O Grand Prix architektů 2010

Pondělí, 20. Září 2010 - 2:00
| Napsal:
Prestižní přehlídku soudobé české architektury Grand Prix architektů – Národní cenu za architekturu společně vypisují Obec architektů a Česká komora architektů pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Spolupořadatelem je Národní galerie v Praze. Hlavním mediálním partnerem je časopis ARCHITEKT.

Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 71 projektů v 7 kategoriích:

 • Novostavba / N: 21 realizací
 • Rekonstrukce / R: 12 realizací
 • Rodinný dům / RD: 11 realizací
 • Urbanismus / U: 2 realizace
 • Krajinářská architektura a zahradní tvorba / K 4: realizace
 • Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře / D: 10 realizací
 • Interiér / I: 11 realizací

Odborná porota pracovala ve složení:

 • Martin Holub, USA – předseda poroty
 • Jiří Klokočka, Belgie
 • Willem Jan Neutelings, Nizozemí
 • Milan Tomac, Slovinsko
 • Zoran Michalčák, Slovensko

Výsledky soutěže byly ofi ciálně zveřejněny dne 24. června 2010 na slavnostním vyhlášení a udělení cen ve Veletržním paláci v Praze. Výstava přihlášených děl: 24. 6. – 31. 8. 2010, Veletržní palác, dále pak výstava putuje po ČR a následně do zahraničí.

Statut GPA:

Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu je soutěžní přehlídka architektonických prací dokončených v uplynulém roce, pořádaná Obcí architektů a Českou komorou architektů.

Vypisuje ji každoročně Obec architektů spolu s Českou komorou architektů ke dni architektury UIA. Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci, podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

V zájmu zvýšení prestiže a úrovně soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu zřídili pořadatelé Obec architektů a Česká komora architektů Akademii architektury jako odborný orgán pro podporu účasti kvalitních architektonických realizací v přehlídce. Jmenování členů AA a její práce se řídí Statutem AA.

Díla českých architektů realizovaná mimo území České republiky se mohou přehlídkyzúčastnit mimo soutěž. Do přehlídky mohoubýt přihlášeny práce realizované v posledním roce.

Přehlídka Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu má několik kategorií – Novostavbu, Rekonstrukci, Rodinný dům, Interiér, Krajinářskou architektru a zahradní tvorbu, Urbanismus, Architektonický design-drobná architektura-výtvarné dílo v architektuře. Mimo kategorie je udělována cena za architekturu v oblasti bydlení. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají čtyři zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské republiky, a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec.

V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává vítězná práce celé přehlídky. Stavebník, díky němuž mohlo vzniknout mimořádné architektonické dílo, může být odměněn cenou pro investora. Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada Obce architektů. Ceny jsou čestné.

Všechny práce jsou vždy představeny na veřejné výstavě v Praze. Výstava poté jako putovní navštíví řadu českých a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí. Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu je prezentace současné kvalitní architektury vznikající v České republice široké veřejnosti.

Oceněné projekty:

N 9: Central park Praha
B. Redčenkov, P. Tomášek, J. Wertig / A69 – Architekti

 

N 13: Národní technická knihovna
R. Brychta, A. Halíř, O. Hofmeister, P. Lešek / Projektil Architekti

 

N 1: Autobusové nádraží v Příbrami
L. Marques, R. Hofman, E. Melicharová / HMArchitekti

 

R 12: Přestavba a dostavba areálu Tiskárny AF BKK
M. Buřičová, Š. Kubíček / CARAA

 

K 2: Vyvýšená cyklistická stezka
Vít Branda / A3

 

D 1: Rodinný dům Kuřim 01
J. Knesl, J. Kynčl, V. Štojdl / Knesl + Kynčl Architekti

 

I 5: Nová tvář Západočeské galerie v Plzni
R. Koucký, Š. Malá / Roman Koucký architektonická Kancelář

 

I 6: GG Gallery – Botas Concept Store v Praze
L. Křemenová, D. Maštálka / A1architects

 

D 2: Akátová věž Výhon
Pavel Jura

 

Cena obce architektů za celoživotní dílo: Prof. Ing. Arch. Věkoslav Pardyl, CSc.

Užší výběr poroty:

R 4 : bytový dům Sněžka, Mariánské Lázně
E. Jiřičná, P. Vágner, J. Hušek, C. Schmidt, T. Daňhelová / AI – DESIGN

R 7: Pavilon Grébovka
J. Javůrek, V. Thiele / SGL PROJEKT

R 8: Farma Čapí hnízdo
J. Javůrek / SGL Projekt

N 12: Administrativní centrum Triniti
P. Hrůša, P. Pelčák, T. Rusín, I. Wahla / Architekti Hrůša & Spol.

N 15: Bytový dům v Praze
M. Kohout, Z. Jiran, F. Štáfek / Jiran Kohout Architekti

N 19: Obytný soubor Zelené město / 1. etapa
O. Haman, L. Horská, M. Kurzawa, P. Neuman / CASUA

N 20: Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera
A. Kubalík, J. Kocián, J. Našinec, V. Sávová / Sporadical Architektonická Kancelář

I 5: Nová tvář Západočeské galerie v Plzni
R. Koucký, Š. Malá / Roman Koucký architektonická Kancelář

I 6: GG Gallery – Botas Concept Store v Praze
L. Křemenová, D. Maštálka / A1architects

I 7: Rodinný dům Krkonoše
Šafer Hájek Architekti

D 2: Akátová věž Výhon
Pavel Jura

D 3: Zvonička na horečkách „Strážkyně Beskyd“, Horečky
K. Mrva, M. Rosa / Kamil Mrva Architects

D 4: Idea kříže-brány
Ivo Pavlík / Arch Architekti

RD 4: Rodinný dům Myšlín
J. Fišer, S. Fišerová / Aulík Fišer Architekti

RD 8: Rodinný dům Krkonoše
O. Hájek, J. Šafer, T. Pavlík, L. Fecsu, P. Čížková, O. Rosová / Šafer Hájek Architekti

Psáno pro časopis Architekt 3/2010

převzato z partnerského časopisu Architekt

Klíčová slova: