OFFCITY ARCHITEKTI : Zahrádkové osady pohledem společenské vědy

Úterý, 13. Březen 2012 - 10:07
| Napsal:
Přednáškový cyklus offcity architekti (respektive ne-architekti) je nedílnou součástí dlouhodobého projektu offcity, projektu, který zkoumá různé pohledy na město a veřejnosti se snaží tyto poznatky zprostředkovat.

název OFFCITY ARCHITEKTI : Zahrádkové osady pohledem společenské vědy
vystoupí PETR GIBAS, KAROLÍNA PAUKNEROVÁ
kdy středa 14. března 2012 od 19.00
kde v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice
vstupné 50 Kč

Přednášejícími zmiňovaného cyklu byli v minulých letech jak nepardubičtí architekti, kteří prostřednictvím některého ze svých projektů vstoupili do Pardubic, tak architekti a architektonické týmy, jejichž práce se soustředí na vytváření nových městských prostorů, nebo pak v loňském roce „ne-architekti“ čili na osobnosti, které s architekty spolupracují a k tématu architektury a veřejného prostoru mají co říci. V roce 2012 bude společným jmenovatelem všech přednášek téma městských periferií.

Zahrádkové osady, především pak pražské, představují v současnosti kontroverzní prvek městského prostoru. Díky své poloze uvnitř města se často ocitají pod velkým tlakem, který je vytlačuje z mapy. Petr Gibas a Karolína Pauknerová ve svém příspěvku představí zahrádkové kolonie jako nesmírně zajímavý sociální i materiální prostor a ukáží, čím mohou být tyto osady zajímavé nejen pro společenské vědce, ale i pro širší veřejnost. Stručně načrtnou historii zahrádkářského hnutí, která sahá hluboko do minulosti, vykreslí současnou situaci v Praze, porovnají ji se zahraničím, představí hlavní oblasti zájmu společenské vědy o zahrádkové osady a promluví i o tom, jak se v zahrádkové osadě dělá výzkum.

Petr Gibas, Msc., vystudoval geografii na University College London a v současnosti působí jako doktorand na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se zabývá estetikou a estetizací industriálu. Jeho hlavním akademickým zájmem je studium krajiny s důrazem položeným na krajiny hybridní jako například industriální krajina v post-industriálních Čechách, krajiny městského rozpadu, nebo zahrádkové osady v prostředí velkoměsta. Obecněji vzato jej zajímají zejména způsoby, jak se minulost stává součástí (obrazu) krajiny a jak je tato pak reprezentována (a estetizována).

Karolína Pauknerová, PhD., vystudovala antropologii na FHS UK a archeologii na FF UK a v současnosti je na post-doktorském výzkumném postu v Centru pro teoretická studia v Praze. Zabývá se antropologií a archeologií krajiny a urbánní antropologií. Ve svém post-doktorském projektu se věnuje zejména způsobům, jak minulost proniká do současné městské a neměstské krajiny.

Pořádá o. s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2012. Tento projekt je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Pardubice a Nadace české architektury.

Klíčová slova: