Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu, D.C., USA

Úterý, 27. Duben 2010 - 2:00
| Napsal:
Soutěžní návrh Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu má za úkol (kromě samozřejmého vytvoření prostředí pro práci a setkávání) reprezentovat ČR v zahraničí. Nesnaží se ukázat, jací jsme, ale jací bychom být chtěli, nebo lépe řečeno být mohli.

... Otevření, sebevědomí, přátelští, vstřícní, respektující, ohleduplní k přírodě a životnímu prostředí vůbec, vycházející z bohatých kulturních tradic, ctící demokratické principy, připravení kdykoliv pomoci.

Doufejme, že k tomu nová budova ZÚ přispěje.

Návrh ZÚ ČR respektuje unikátní přírodní rámec daného místa, kterého je pouze doplňkem, nikoliv hlavním aktérem. Svou formou rozděluje lokalitu na tři samostatné části. Na prostor předjezdu, jehož slavnostnost podtrhuje čelní fasáda v podobě drapérie z mléčného skla. Na prostor soukromé zahrady, navázané na byty a kanceláře, sloužící k setkáním pracovnějšího charakteru. A konečně na prostor reprezentační zahrady, která tvoří ideové jádro projektu. Tato zahrada je velkoryse nadimenzována, přirozeně propojena s hlavními společenskými prostorami ZÚ a nově zprostředkovává silný kontakt mezi novostavbou a existující rezidencí velvyslance.

         

 Název:  1. cena soutěže na Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu, D.C., USA
 Architekti:  Chalupa architekti / Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Michal Rosický, Tomáš Horalík, Jakub Chuchlík
 Spolupráce:
 Adam Gebrian, Zdeněk Sendler, Petr Babák / Laboratoř
 Jiří Cajthaml / PBA
 Ivan Němec / Němec Polák
 Vít Musil + Radim Petruška / miss3
 Místo:  3900 Spring of Freedom St. NW, Washington, D.C., USA
 Stavebník:  Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí
 Hrubá podlažní plocha:  5 490m2
 Projekt:  07/2009–02/2010

 

Klíčová slova: