Novinky a názory / zprávy

Zajímá vás geotermika a efektivní vytápění? Zamiřte na konferenci do Bratislavy

Mezinárodní konference BKT Summit 2024 proběhne 31. 1. 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě, zaměřená bude na udržitelné a zároveň efektivní vytápění budov. Foto: REHAU

Vzdělejte se a navažte důležité konexe, s touto iniciativou probíhá už třetí ročník mezinárodní konference BKT Summit, která se tradičně věnuje tématům spojených s moderními udržitelnými budovami a jejich budoucností. Letos půjde hlavně o environmentálně šetrné a zároveň efektivní způsoby vytápění objektů. Poučení v oboru poskytnou odborníci z celého světa.

EARCH.CZ , 15. 1. 2024 / Advertorial

Na konci ledna proběhne mezinárodní konference o udržitelných budovách v Česku a na Slovensku. Jmenuje se BKT Summit a letos půjde už o její třetí ročník. Konference cílí na témata modrých a zelených technologií ve stavebnictví, nyní půjde hlavně o vytápění a chlazení staveb – jak to dělat ekologicky a ekonomicky. „Tato konference odhalí nejnovější trendy a inovace v oblasti vytápění a chlazení budov, přičemž se zaměřuje nejen na samotné technologie, ale také na jejich vliv na životní prostředí,“ uvádí mluvčí BKT Summit 2024.

Organizátorem konference je společnost REHAU, která se specializuje na polymerová řešení ve stavebnictví, automotive a průmyslových odvětvích. Na konferenci přizvala své klíčové odborníky, kteří působí na různých postech po celém světě. Doplní je pak specialisté různorodých profesních zaměření – architekti, projektanti, akademici či developeři. Podrobný seznam spíkrů a témat jejich příspěvků je zveřejněn na webových stránkách konference.

Společnost REHAU se sama otázkám efektivního vytápění a chlazení budov věnuje, specializuje se na tzv. systém BKT, který zvládá oba tyto požadavky, bude tak jedním z hlavních bodů konference. Jelikož je ale jejím cílem nahlížet téma komplexně, promluví se taky o geotermální energii a tepelných čerpadlech, jejich technických aspektech i legislativě.

Témata BKT Summit 2024

Geotermika

Geotermální energie je projev tepelné energie zemského jádra, která vyvěrá na povrch různými způsoby – jako vulkanická činnost, ve formě horké vody a páry nebo vývěrů horkých plynů. V oblasti energetiky se s ní experimentuje už od počátku 20. století. Při vytápění se využívá k přímému ohřevu jednotlivých, ale i více budov, což je její velkou výhodou, pomocí speciálních systémů se totiž dají vytápět a chladit celé oblasti. Stejně široká je možnost využívání geotermiky i v oblasti různých stavebních typologií − od bytových domů, průmyslových staveb, podniků a administrativních budov až po udržování parkovišť, mostů nebo peronů bez sněhu a ledu.

Geotermální energie se může využívat nezávisle na počasí a ročním období od hloubky 1,5 metru. V hloubce 10 metrů již převládá stálá teplota mezi 8−12 °C. Při využívání tepla ze země cirkuluje teplonosné médium přes trubky uložené vertikálně, radiálně a horizontálně. To následně zpracovává vybraná technologie. „S použitím tepelného čerpadla a v kombinaci s podlahovým topením nebo temperováním betonového jádra je tento systém mimořádně hospodárný,“ uvádí mluvčí konference. Velkou výhodou je nezávislost na fosilních zdrojích, a to z hlediska ekologického i ekonomického.

Foto: Konference se bude věnovat tématům jako je využívání geotermální energie, tepelná čerpadla a systém BKT.

Systém BKT

BKT je zkratka pro Beton Kern Temperierun, v překladu temperování betonového jádra. „Princip tohoto systému spočívá v temperování betonových stropních konstrukcí. Jedná se o přirozený jev akumulace tepla, respektive chladu, v masivním betonu s vysokou objemovou hustotou, který jej dále předává sálavým způsobem do okolí, to znamená do místností,“ uvádí společnost REHAU, která se na systém specializuje.

Chování systému lze přirovnat k silným zdem historických domů, ty díky své tloušťce dovnitř nepropouští zimní mrazy a v létě horko. Nadměrně silné zdi se ale dnes již stavět nemohou, podobného efektu je ale možné dosáhnout teplovodním potrubím, ve kterém proudí dle potřeby teplonosná, respektive chladicí látka. Potrubí se vkládá přímo doprostřed betonové desky, využívá se proto nejčastěji v novostavbách.

„Systém umožňuje efektivní vytápění a chlazení. Tepelně aktivované betonové konstrukce zajistí nižší investiční a provozní náklady a rychlou a efektivní instalaci,“ dodává REHAU. Na konferenci o systému BKT promluví hned několik odborníků, nese po něm ostatně svůj název.

Foto: Součástí BKT systému je teplovodní potrubí, ve kterém proudí teplonosná, respektive chladicí látka. Potrubí se vkládá přímo doprostřed betonové desky, využívá se proto nejčastěji v novostavbách.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla výrazně přispívají ke snižování spotřeby energie a minimalizaci používání fosilních paliv. Jejich nespornou výhodou jsou nízké provozní náklady, po počáteční investici do zařízení dále přináší dlouhodobé finanční úspory, dále je to nenáročná údržba či fakt, že při jejich provozu nevznikají emise CO2. V tepelném čerpadle totiž nedochází k žádnému spalování, proces vytápění a chlazení umožňuje technologický proces, pro který je důležitá speciální tekutina, tzv. zelené chladivo.

Mezi další výhody tepelných čerpadel patří možnost jejich aplikace na již existující budovy, je ale potřeba využívat ty systémy, které příslušné oblasti použití maximálně vyhovují. Pokud je systém navržen správně, je možné efektivně využívat už existující topná tělesa.

„Moderní tepelná čerpadla patří mezi nejefektivnější, a tím nejúspornější topné systémy vůbec,“ udává mluvčí konference. Společnost REHAU jako její organizátor proto na pozici jejího generálního partnera přizvala firmu Viessmann, která se právě na tepelná čerpadla a jejich vývoj specializuje. Odborníci firmy proto na konferenci nebudou chybět, vystoupí se svými příspěvky z vývoje i praxe.

Foto: BKT Summit se tradičně věnuje tématům spojených s moderními udržitelnými budovami a jejich budoucností. Letos půjde o třetí ročník konference.

BKT Summit – prostor pro vzdělávání a navazování kontaktů

Mezinárodních konferencí BKT Summit se v rámci jejích ročníků zúčastnilo více jak 1500 účastníků. Přes dalších 600 je sledovalo online, to je možné i letos. Již proběhlé konference jsou ke zhlédnutí také zpětně. Poslední ročník konference, který proběhl v roce 2022 a zaměřoval se především na přínosy technologie BKT pro životní prostředí, je k dispozici v celé své délce prostřednictvím archivu.

Foto: Konference je určená široké cílové skupině odborníků a aktérů ve stavebnictví.

Letošní konference se uskuteční 31. ledna 2024 ve Vodárenském muzeu v Bratislavě, zúčastnit se dá také online prostřednictvím streamu. Potřebnou registraci je možné učinit skrze webové stránky konference. Určená je široké cílové skupině odborníků a aktérů ve stavebnictví, včetně architektů, projektantů, developerů, montážních firem, realitních společností, sdružení v oblasti výstavby, jakož i akademikům či zainteresovaným v komunálním sektoru. Slouží jak k získání nových znalostí a podnětů pro vlastní praxi, tak k navázání kontaktů s odborníky s mezinárodními konexemi.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři