Malý velký ArchiCAD

Neděle, 26. Duben 2009 - 2:50
| Napsal:
Nový upgrade ArchiCADu STAR(T)EDITION 2009 má stejně jako předchozí verze totožné jádro s velkým ArchiCADem, resp. dvanáctkou. Oproti dvatisíceosmičce ale přináší řadu nových funkcí a vylepšení.

První „malý“ ArchiCAD – Classic – se objevil v r. 1997, označení STAR(T)EDITION bylo zavedeno o osm let později. Nový CAD měl od počátku plnit dvě základní kritéria: využití nejpokrokovější technologie, tj. virtuální budovy, resp. BIM, a cenová dostupnost i pro menší ateliéry a samostatné projektanty. Výkresová dokumentace všech stupňů je odvozována přímo z archicadovského modelu bez potřeby dalšího programu a opakujících se činností. „Malý“ ArchiCAD se díky svým přednostem stává stále oblíbenějším, a to ať už jako finální CAD systém nebo jako odrazový můstek k plnému ArchiCADu.

Nové funkce a vylepšení

Poslední verze oproti předcházející nabízí řadu nových funkcí a vylepšení jako např.: 3D dokument, nástroj Interiérový pohled, Dvousměrná reference značky výkresu, funkce Posunout/zarovnat/ rozmístit prvky, vylepšení StairMakeru, nastavení ostění dveří a oken, výplní, převodu prvků DWG a dialogových oken, barevné stínování v řezech a pohledech, vkládání kót s přehlednou grafickou interaktivní nápovědou, využití výkonu víceprocesorových systémů, vícestránkové výkresy pro tabulky a indexy. Program v zásadních operacích, jako jsou výpočet 3D nebo generování řezu, dokáže zapojit všechny procesory. Řada dalších operací, např. překreslování 2D výkresů, je oproti předchozí verzi přepracována. Výsledkem je výrazné zrychlení. Nový typ dokumentu umožňuje použít jakýkoli 3D pohled pro vytváření výkresu, do kterého lze přidat kóty, poznámky a další 2D prvky. Lze například vytvořit perspektivní nebo axonometrický pohled na konstrukci a ten okótovat a doplnit popiskami. (obr. 1)

Průhledové zobrazení (Virtual Trace™) a vizuální porovnání (separátor) zajišťují bezchybnou koordinaci zpracování jednotlivých výkresů. Tato průlomová technologie umožňuje současně pracovat na několika pohledech modelu stejně tak jako 2D dokumentech s nepřetržitou vizuální zpětnou vazbou. (obr. 2)

Nastavení schodišť nabízí mnohem více parametrů, díky nimž lze výsledný půdorysný symbol vytvořit podle požadovaných standardů. StairMaker rovněž přináší další typy konstrukcí: se zkosením na dolním konci, na horním konci a do tvaru U, a to i s dvojitým zkosením. (obr. 3)

Program využívá nový systém práce s výplněmi včetně nových typů (obrázkové a průhledné). To umožňuje vytvářet graficky propracované dokumenty pro prezentaci projektu. Obrázkové (rastrové) výplně umožňují použití obrázků jako výplní ve výkresech. (obr. 4)

Zpracování dokumentace všech stupňů je ještě jednodušší. Technická dokumentace je generována přímo z modelu „hladce“ a hlavně kompletně. V závislosti na detailnosti zpracování modelu je až 80 procent 2D dokumentace vytvořeno a zkompletováno automaticky v průběhu jeho vytváření.

Kompatibilita

Soubory mohou být přenášeny v heterogenním prostředí (MacOS – Windows) bez další konverze.
Program načítá i exportuje soubory DWG, DXF, DGN, IFC, DWF, TIF, BMP apod. Všechny projekty vytvořené ve STE 2009 lze otevřít v ArchiCADu 12.


Systémové požadavky

Operační systém: Windows XP pro Servicepack 2, Windows XP X64 Edition, Windows Vista Busi-Ness/Enterprise/Ultimate Edition; Macintosh OS X 10.4 nebo vyšší Procesor: Intel Pentium 4 a kompatibilní, Intel Centrino kompatibilní, Intel Duo Core kompatibilní; G4 nebo G5, G5 je doporučeno; jakýkoli počítač Mac Intel RAM: min. 1 GB, doporučuje se 2 GB a více Pevný disk (instalace): cca 1 GB Pevný disk (pro práci): vyžadované volné místo na disku závisí na složitosti modelu (pro složité modely a 3D vizualizace se doporučuje více než 2 GB) Monitor: adaptér zobrazující barvy 24 bitů True Color s monitorem o úhlopříčce alespoň 17” (doporučeno 19 – 24”); rozlišení 1280 x 1024 a více Grafická karta: karta Open GL s pamětí 64 MB; doporučeno 128 MB a více Cena: 50 200 Kč (bez DPH) s garancí jednoduchého přechodu na plnou verzi ArchiCADu za cenu o cca 10 % vyšší, než je rozdíl v jejich cenách.

 

Přehled funkcí ArchiCADu START(T)EDITION 2009 v porovnání s ArchiCADem 12

Funkce AC STE 2009
Virtual Trace™/Průhledové zobrazení – současná práce na 3D modelu a 2D dokumentaci
s plnou koordinací a vizuální kontrolou, tj. vzájemné „podsvícení“ dokumentů
Ano
Inteligentní vodicí čáry – „přirozeně očekávané“ pomocné vodicí linky se zobrazí při najetí
myší na objekt, a to tak, že „předpokládají“ další kroky
Ano
Informátor a zadávání souřadnic – numerické zadání hodnot při každé grafické operaci.
Paleta se souřadnicemi sleduje kurzor a zobrazuje aktuální hodnoty
Ano
Informace o výběru a prvku – před výběrem překrývajících se prvků je jasné, který bude vybrán.
Současně se zobrazuje informace o něm
Ano
Výstup v PDF – významné zlepšení kvality výstupů do PDF, zjednodušení uživatelského
rozhraní pro nastavení PDF dokumentů
Ano
Integrované výkresové prostředí – výkresové prostředí, dříve PlotMaker, je plně integrováno
do ArchiCADu. Další vylepšení výrazně urychlující generování dokumentace
Ano
Dlouhá jména souborů – žádné omezení pro délku názvů dokumentů, libovolný počet znaků Ano
Samostatné vykazování komponent prvků – velmi přesné výkazy i v případě komplexních
projektů
Ano
Parametrické titulky kreseb – mohou být automatickou součástí kresby. Zobrazují zvolené
informace, značně zrychlují a automatizují tvorbu projektové dokumentace
Ano
Externí kresby a obrázky – stejně tak i PDF dokumenty lze umístit do výkresu Ne
Import rastrových dokumentů – obrázky v různých formátech (BMP, PICT, GIF, TIFF, JPEG)
lze přímo importovat
Ano
Import rastrových dokumentů – obrázky v různých formátech (BMP, PICT, GIF, TIFF, JPEG)
lze přímo importovat
Ano
Teamwork – na stejném projektu může pracovat současně více členů projekčního týmu Ne
Moduly s automatickou vazbou – možnost vložit několik dokumentů ArchiCADu
do jednoho projektu
Ne
Publikace projektu – automatizuje a zjednodušuje opakovaný a stejný výstup velkého počtu
dokumentů. Lze vytvořit sady publikací projektu, nastavit některé volby a vlastnosti a pak je
kdykoliv opakovaně publikovat
Ne
Prohlížení a anotace – prohlížení DWF, JPG, GIF, a TXT dokumentů uložených z ArchiCADu
publikací. K DWF dokumentům lze připojit dodatečnou informaci. Efektivní způsob komunikace
prostřednictvím internetového prohlížeče
Ne
Anotační nástroje – možnost vepsat a vkreslit do dokumentů připomínky a předcházet tak
chybám či připomínkovat projekt
Ne
Informace o prvcích – nepřetržitá zpětná vazba o hodnotách/vlastnostech objektů, které se
normálně nezobrazují v dialogových oknech nastavení prvků, aniž by bylo nutné použít
výkazových tabulek
Ne
Pracovní list – možnost dopracování/přepracování jakéhokoli dokumentu na úrovni 2D Ne
Šikmé zdi, sloupy a trámy – jednostranné i oboustranné zešikmení, lze je graficky modifikovat Ne
Profilované zdi, sloupy a trámy – komplexní předdefinované profily, které lze upravovat Ne
Správce profilů – lze navrhnout vlastní, i velmi složité, profily pro zdi, sloupy a trámy Ne
Renderovací engiNe LightWorks – zpracování fotorealistických vizualizací vysoké kvality.
Práce s ray-tracingem, měkkými stíny a odrazy světla. Vlastní knihovna shaderů kompatibilních
s objekty ArchiCADu
Ne
Renderovací engine skica – mechanismus umožňuje vytvořit obrázky simulující ruční kresbu
různých stylů
Ne
Připojit pohled – při umístění fotografie situace na pozadí projektu lze přizpůsobit perspektivu
tak, aby byl projekt do fotografie „zakreslen“
Ne
Studie oslunění – zobrazení celého projektu nebo jeho označené části ve formě animace
simuluje pohyb stínu v závislosti na čase, místě a orientaci projektu
Ne
3D dokument – jakýkoli 3D pohled (perspektiva, axonometrie, detail) lze zobrazit formou
prokótovaného a popsaného výkresu
Ano
Vylepšená konverze objektů v DWG dokumentech – ACIS import převede AutoCAD®
3D Solids, Regions a Bodies do GDL objektů
Ano
Vylepšený nástroj Výplň – nový systém práce s výplněmi včetně nových typů – obrázkové
a průhledné výplně
Ano
Interiérový pohled – pracuje podobně jako Řez a Exteriérový pohled. Každý Interiérový pohled
je samostatným dokumentem v Navigátoru. Úpravy v dokumentech se automaticky projeví
v modelu, změny v modelu v interiérových pohledech
Ano
Vylepšený způsob zadávání kót – dopracovaná grafická nápověda při vkládání kót
zjednodušuje umisťování kótovacích čar a kótovacích bodů
Ano
Vícestránkový výstup pro tabulky – interaktivní tabulky si automaticky přiřadí další list,
pokud se na přiřazený formát nevejdou
Ano
Zarovnání objektů – ať už ve 2D nebo 3D lze označit objekty a následně je zarovnat/rozmístit
podél definované křivky a v definovaném rozložení
Ano
Výkon (podpora více procesorů) – v zásadních operacích, jako jsou výpočet 3D či generování
řezu, dokáže využít všechny procesory počítače. V řadě operací, např. překreslování 2D výkresů,
došlo k výraznému zrychlení
Ano
Podrobné nastavení ostění oken a dveří – volba ostění dveří/oken rozšířená o sadu
možností. Pro standardní knihovní prvky jsou tyto možnosti s grafickými náhledy seřazeny
v nastavení prvku v okně nastavení dveří/oken
Ano
Vylepšený StairMaker – detailní flexibilita nastavení 2D zobrazení, textů, ale i 3D atributů.
Ovládání dává zpětnou grafickou odezvu při výběru 2D symbolu schodiště, jeho výstupní čáry
a zábradlí
Ano
Systém zavěšených stěn (fasád) – seskupení prvků sežazených hierarchicky, s nímž lze
zacházet jako se samostatným objektem, zároveň je každý prvek dostupný a upravovatelný.
Se stěnou i s jejími prvky lze manipulovat graficky
Ne
Automaticky připojené moduly ve více podlažích – aktualizace modulů s automatickou
vazbou probíhá v jednom kroku včetně vnořených modulů. Pro zlepšený výkon je upravena
datová struktura tak, aby byla zredukována velikost souborů
Ne
Částečné zobrazení konstrukcí – zobrazení a výstup sendvičových a složitých prvků ve
zjednodušené formě. Částečné zobrazení konstrukce má stejný vliv na zobrazení prvků ve 2D i 3D
Ne
Podpora módu EDU/Trial Ne
Import PLN, PLA, TPL, MOD z AC12 Ne
Datový formát PMK Ne
Seskupování vrstev v XREF Ne
Tištěná dokumentace Ne
Hotline podpora Ano
Načítání dokumentů z plných verzí ArchiCADu Ne
Načítání dokumentů z STE verzí ArchiCADu Ano