WORKSHOP [05] | Den za dnem

Úterý, 5. Duben 2005 - 22:49
| Napsal:
Tým Digitální architekt zahájil výsadek před budovou Technické menzy, kde se v první vlně vylodilo počítačové vybavení, které si ze Strahova dovezli první účastníci Workshopu, jež se rozhodli umístit na týden své stolní „miláčky“ do modelovny ústavu modelového projektování FA ČVUT a o několik málo hodin později místa Workshopu – zasíťované počítačové pracovny. Několik switchů, včetně jednoho bezdrátového, umožnilo účastníkům v nadcházejícím týdnu (14.3-18.3 2005) sdílet data na společném serveru a také sledovat přednášky a odkazy na zajímavé webové stránky.
Den 0 | Sunday 13. March 15:00 - Příprava


Den 1 | Monday 14. March 8:00 - Zahájení workshopuWorkshop zahájil registrací účastníků jichž se do deváté hodiny registrovalo na 27, což bylo optimální množství co do počtu míst v učebně, tak i vzhledem k počtu lektorů. Úvodní informace pro účastníky Workshopu a přivítání účastníků za organizátory – tým Digitální architekt obstaral Jaroslav Hulín. Po organizačních záležitostech představil Henri Achten, lektor z TU v Eindhovenu, účastníkům Workshopu několik přístupů v oblasti navrhování volných forem. Před prezentací lektorů Tuby Kocatürk a Martijna Veltkampa proběhla krátká prezentace ateliérového projektu Michala Kutálka, jež jako jeden z prvních studentů ve škole použil k výrobě svého modelu metodu 3d rapid prototyping. Poté se účastníci Workshopu rozdělili na několik pracovních týmů, aby v krátké době zahájili práce na svém projektu. Jednotným tématem Workshopu se stal návrh kavárny do vstupního předprostoru Fakulty stavební a Fakulty architektury.
Den 2 | Tuesday 15. March 9:00


Druhý den Workshopu se nesl opět ve znamení pracovní atmosféry, účastníci v odpoledních hodinách odprezentovali své první myšlenky při návrhu architektury volných tvarů. Další chvíle v úsilí zhmotňování myšlenek, ať již za pomoci počítače či nástrojů a materiálů pro tvorbu fyzických modelů byly chvílemi prostřídány přednáškami střídavě všech tří lektorů.

Den 3 | Wednesday 16. March 9:00

Třetí den Workshopu probíhal v podobném duchu a hlavně tempu. Pracovní nadšení všech týmů se odráželo jak v počítačovém experimentování, tak i modelování fyzických modelů. Záměrem Workshopu přeci bylo právě ono zmiňované ověření neortogonálního tvaru a jeho převedení do konstrukčního řešení, které mělo nalezený tvar ověřit v reálnosti fyzického modelu.

Den 4 | Thursday 17. March 9:00Na tento den byla stanovena na 16. hodinu závěrečná prezentace všech týmů, která měla nepřímo vyvrcholit přednáškou Axela Kiliana z MIT v USA, který se hned po svém příletu také aktivně zapojil do diskuse nad prezentacemi jednotlivých návrhů.

Začátek přednášky Axela Kiliana byl stanoven na 19:00. Ačkoliv to byl také čas začátku vyhlašování celofakultní soutěže Olověný Dušan 2005, byla přednášková místnost téměř plná. Jeho přednáška byla průřezem dávné i nedávné tvorby, ať ideových myšlenek, tak i soutěžních návrhů konkrétního zadání. V dalších profilech Axel Kilian představil cesty hledání formy a funkce různých konstrukčních řešení. V závěru přednášky se také zmínil o výzkumném projektu budoucnosti výroby automobilů, v jehož týmu je členem.

Po přednášce Axela Kiliana pokračovala neformální diskuse s občerstvením v prostorách Ústavu modelového projektování.
Den 5 | Friday 18. March 9:00

Poslední den Workshopu byl vyhrazen finalizaci návrhů a také smutné části pro organizátory Workshopu, tedy demontáži a následnému úklidu provizorního pracovního prostředí, které se opět po víkendu stane učebnou modelového projektování. Ačkoliv bylo plánované ukončení Workshopu ohlášeno na 15:00 někteří účastníci jej nechtěli opustit ani ještě o několik hodin později. Někteří si zde dokonce nechali i svůj počítač, patrně v domnění, že po víkendu bude Workshop pokračovat…Ačkoliv se lektoři i účastníci Workshopu jen neradi loučili a pod časovým tlakem nemohli projektům věnovat tolik, kolik by za normálních okolností věnovat chtěli, zůstala za nimi práce, nově získané zkušenosti a také chuť zkusit se do akce podobného charakteru pustit opět znovu třeba za rok. Uvidíme!Klíčová slova: