kostel Santísimo Redentor | Světlo jako dotek posvátna

Pátek, 22. Říjen 2010 - 3:00
| Napsal:
Kostel Svatého Vykupitele je věnovaný okamžiku „zmrtvýchvstání“, jednomu z nejdůležitějších momentů v historii křesťanství. Ve chvíli, kdy stoupenci začínají ztrácet víru, „zmrtvýchvstání“ dokazuje, že Ježíšovo Písmo bylo pravdivé.

Návrh se skládá ze dvou základních prvků a sice velkých bloků betonu a světla, které společně vytváří celek tohoto projektu. Kostel, stejně jako první epizoda „Cesty světla (Vía Lucis)“, představuje jeskyni, kde Ježíš ležel. Strohá budova bez přítomnosti nadbytečných prvků je svázaná s životem, který uběhl a místem, kde Ježíš oživl.

Když vstoupíme do kostela a pohlédneme do zadní části, ukáže se čistý a nasvícený kříž. Ježíš vstal z mrtvých. Vodopád světla za křížem symbolizuje vstup do jeskyně. Světlo! Život, očista, vzkříšení, štěstí a čistota! Všechny svátosti jsou osvětlené.

Oživuje to křest, biřmování, eucharistii, pokání i sňatek. A tak začátek svítání pronikající skrz kříž osvětluje křestní umyvadlo, první světlo křesťana. V poledne je skrz střešní okno ozářen oltář, biřmování a svátost oltářní. Ve 12:00 hodin je Písmo. Svazek světelných paprsků dopadá na zpovědnici a symbol pokání. Je to cesta z temnoty na světlo, cesta ze smrti zpět do života. Velmi vhodně umístěné střešní okno vytváří stejný efekt při uzavírání sňatku a při udělování kněžského řádu.

Síla betonových dílů a racionální hra světla dodává kostelu podobu hlubokého teologického základu, kde vzkříšení nabývá svůj význam a věřící jsou ozařováni skrze světlo.

           

 Mexická vlna 2010

 Název:
 Kostel Svatého Vykupitele
 Adresa:  Las Chumberas. San Cristóbal de la Laguna. Tenerife
 Autoři:  Fernando Menis | Audioscan, Ojellon Ingenieros, Milian Associats, Nueva Terrain SL
 Klient:  Parroquia del Santísimo Redentor
 Zastavěná plocha:  550 m2
 Plocha:  1050 m2
 Realizace:  2008 - 2010 
 Náklady:  € 600 000

Přeložila Markéta Musilová

Klíčová slova: