„Podklad pro navrhování 12“ přináší aktualizaci na Eurokódy

Středa, 14. Červenec 2010 - 2:00
| Napsal:
Hodnoty cihel POROTHERM podle Eurokódu 6 – tedy jejich specifikace pro zdivo vyzděné z těchto cihel (tzv. charakteristické výpočtové pevnosti zdiva fk) - jsou hlavní novinkou 12. vydání „Podkladu pro navrhování“, který právě vydala společnost Wienerberger.

Publikace určená technikům ve stavební a konstrukční praxi a studentům vysokých škol stavebních je k dispozici zdarma.

V pořadí již dvanácté vydání brožury přináší nejen aktualizovaný přehled veškerého sortimentu společnosti Wienerberger a informace o možnostech jeho uplatnění při navrhování, ale aktualizuje u cihel všechny potřebné údaje v souvislosti s přechodem na Eurokódy, které od března 2010 plně nahradily stávající soustavu českých technických norem.

Zcela nově jsou zde například uvedeny údaje ke zdivu vyzděnému na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX a informace o použití této speciální pěny. Do tabulek únosnosti stropů jsou nově doplněny hodnoty při zdvojení nosníků pro větší rozpětí. Naprostou novinkou jsou tabulky únosnosti stropů se zálivkovým betonem C 25/30. Do kategorie novinek náleží i informace o POROTHERM překladech 7 a POROTHERM překladech VARIO, které umožňují volbu typu překladu pro instalaci venkovní rolety, či žaluzie. Publikace je dále rozšířena o nové detaily stropních konstrukcí. Odborníky jistě zaujmou i fotografie z vlastních realizací stropů.

12. vydání „Podkladu pro navrhování“ je pro techniky i studenty uvedených oborů k dispozici zdarma. Získat ji mohou prostřednictvím technických poradců společnosti Wienerberger v příslušném regionu. Další možnost nabízí zákaznická linka 844 111 123, také zde podklad zašlou zdarma. Publikace je též dostupná v elektronické podobě na www.porotherm.cz.

Klíčová slova: