Workshop W2 na téma udržitelná výstavba

Pondělí, 29. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Zveme Vás 2. prosince na FSv ČVUT od 18:00 hodin, kde proběhne workshop W2 - 2010 na téma „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“. Workshop, pořádaný v rámci doktorského grantu GA ČR, je zaměřen na studenty doktorského studia.

Cíl workshopu:
Workshop W2-2010 je 5. ročník akce pořádané v rámci doktorských grantů GA ČR řešených na FSv a FA ČVUT v Praze. Cílem workshopu je poskytnout studentům doktorského studia možnost konfrontovat dílčí výsledky výzkumu na téma udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel s kolegy z oboru, ale i napříč širokým spektrem odborných specializací
pokrývajících stavebnictví, architekturu a územní plánování. Workshop je otevřený pro všechny studenty doktorského studia, účast na workshopu je zdarma.

Tématické okruhy:
- pokročilé navrhování budov - integrovaný návrh, architektonická, konstrukčně-technologická, stavebně-energetická optimalizace budov
- recyklace, rekonstrukce, revitalizace v kontextu udržitelné výstavby
- energeticky efektivní budovy - nízkoenergetické, pasivní, nulové domy, energetická optimalizace, využití OZE
- kvalita prostředí v budovách - simulace a optimalizace vnitřního a vnějšího prostředí
- pokročilé materiály, technologie a metody hodnocení budov a konstrukcí
- navrhování a hodnocení sídel a regionů v kontextu udržitelné výstavby

Program a doprovodné akce:
Workshop bude zahrnovat ústní prezentace příspěvků na jednotlivá témata v českém jazyce, příspěvky v anglickém jazyce budou publikovány ve sborníku, který obdrží zdarma každý z účastníků. Součástí workshopu bude doprovodná výstava.

 

 Název:
Workshop W2 -  2010 na téma "Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel"
  Kdy: 2. prosince od 18:00 hodin
  Kde: FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice (ateliér D,)
  Workshop je pořádaný v rámci doktorského grantu GA ČR a je zaměřen na studenty
  doktorského studia

 

Klíčová slova: