Na Lužinách se demonstrovalo proti údajné zvůli radnice Prahy 13

Čtvrtek, 21. Květen 2009 - 3:01
| Napsal:
Praha 20. května (ČTK) - Asi 120 lidí dnes podle odhadu organizátorů demonstrovalo u stanice metra Lužiny proti údajné zvůli radnice Prahy 13 v čele se starostou, kterým je první místopředseda ODS David Vodrážka. Na asi 20 transparentech měli napsáno například Ne další výstavbě, Koho zastupují zastupitelé?, Ne hlučným letadlům nebo Chceme informace o územním plánu. Protest svolal Spolek občanských sdružení jihozápadního města. Akce byla klidná a po půl hodině se demonstranti rozešli.

Požadují, aby se veřejnost mohla účastnit schvalování výstavby na Praze 13 od samého počátku, protože pozdější účast je prý naprosto neefektivní. Totéž prý platí pro nový územní plán, a proto chtějí jeho zveřejnění. "Městská část Praha 13 vůbec nespolupracuje s občany na tom, aby se na tvorbě územního plánu podíleli," řekl ČTK Petr Kučera, jednatel občanského sdružení Motolský ordovik.

"Požadavek na účast široké veřejnosti v procesu schvalování výstavby od samého počátku je v praxi nerealizovatelný a je v rozporu s platným stavebním zákonem," řekl k tomu mluvčí Prahy 13 Samuel Truschka. Územní plán zpracovává Útvar rozvoje hlavního města Prahy. "Prostor pro uplatňování námitek a připomínek občanů bude ve chvíli zveřejnění konceptu územního plánu, který zatím nebyl vyhotoven. Radnice prahy 13 je momentálně ve stejné situaci jako občané," doplnil Truschka.

Podle Kučery se na Praze 13 navíc staví budovy, které neodpovídají původním plánům a nakonec zabírají více místa. "Radnice nepochybně jedná s investory v době, kdy se ty stavby plánují. Umožňuje jejich nabobtnávání tak, aby to developerům vyhovovalo," řekl Kučera.

Demonstranti také chtějí, aby radnice začala řešit dopravu na Praze 13, přetíženou tranzitem. "Je to otázka generelu rozvoje města, který na Praze 13 vůbec není," řekl Kučera. "Problém musí být řešen komplexně v celopražském kontextu například dobudováním Pražského okruhu, Radlické radiály, Jinočanské spojky a dalších propojovacích komunikací," řekl Truschka. Podle něj je situace na Praze 13 ve srovnání s jinými městskými částmi blíže k centru výrazně lepší.

 

Demonstranti také požadují zrušení přeletů letadel nad Stodůlkami, protože vysoká hlučnost a spaliny z letadel údajně zhoršují na Praze 13 životní prostředí. "Chceme, aby někdo tlačil na to, aby se ten hluk omezoval," řekl Kučera. Podle Truschky radnice s letištěm opakovaně jednala. "Úplné zrušení přeletů letadel nad Stodůlkami je nereálný požadavek. Bylo přislíbeno omezení přeletů jenom na nezbytně nutnou dobu," řekl. Praha 13 prý podporuje výstavbu paralelní vzletové a přistávací dráhy, která přelety nad Prahou 13 omezí.

Podle Kučery v případě, že se nic nezmění, se budou občanská sdružení Prahy 13 dál účastnit územního řízení tak jako doposud, jak to umožňuje zákon. "Některá občanská sdružení v Praze 13 této možnosti hojně využívají a odvolávají se proti územním rozhodnutím, mnohdy i u staveb, které jsou zcela evidentně ve veřejném zájmu - jako je rekonstrukce kulturního domu Mlejn, revitalizace sídlištních vnitrobloků nebo výstavba garáží pro hasičské vozy," řekl Truschka.

"Naše sdružení je čistě apolitické. Chceme jen, aby naše prostředí bylo hezké," uzavřel Kučera.
 

Štěpán Pellar

 

Klíčová slova: