Architektura /

ArchiCAD 9 | Recenze

Firma Graphisoft byla založena v Budapešti v roce 1982, v roce 1984 se objevil první program pro platformu Apple s názvem ArchiCAD,. V roce 1987 se objevuje pojem "virtuální budova". Graphisoft pronikl na zahraniční trhy v Evropě a ve Spojených státech. V roce 1993 se objevuje verze ArchiCADu pro operační systém Microsoft. Firma se stává součástí mezinárodní aliance interoperability (IAI), která se snaží o zavedení jednotného standardu datové výměny pro stavební a architektonické systémy IFC. Do ArchiCADu přibývají funkce pro týmovou spolupráci, Graphisoft využívá principu virtuální budovy ve vlastních produktech určených pro facility management.

Michal Zlámaný , 1. 3. 2005

Získává mnoho ocenění a ArchiCAD a další produkty firmy jsou využívány při projekci, výstavbě a řízení budov na celém světě, včetně prestižních a inovativních projektů, jako je například stavba Eureka Tower, nejvyšší obytné budovy na světě v australském Melbourne. Po loňském uvedení na mezinárodní scéně přichází nyní počátkem roku 2005 plně lokalizovaná nová verze, ArchiCAD 9, do České republiky.ArchiCADArchiCAD je vysoce specializovaný objektově orientovaný software zaměřený na stavební a architektonickou praxi ve všech fázích práce na projektu, od prvotních ideových skic až po export dat pro řízení provozu budovy po jejím dokončení. Hlavní důraz je kladen na práci s modelem, takzvanou "virtuální budovou". Běžné činnosti provázející tvorbu výkresové dokumentace jsou do různých úrovní automatizovány. Program ve svých posledních verzích nabízí například automatické kótování nebo samočinně vytvářené výkresové popisky. Výkresy řezů jsou generovány přímo z modelu. Z tohoto modelu také mohou být získány informace pro tvorbu tabulek prvků nebo celých rozpočtů, a to i v různých fázích vzniku stavby, což umožňuje funkce "simulace výstavby". Díky těmto vlastnostem je možné, a to je v praxi stále ještě neobvyklé, věnovat většinu času během přípravy projektu tvůrčí práci. Na tvorbu konečných výstupů, tedy výkresové dokumentace v elektronické nebo papírové podobě potom postačuje mnohem kratší doba.Další důležitou vlastností je otevření části vnitřního kódu pro potřeby uživatele. Díky tomu je v jazyce GDL (Geometric Description Language) možné vytvářet vlastní objekty knihoven jako jsou okna, dveře nebo stafáže. Ty jsou pak umístěny v projektu jako odkaz na kód a nenarůstá tak velikost souboru. Tato vlastnost se pochopitelně projeví zejména u rozsáhlých modelů. Je také možné získat knihovny přímo od výrobců stavebních materiálů. Takové prvky mohou obsahovat například i vlastnosti které se projeví při tvorbě rozpočtů.Ve verzi 8 bylo představeno kompletně přepracované jádro, plně podporující technologii OpenGL, přibyly některé důležité funkce, jako například booleovské operace s tělesy, úplně se změnila technologie práce s výkresy a metodika publikování projektu. V neposlední řadě se tím program radikálně zrychlil.Verze 9 proti tomu na první pohled mnoho změn nepřináší. Ovšem už jen dvě hlavní, tedy přidání nového renderovacího modulu LightWorks a přepracované pracovní prostředí přináší tolik nového, že o oprávněnosti zvýšení čísla verze na devítku není nejmenších pochyb. A spolu s dalšími vylepšeními a novinkami vydají na příručku "New features guide" o 103 stranách.RozhraníPrvní viditelnou změnou v novém uživatelském rozhraní ArchiCADu 9 je změna většiny hlavních nástrojových ikon. Je otázkou osobního vkusu, zda se jedná o změnu k lepšímu. Nejsou tak příjemné a elegantní jako bývají ikony v Mac OS, nebo v poslední době naštěstí i v produktech Microsoftu, ale od vizuálního stylu Win 3.11 je to krok vpřed. V tomto ohledu je snad i škoda, že face-lift nebyl důkladnější. Další novinkou viditelnou na první pohled, respektive poklep, je možnost ukotvovat nástrojové lišty a rámečky. To nejdůležitější se ale skrývá pod tímto povrchem. Pracovní prostředí je plně editovatelné. Pokud chcete a zdá se vám to účelné, může být nejposlednější položkou hlavního menu, tam kde obvykle v liště "nápověda" bývá informace o programu, nabídka "nový projekt". Takto lze přesunout jakoukoliv položku nejen v menu, ale i v nástrojových rámečcích a v dialogu nastavení nástrojů, jejichž tvar a velikost je také možné měnit. A tam kde jde něco změnit nechybí nabídka "přidat vlastní". Je také možné povolit automatické přesouvání nejpoužívanějších položek do preferovaných pozic a naopak automatické zmenšování položek používaných zřídka. V základním nastavení nabízí program tři úrovně nastavení prostředí od začátečníka po pokročilého uživatele. Samozřejmě lze uložit vlastní nastavení prostředí v libovolném počtu, včetně klávesových zkratek, a tak vytvořit různá prostředí pro různé uživatele a příležitosti. Tato nastavení jsou exportovatelná a přenositelná, tabulku klávesových zkratek je možné publikovat pro tisk nebo uložit jako XML soubor. V tomto formátu se ostatně ukládá většina uživatelských parametrů nastavení ArchiCADu 9. Možnosti využití jsou obrovské, od již zmíněné specializace prostředí podle úkolu a uživatele po globální nastavení unifikovaného rozhraní ve velké firmě. To je dokonce přímo programem podporováno, součástí instalace je manuál pro vytvoření nejen rozhraní, ale celkového firemního standardu. Nabízí se ale otázka, zda je taková unifikace v případě prostředí účelná, a hlavně s jakou odezvou se tato funkce setká. Jsou zde totiž také možnosti zneužití, nebo lépe nesprávného použití. Nezkušenému uživateli se klidně může stát, že uvede program, tedy pracovní prostředí, do stavu kdy pomůže jedině znovu načtení implicitního profilu.K vylepšení vzhledu se váže ještě několik menších vylepšení rozhraní, například textové vyhledávání v knihovnách, nebo vybrání prvků kliknutím do plochy mimo běžné chytací body. Je možné kopírovat parametry mezi různými knihovními prvky stejného typu, takže například okno si zachová velikost i v případě že se změní jeho typ. Počet označených prvků se zobrazuje již v info-paletce, doposud bylo toto číslo vidět jen v okně "najít a vybrat". Také byly mírně upraveny kontextové nabídky. Ty jsou nyní přehlednější. Kóty mají nyní viditelné chytací značky. K volbám zobrazení čáry tence nebo podle tabulky tlouštěk přibyla možnost zobrazit plně jen řezové čáry. Příjemným vylepšením je také zobrazení jména projektu v liště Windows.Mimo těchto novinek stojí ještě za pozornost drobná položka v nastavení automatického ukládání. Ta dovoluje určit dobu nečinnosti uživatele, která musí předcházet automatickému uložení. To zabrání násilnému poškození myši po zahájení ukládání ve chvíli, kdy zbývá k dokončení čtyřicetibodového nepravidelného polygonu poslední kliknutí.2D – text, kresby, čáry, šrafyArchiCAD se ve verzi 9 stal také textovým editorem. Tam, kde starší verze potřebovaly samostatné textové bloky už pro nadpis a text, nová verze umožňuje editovat text uvnitř bloku jako v běžném textovém editoru. Lze měnit proporcionální prokládání písma v obou směrech, měnit šířku písma. Nastavitelná je barva i průhlednost pozadí nebo rámeček včetně jeho odsazení od textu. Je možné vypnout automatické zalamování řádků. Funkci "hledat/nahradit" lze spustit nejen v blokovém textu ale ve všech uživatelsky editovatelných textech, včetně například kót nebo knihovních prvků. Doplněk pro kontrolu pravopisu dostupný v lokalizované verzi ale vyžaduje instalovaný MS Word.Ve vlastnostech všech kreslících 2D prvků přibyla možnost nastavení čáry jako výkresové, řezové nebo čáry dělící vrstvy sendvičové konstrukce. Pokud se 3D prvek překresluje do 2D okna detailu nebo odděleného řezu, čáry se do těchto skupin rozdělují automaticky podle své funkce v původním prvku. Totéž platí pro šrafy, jen s tím rozdílem, že se dělí na výkresové, řezové a povrchové. Povrchová šrafa je novým bodem nastavení desek, střech a sítí. Taková šrafa sama vyplní příslušný polygon 3D prvku a může tak například znázornit spárořez podlahové krytiny nebo střešní krytinu. Toto rozdělení má význam při exportu do jiných formátů, zejména do 2D kreseb, kdy se těmto skupinám čar přiřadí vlastní vrstvy, tak jako to v dosavadních verzích bylo možné například pro otvorové výplně. Ty jsou v ArchiCADu součástí stejné vrstvy jako zdi.U sloupu přibyla možnost zobrazení sloupu s osovým křížem, ten má ovšem tečku v místě křížení, takže neodpovídá naší normě.Užitečnou novinkou v tomto segmentu práce je funkce vytvoření nezávislého detailu, tedy bez vazby na půdorys nebo řez. Tak lze doplňovat do projektu podrobnosti, které se v jiných výkresech vůbec neobjevují nebo se běžně kreslí zvlášť, jako například schéma zapojení topného okruhu a podobně. Takovou kresbu je pak ale také možné zpětně připojit k odkazové značce detailu a získat tak interaktivní vazbu s ostatními výkresy, jaká je běžná u detailů spojených se značkou.LightWorksAsi největší změnou v této nové verzi ArchiCADu je vložení renderovacího modulu LightWorks. Jde o pokročilý nástroj, vyžadující alespoň minimální zkušenosti s podobnými nástroji. V rozsáhlých nabídkách nastavení možných i nemožných parametrů uživatel ocení volbu skrytí položek, jejichž úprava není pro výpočet nezbytná. Parametrům LightWorks se přizpůsobily také nabídky vlastností materiálů a světel, přibyla například oblohová nebo plošná světla. Lze vypočítat přirozené, tedy neostré stíny, nebo odrazy a zlomy ve světlopropustých materiálech. K materiálům přibyly procedurální textury, tedy povrchové struktury definované algoritmem, umožňující pokrýt plochu bez opakování motivu.Podrobný popis tohoto nástroje by vydal na samostatný článek, takže jako shrnutí snad jen tolik, že ArchiCAD má nyní k dispozici vlastní fotorealistický výstup s rozsáhlými možnostmi nastavení a ve špičkové kvalitě. To je vyváženo potřebou pokročilého uživatele, který je schopen takových výsledků dosáhnout.Import, export, publikace, komunikaceJak již bylo řečeno, Graphisoft je členem společenství usilujícího o zavedení jednotného formátu pro architektonické a stavební CADy. ArchiCAD 9 pracuje s formátem IFC druhé generace.Pokud vaši spolupracovníci nepoužívají tento formát, není nic ztraceno. Komunikace s formáty DWG/DXF včetně XRef je zase o trochu lepší. Rozšířily se možnosti nastavení překladačů pro import a export, DWG/DXF soubory lze vkládat přímo metodou drag and drop, nebo načítat soubory z internetu.Dále se rozšířily nabídky publikace. Je možné exportovat přímo z projektu do formátu PDF bez virtuální tiskárny, a to téměř bez omezení. Každý list může mít vlastní formát, výkresy mohou obsahovat aktivní odkazy na další stránky s detaily a podobně. Takto lze celý projekt včetně rozpočtu exportovat do jednoho PDF souboru. Možnost publikovat projekt v komentovatelné podobě na internetu byla už ve verzi 8, stejně jako možnost načíst anotace zpět do projektu. Nyní webové rozhraní navíc obsahuje nové nástroje pro měření přímo v takto publikovaném projektu.V PlotMakeru došlo k podobným drobným změnám, usnadňujícím a zrychlujícím práci. Autotext se nyní vkládá přímo z paletky "text", která se rozšířila téměř do podoby textového editoru stejně jako v ArchiCADu. Stejně je také nastavitelné pracovní prostředí. Další novinkou je síť pro číslování kreseb v rámci listu, dále vylepšující automatizované publikování.V rámci rozpočtování přibyla v nabídce exportu tabulek generovaných z modelu automaticky podle určených parametrů možnost pracovat s interní "databází" projektu (jak uvádí nápověda, projekt ArchiCADu je vlastně databází stavebních prvků) prostřednictvím databázového jazyka SQL (Structured Query Language). Graphisoft také poskytuje ODBC (Open Database Connectivity) ovladač, umožňující získávat tato data z projektu prostřednictvím dalších databázových aplikací.HardwareArchiCAD 9 je moderní program, a jako takový vyžaduje moderní hardware. Výrobce doporučuje 1GB operační paměti a procesor třídy P4 na 2.8 GHz, respektive G5 na 1.8 GHz. Oficiálně podporovanými operačními systémy jsou MS Windows 2000 nebo XP Pro a Mac OS X. Realita, ověřená na standardu PC je taková, že program se rozběhne i na XP Home na notebooku s Centrinem 1.5, 512 MB paměti a samostatnou grafickou kartou i v úsporném režimu, tedy při asi poloviční frekvenci procesoru. Výkony tomu pochopitelně odpovídají, ovšem i na takové sestavě se dá při troše trpělivosti s ArchiCADem pracovat.Na druhou stranu by si systém podle údajů výrobce měl poradit s využitím víceprocesorových systémů, a to jak na platformě Mac tak i na PC, a to zejména pokud pracuje renderovací modul LightWorks. Tento opačný extrém se však během testování vzhledem k poměrně malému zastoupení těchto strojů vyzkoušet nepodařilo. Na prezentacích programu během uvádění na český trh ale byl zastoupen i tento hardware, není tedy důvod o pravdivosti takových tvrzení pochybovat.ShrnutíArchiCAD 9 nabízí tolik nových položek zpřístupněných zásahu uživatele, až hrozí že se nezkušený nebo začínající architekt v programu "ztratí". Na druhou stranu pro toho kdo ví, co ta která položka ovládá, které nastavení je vhodné upravit a které v daném konkrétním případě nemá žádný efekt, což platí především pro renderování, nabízí devítka spoustu úžasných možností.Více než kdykoliv předtím vyžaduje nový ArchiCAD zkušeného uživatele. To neznamená, že je třeba složité a dlouhotrvající přeškolování. Ten kdo zná starší verze se rychle zorientuje, kdo je úplný začátečník, přijde rovnou do nového prostředí. Je však třeba pochopit a přijmout filozofii programu, aby bylo možné využít co nejvíce z nabízeného. Díky tomu se lze soustředit na tvůrčí práci a rutinu nechat na počítači. Nejnovější ArchiCAD má obrovský potenciál, a je až k neuvěření, že by snad někdo mohl využít nebo dokonce dokonale ovládnout všechny funkce. Ale pro toho kdo přistoupí na myšlenku Graphisoftu, a začne o projektu uvažovat jako o budově a ne jako o sadě výkresů, je ArchiCAD 9 výborným nástrojem.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři