Výsledky 10. ročníku přehlídky diplomových prací 2009

Čtvrtek, 17. Září 2009 - 2:20
| Napsal:

Vítězem letošního ročníku Přehlídky diplomových prací se stal absolvent VŠUP Praha Pavel Filgas s návrhem „Duch kontra doba - Zastavení“ pod vedením Doc. Akad. arch. Jindřicha Smetany.

Každoročně vyhlašuje Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. Cílem této Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání.

Do letošního již desátého ročníku se přihlásilo celkem 57 absolventů, z toho 36 z FA ČVUT v Praze, 8 z FA VUT v Brně, 3 z FUA TU v Liberci, 6 z VŠUP v Praze, 2 z AVU v Praze a 2 z FAPPZ ČZU v Praze. Dva z přihlášených studentů splnili podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a jeden pro zvláštní cenu Allplan.
 
Hodnotící porota:
Ing. arch. Petr Mráz
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík
Ing. Luděk Rýzner
Ing. Tomáš Novotný
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix
Ing. arch. Tomáš Jiránek (náhradník)

 

Udělené ceny:

1. cena ČKA ve výši 25.000 Kč
 
2. cena ČKA ve výši 15.000 Kč
 
3. cena ve výši 10.000 Kč
 
Zvláštní cena Allplan – licence k užívání programu v hodnotě 100 000 Kč
 
Zvláštní cena ArchiCAD – licence k užívání programu v hodnotě 69 400 Kč
nebyla udělena
 
Partneři přehlídky
V letošním ročníku Přehlídku finančně podpořily firmy Cegra, Nemetschek, Wienerberger, AbecedaPC, ČSOB a Tisk Horák.
Zvláštní ceny do soutěže věnovaly firmy Nemetschek (Allplan 2009) a Cegra (ArchiCAD12). Mediálními partnery jsou časopis Architekt, časopis Projekt a internetový portál e-architekt.cz.

Hodnocení poroty jednotlivých soutěžních návrhů: 

 
Návrh prezentuje novostavbu silniční kaple na rychlostní komunikaci R49 uprostřed Vizovických vrchů. Tato jednoduchá úloha formálně umístěna do prostoru mezi protilehlými směry komunikace s přístupem z dálničního podjezdu využívá jiným způsobem nepoužitelný pozemek. Přispívá ke zkvalitnění vybavenosti podél cesty připojením dalšího „duchovního“ rozměru. Snaží se oživit opomíjený fenomén u cesty jako obytného prostoru, jak to známe z minulosti či z méně rozvinutých společností. Dobře zvolený dynamický tvar je výzvou k zastavení. Fakt, že zasvěcení kaple není určeno, svědčí o snaze o univerzální pojetí duchovního světa. Koncept je ideově i technicky vyvážený zevnitř i vně.
 
 
Autor se snaží uchopit koncepci výškového objektu usazeného do komerčního místa a nebojí se umístit dům o výšce 21 podlaží do centra Prahy. Porota konstatovala, že úkol je přesvědčivě prezentován s precizním zpracováním architektonické a technické stránky. Působivě je zpracovaná i grafická část úkolu, která je na vysoké profesionální úrovni.
 
 
  
 
 
 
Porotu v první fázi zaujala neobvyklá, avšak funkčně plně odpovídající náplň konverze průmyslového areálu. Využití stávajících, pro město typických a neobyčejně cenných objektů koksovny s navrženou dostavbou nových, do míst po vytěžení znovupoužité, kontaminované zeminy.
Při podrobnějších zkoumáních v dalších fázích porotu přesvědčila invenční transformace pěti významných objektů kladenské industriální architektury.
 
  
 
 
 
Autor návrhu vytvořil rozsahem zcela mimořádný 3D model řešené lokality, grafické pojetí přitom zůstalo  civilní a nesklouzlo k laciným vizuálním efektům, ke kterým počítačová grafika architekty občas svádí.