Obytný soubor Stará Boleslav

Čtvrtek, 19. Březen 2009 - 13:25
| Napsal:
Hlavním konceptem projektu obytného souboru do Staré Boleslavy bylo vytvořit dva plány zástavby s poloveřejnou mezilehlou alejí. První plán je tvořen barierovým domem podél hlavní třídy a druhý pak třemi bodovými domy v klidné zahradě.

 

Pozemek je na severní straně negativně ovlivněn hlukem z rušné hlavní komunikace. Směrem k jihu tvoří okolí zástavba rodinných domů. Regulace na pozemku povoluje 30% zastavění s maximální výškou 10 m.
 
Dispozice deskového domu odpovídají požadavku na barierové řešení a sdružují schodiště, obslužné prostory bytů a kuchyně u severní strany. Směrem do jižní zahrady jsou pak orientovány všechny obytné místnosti. V dispozici bodových domů je využito dostupnosti všech čtyř fasád.
 
Fasády obložené režným zdivem jsou pojednané rastry formátů dvou velikostí s měnícím se rozsahem skutečných otvorů v závislosti na charakteru prostoru v dispozici. Severní fasády neztrácí příjemný obytný charakter i při barierovém řešení dispozic, na fasádách orientovaných do zahrady je využito potenciálu různých typů otvorů přinášejících individuální kvality obytných prostor v bytech.         

 

Jan Alinče

Obytný soubor, Stará Boleslav
 

Ateliér: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ak. arch. Michal Šrámek
Semestr: zima 2008

Olověný Dušan 2009
užší nominace

 

Klíčová slova: