Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře

Středa, 17. Říjen 2012 - 2:00
| Napsal:

Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí a veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu.

I přes neúplný soulad soutěžních podmínek se Soutěžním řádem ČKA se Komora rozhodla prohlásit také letošní 10. ročník soutěže za regulérní.

Pilířem činnosti Společnosti Petra Parléře je organizace Ceny Petra Parléře (CPP), urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž prostřednictvím vybraná města získávají návrhy řešení svých stavebních záměrů – veřejných prostranství a dalších staveb financovaných převážně z veřejného rozpočtu. Desátý ročník soutěže byl vyhlášen 3. října 2012. Jeho předmětem jsou ideová řešení veřejných prostranství měst Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí a nefunkčního areálu v Železném Brodě. Zájemci mohou zasílat své návrhy do 11. ledna 2013.

Česká komora architektů je ze zákona pověřena dohlížet mimo jiné nad zadáváním a průběhem urbanistických a architektonických soutěží v České republice. Hledání projektantů a kvalitních projektů prostřednictvím tohoto typu soutěží považuje ČKA za nejvhodnější způsob při zadávání veřejných zakázek – jsou transparentní, přinášejí konkrétní návrh řešení, lze vybírat z mnoha idejí, které posuzuje odborná porota atd. Proto také Komora vyhlašování architektonických soutěží dlouhodobě podporuje, stejně jako se rozhodla podpořit CPP.

Cena Petra Parléře je specifickým druhem soutěže o návrh – jejím předmětem není řešení jedné úlohy (jedné stavby, lokality apod.), ale soutěžící architekti si mohou vybírat z více zadání. Proto je hledání souladu se Soutěžním řádem ČKA složitější a mezi ČKA a Společností Petra Parléře dochází řadu let k diskusím, jak soutěžní podmínky nastavit ku spokojenosti obou stran tak, aby byly v souladu s předpisy a zároveň nedošlo k porušení specifického systému vytvořeného organizátorem Ceny. Představenstvo ČKA se i přes tyto diskuse rozhodlo udělit tomuto druhu soutěže výjimku, především vzhledem k jejímu přínosu – jak pro města a obce, tak pro propagaci kvalitní architektury a naplňování veřejného zájmu.