Křest publikace: Růžena Žertová. Architektka domů i věcí

Datum konání: 27.02.2017, 19:00

Pátek, 24. Únor 2017 - 10:49
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

V galerii Viper na Praze 8 se 27. února od 19:00 uskuteční křest knihy věnované Růženě Žertové, neprávem opomíjené osobnosti české architektury, výtvarného umění a designu.

Fotoalbum: 

První samostatná publikace věnovaná Růženě Žertové (*1932) shrnuje životní i profesní dráhu vynikající a zároveň dlouho opomíjené autorky a představuje ji jako architektku, designérku i výtvarnici. Kniha, jejímž editorem je Petr Klíma, volně navazuje na výstavu Růžena Žertová: architektka / designérka / výtvarnice, která se konala na podzim 2013 v Muzeu města Brna. Základními stavebními kameny publikace jsou studie o základních okruzích architektčiny tvorby – obchodních domech, stavbách pro bydlení, interiérech, svítidlech a špercích. Tyto příspěvky doplňuje samostatný text o nejvýznamnějších soutěžních návrzích Žertové. Součástí publikace, uvedené předmluvou Ivana Rullera, jsou i stati věnované architektům, kteří zásadně ovlivnili život i dílo autorky – bratrovi Petru Žertovi a životnímu partnerovi Igoru Svobodovi –, a rovněž obsáhlý komentovaný soupis děl českých a slovenských architektek, publikovaných v letech 1946–1989 v časopise Architektura ČS(S)R.

V knize nechybí ani rozhovor s Růženou Žertovou, stručný životopisný přehled a soupis architektčina díla. Publikaci graficky zpracovali Matěj Činčera a Jan Kloss, autorem většiny současných fotografií je Petr Jehlík. Představení a interpretace díla Růženy Žertové, mimořádně všestranné tvůrčí osobnosti, doplňují dosavadní mapování tuzemské architektonické, designérské a umělecko-řemeslné tvorby druhé poloviny 20. století – tvorby, která v případě architektky vznikala mimo hlavní město, ale podstatně ovlivňovala podobu soudobé domácí scény.

Večera se zúčastní osobně Růžena Žertová. Součástí bude krátká prezentace editora knihy Petra Klímy a následná diskuse s Růženou Žertovou.

Během večera bude možné publikaci na místě zakoupit.

Hudební doprovod DJ Rudeboy.

 

 Název knihy

Růžena Žertová - Architektka domů i věcí

Autor: Petr Klíma (ed.)
Vydavatel: UMPRUM
Rok vydání: 2016
Jazyk: český
Počet stran: 278
Formát: 24,5 x 18,7 cm
Prodejní cena: 550 Kč vč. DPH
ISBN: 978-80-86863-87-0

Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Kosmas.cz