Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

Čtvrtek, 21. Květen 2009 - 2:02
| Napsal:
Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování odborné pasportizace a projektová dokumentace drobných sakrálních památek Českého Švýcarska.

Zakázka se týká samostatné přípravy odborných podkladů pro realizaci demonstračního projektu  obnovy drobných sakrálních památek Českého Švýcarska a bude, stejně jako celý projekt, financována ze zdrojů Evropské unie, Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Tento projekt je součástí mezinárodní tříletého projektu „Naslouchejte hlasu venkova“ („Listen to the voice of villages“), který je založen na partnerské spolupráci s osmi dalšími středoevropskými partnery: univerzitami, regionálními úřady a rozvojovými institucemi z ČR, Itálie, Slovinska, Polska, Rakouska a Německa. 

Kulturní dědictví regionů trpí narušením historické kontinuity, chátrající opomíjené památky jsou objekty stojící na okraji zájmu odborné i laické veřejnosti. Jde o drobné památky s krajinotvornou hodnotou, které ztratily svou primární funkci, přesto však jsou součástí kulturního dědictví a historie krajiny. Patří sem i velké množství drobných artefaktů a památek lidové zbožnosti na zaniklých poutních místech dotvářejících krajinný ráz.  Stejně jako v jiných oblastech i v krajině Českého Švýcarska je mnoho zaniklých kostelních stezek a zbožných zastavení z 18., 19. a výjimečně z počátku 20. století, jako jsou boží muka, torza litinových křížů, drobné kapličky a skalní výklenkové kaple s chybějícími deskovými malbami svatých, chátrající volné kamenné skulptury a reliéfy.

Cílem této zakázky bude pro letošní rok podrobné zmapování těchto nemovitých drobných památek (pasportizace - odborný terénní a archivní průzkum, identifikace a technická projektová dokumentace) se zaměřením na přípravu jejich obnovy (ve smyslu oprav, údržby, renovace a zrestaurování zmíněných památek), resuscitace v duchu jejich původní autentické a historické podoby a obnovení jejich původní funkce (jako místa s kulturní historií, s konkrétním příběhem, s estetickou hodnotou, jako místa rozjímání a odpočinku) a revitalizace (tedy jejich návratu do obecného lokálního a regionálního povědomí).

Návrh obnovy a zrestaurování se tak v  roce 2010 může týkat až 50 významnějších křížků, božích muk, skalních výklenkových kaplí a kapliček, a to nejspíše v okolí měst a obcí Chřibská, Růžová, Česká Kamenice, Doubice, Jetřichovice, Mikulášovice a dalších míst podle výsledků budoucí pasportizace.
 

PODKLADY KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
Zadávací řízení - výzva k podání nabídek ... PDF
Zadávací řízení - přílohy 1-3 ... DOC
 

Datum vyhlášení zadávacího řízení je 20.5.2009
Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do: 9.6.2009
 

Kontaktní osoba:
Klára Mrkusová
TEL   + 420 412 383 238
klara.mrkusova [at] ceskesvycarsko.cz (klara.mrkusova [at] ceskesvycarsko.cz)
Klíčová slova: