Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – vyhlášení CE∙ZA∙AR 2011

Úterý, 1. Březen 2011 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Slovenská komora architektov vyhlasuje jubilejný X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru - CE∙ZA∙AR 2011. Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.

Fotoalbum: 

O cenu sa môže uchádzať každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý bude v čase podania prihlášky členom Komory. Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. Prihlášku je potrebné doručiť na Úrad Slovenskej komory architektov do 30. apríla 2011.

Kategorie

  1. Rodinné domy
  2. Bytové domy
  3. Občianske a priemyselné budovy
  4. Rekonštrukcia a obnova budov
  5. Interiér
  6. Exteriér

O udelení Ceny bude rozhodovať sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ing. arch. Andrej Alexy /SK/, Ir. John B.W. Bosch, BNA /NL/, Ing. arch. Aleš Burian /CZ/, Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl /AT/, Ing. arch. Iľja Skoček /SK/, Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel /CZ/ a Prof. Peter Čanecký, scénograf /SK/. Porota hodnotí diela vo dvoch kolách. V prvom kole vyberá z prihlásených návrhov spravidla tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole po obhliadke nominovaných stavieb vyberie porota víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty. Nominácie budú známe po zasadnutí poroty, koncom júna 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov CE•ZA•AR 2011 spojené s odovzdávaním cien je plánované na 6. októbra 2011.

Prihlášku a pokyny k prihláseniu je možné nájsť na: www.ce-za-ar.skwww.komarch.sk.