spolupráci se slovenským Inštitútem pre energeticky pasívne domy. Na konferenci vystoupí řada českých i zahraničních odborníků, kteří jsou uznávaní nejen v oboru výstavby pasivních domů. Hned na úvod se představí Martin Treberspurg a Roman Smutny z vídeňské Universität für Bodenkultur Wien. Jejich přednáška se bude věnovat zkušenostem ze života v nízkoenergetických a pasivních domech v Pichling u Linze. Treberspurg a Smutny se ve své studii zaměřili především na to, zda se skutečně povedlo dosáhnout plánovaných úspor, jaké jsou výsledné rozdíly mezi jednotlivými použitými technologiemi a jak jsou obyvatelé spokojeni.

V následujícím bloku se ve svých příspěvcích přední čeští a slovenští architekti (Josef Smola, Henrich Pifko a Mojmír Hudec) zaměří na architekturu pasivních domů. Dále v bloku vystoupí rakouský architekt Heinz Plöderl, autor řady veřejných budov v pasivním standardu ve Welsu. V tomto hornorakouském městě byly energeticky úsporně rekonstruovány nejen domov důchodců nebo základní škola, ale i kostel, který je nyní doplněn o pasivní prvky a je schopný vyrobit více energie, než spotřebuje. Následující bloky konference budou věnovány rekonstrukcím v pasivním standardu. O rekonstrukcích historických památek bude hovořit Kateřina Mertenová a pohled na tuto problematiku v zahraničí nabídne italský architekt Michael Tribus. Velmi specifické a aktuální problematice v oblasti rekonstrukcí v pasivním standardu, a to rekonstrukci panelových domů, věnují své páteční přednášky František Macholda, Jiří Čech a Aleš Brotánek. Tématu panelových domů bude zasvěcen i páteční doprovodný program, pořádaný ve spolupráci se společností EkoWATT. Seminář bude zaměřen na praktické výsledky analýzy jednotlivých úsporných opatření, a to nejen v oblastech tradičních (zateplování a výměna oken), ale také těch méně obvyklých (systémy větrání s rekuperací, alternativy k centrálnímu městskému rozvodu tepla, úspory při přípravě teplé vody a obnovitelných zdrojů energie). Jako bonus bude představen pilotní projekt realizace panelového domu v Augustinově ulici v Praze a také interaktivní volně přístupný výpočetní nástroj. Seminář představí výsledky čtyřletého výzkumného projektu podpořeného grantem MŽP ČR.

Lákadlem bude bezesporu blok věnovaný konkrétním zkušenostem z realizace pasivních domů a kontrole kvality. V sobotu čekají účastníky konference exkurze do pasivních domů na jižní Moravě a v Rakousku.

Konference je pořádána v rámci projektu Platforma pasivních domů, který je podpořen Evropskou unií v Operačním programu Podnikání a inovace.

Klíčová slova: