Studio Raumlabor | Budoucí výměna

Středa, 9. Červen 2010 - 2:00
| Napsal:
Představujeme realizaci výstavní architektury pro festival Transmediale.10 ve Světovém kulturním domě v Berlíně, jenž se konal v únoru letošního roku. Autorem je německý tým Raumlabor.

Vesmírná stanice, jako extrémní příklad utopistického města a účelného obytného komplexu, je nedílnou součástí vize budoucnosti minulého století. Tato budoucnost již dorazila, avšak sen vesmírných měst zůstane nesplněn ještě po dlouhou dobu.

Transmedial.10, Raumlaborbrerlin je tvořena výzkumnou stanicí Budoucí výměna, která se nachází ve foyer světového domu kultury. Speciální moduly slouží jako dílny a komunikační prostory pro umělce a návštěvníky.

Jako základní stavební materiál byly použity dveře typické pro dřívější východo-německé byty. Ty již sice byly zbourány, avšak dveře byly zachráněny a upraveny pro své nové použití. Pocházejí z Halle-Neustadtu, městské části, vybudované v šedesátých letech jako součást utopistické vize poválečného moderního města. Nyní jsou symbolem zániku tohoto města. Dveřím, reprezentujícím neúspěchy ideologického zápasu dvacátého století, byl nyní vdechnut nový život v podobě Transmediale.10, dočasné vesmírné stanice, vytvořené pro procesově zaměřenou uměleckou tvorbu.

Přeložil Vlastibor Čermák

Klíčová slova: