Architektura /

Architectural Desktop 2004

Tato zhruba již pátá verze představuje asi zatím největší skok kupředu ve vývoji samotného programu. Je postavena na jádru AutoCADu 2004, s tím také bohužel souvisí nekompatibilita souborů s minulými verzemi programu. Pokud jste si tedy zvykli na bezstarostné předávaní výkresů mezi verzemi 2000 a 2002, nastávají vám opět neradostné chvilky. Až se vám totiž začnou od spolupracovníků vracet výkresy, které oni ve svých starších verzích nebudou moci přečíst, budete proklínat produktovou politiku Autodesku. No jak jinak by nás ale výrobci programů donutili ke koupi nových verzí, že? Věc má ale ještě jednu smutnější dohru.

Ondrej Semerák , 28. 10. 2003

Zatímco soubor z Autocadu si uložíte ve starším formátu bez obtíží, soubor Architectural Desktopu 2004 nikoli. Jak je tato situace nepříjemná, lze doložit na případech, kdy si firma s deseti licencemi Architectural Desktopu 3.3 pořídí dvě licence nové verze a zjistí, že nemá nejmenší možnost si mezi verzemi předávat data. Pokud však nepředpokládáme export do obecného formátu DXF, kdy se ale ztratí veškerá popisná informace o konstrukčních prvcích. Jediným řešením pak bývá upgrade všech licencí na novou verzi. O finančních nákladech potřebných na podobný krok, včetně přeškolení zaměstnanců na novou verzi, se už raději ani nezmiňuji.Po seznámení se všemi riziky a problémy spojenými s užíváním programu se tedy můžeme věnovat tomu, jak Architectural Desktop 2004 zvýší produktivitu vaší architektonické kanceláře. Zaměříme se nejdříve na hlavní prvky funkčnosti a ovladatelnosti.Základní rozsah funkcí, struktura práceArchitectural Desktop 2004 pracuje v metrické i v imperiální jednotkové soustavě, nastavení jednotek lze kdykoli změnit. Program obsahuje veškeré základní konstrukční prvky. Funkce na tvorbu stěn, desek, otvorů, dveří, oken, schodišť a střech jsou již poměrně vyzrálé a obsahují velké množství údajů a variací. Tvorba vlastních konstrukčních prvků je také možná. Velmi dobře je zpracována informace o materiálech, kdy každý prvek nese přesný popis, z jakých materiálů a vrstev se skládá. Informace o skladbě konstrukcí se samozřejmě promítají v řezech (příslušející šrafování), pohledech (spáry hrubého zdiva, obkladačky). Obsah výkresu je udržován stále aktualizovaný, pokud chcete vygenerovat tabulky oken nebo dveří, stačí opět zvolit příslušnou funkci.Program pracuje standardně s výkresy formátu DWG, ale umožňuje je sdružovat i po skupinách do tzv. „Projektů “. Pro každou zakázku tedy můžete vytvořit objekt typu „Projekt “. Architectural Desktop pak založí adresář požadovaného jména a vytvoří stromovou strukturu celého projektu včetně náhledů na jednotlivé výkresy. Výkresy jedné zakázky jsou pak ukládány společně, program sám vytváří externí vazby mezi jednotlivými částmi projektu. Většina práce pak probíhá pospojováním více DWG souborů najednou do několika vrstev nad sebou. V praxi je to výhodné například tehdy, když pracuje více lidí zároveň na jednom objektu – vytvoří se automaticky soubory pro konstrukce, interiérové vybavení a např.technické zabezpečení budovy.Program pak každému specialistovi poskytne pouze soubor s těmi daty, která potřebuje upravovat. Pokud si tedy někdo otevře výkresy s interiérovým vybavením, může editovat pouze prvky mobiliáře, nemůže ale už zasahovat do konstrukce. Takové uspořádání projektu však už vyžaduje ukázněný, zkušený a spolupracující pracovní kolektiv a uplatní se hlavně na stavbách většího rozsahu.

Foto: eArch
Pracovní prostředí Architectural Desktopu 2004Grafické rozhraní, rozmístění ovládacích prvkůNový Desktop využívá obvyklého vzhledu předchozích verzí AutoCADu, zkušeným uživatelům přináší pouze málo změn – tradiční rošády se konají samozřejmě v roletkách. Několik podstatných příkazů bylo z nepochopitelného důvodu přesunuto do jiných roletek, popřípadě přejmenováno, asi aby si uživatel lépe uvědomil změny. Jestli takovéto změny přispívají k použitelnosti programu, posuďte sami. Vzhledem k tomu, že se řada nabídek skrývá pod jinými, budete trávit při vyhledávání programových funkcí zase o něco více času.Novinky představuje především graficky skvěle zpracované okno Tool Palettes – v něm jsou umístěny všechny konstrukční prvky podle kategorií, dále upravené okno Properties, které načítá všechny informace z konstrukčních prvků, se kterými pracujete. Tato dvě okna budete asi používat nejčastěji, ale vzhledem k tomu, že zabírají dost plochy na obrazovce,doporučuji monitor s rozlišením alespoň 1 280 x 1 024 pixelů, ještě lépe pak druhý monitor, na který se dají všechna nezbytná okna odkládat. Dalšími ovládacími prvky jsou všudypřítomné ikony, použití více paletek s ikonami ovšem také zabere dost místa na obrazovce. Vzhledem k tomu, jak všechny AutoCADy plýtvají obrazovkovým prostorem,však jejich přílišné používání nedoporučuji. Rozhraní samotného programu je vcelku svižné, ovšem za předpokladu, že máte grafickou kartu, která podporuje rychlou OpenGL akceleraci, a dostatek operační paměti.Minimální doporučená konfigurace je procesor 1GHz a rychlejší, alespoň 256 MB operační paměti, na instalaci programu budete potřebovat minimálně 900 MB diskového prostoru.Práce s programem, tvorba prvkůVkládání tvořených prvků je velmi příjemné. Na základě dosavadní zkušenosti z jiných podobných programů (ArchiCAD, Microstation) jsem se jejich vkládání nejdříve obával, ale skutečnost mne velmi příjemně překvapila. Není nic snadnějšího než zkonstruovat objekt ze zdí, oken a dveří, umístit pár desek podlah, nějaké to schodiště a střechu. Kdykoli jsem si nebyl jistý rozměrem prvku nebo jsem netrefil vkládací bod, stačilo po chybném vložení potáhnout objekt za příslušnou část v jakémkoli směru a chybu napravit. Není třeba žádné opakované vkládání, vše lze napravit pár kliknutími myši. Práce se schodišti je excelentní. Pravda, po dobu testování jsem se nedostal do příliš složitých situací, ale vzhledem k možnostem programu je ani nepředpokládám.Schopnosti vizualizace a prezentace datBalík programů dodávaných k Architectural Desktopu 2004 (dále jen ADT2004) obsahuje zcela nový program pro vizualizaci dat s názvem VIZ Render. Jedná se vlastně o o ezanou verzi produktu Autodesk VIZ R4. Program má podobný vzhled i ovládání, je ovšem opravdu důkladně ořezán. A to tak, že si v něm neuděláte ani krychličku, materiál editor obsahuje polovinu funkcí a ty, které zůstaly, jsou pro jistotu pojmenovány jinak. Navíc neukládá v rozšířeném a podporovaném formátu MAX, takže na nějaké předávání dat do jiných programů typu Discreet MAX nebo VIZ R4 zapomeňte. Obsahuje pouze funkci Merge, která umožňuje načtení částí scény z jiného souboru MAX. Vzhledem k tomu, že z několika zkušebních scén ale načetla funkce Merge pouze malou část z požadovaných objektů a téměř žádné materiály, nepředpokládám, že by ji někdo úspěšně používal.Hlavní funkce tedy spočívá v načítání dat z Desktopu. Do VIZ Renderu se posílají pomocí dobře utajené malinké ikonky v podobě šipky v kroužku umístěné v levém dolním rohu pracovní plochy ADT2004. Objekty s předdefinovanými materiály zobrazí věrně dle materiálových definic z ADT2004. Ve scéně umožňuje nastavit světla a kamery a zadat výpočet radiosity a tím to asi tak končí. Možnosti editace materiálů jsou velmi omezené, materiálový editor umožňuje náhledy pouze na jeden materiál. Pokud si nadefinujete ve scéně vlastní materiály a na projektu dále pracujete, je možné aktualizovat geometrii tak, aby se promítly do vizualizované scény úpravy geometrie provedené mezitím v Desktopu. Při malém počtu objektů se scéna aktualizovala poměrně rychle, po vložení více prvků typu okno, dveře či schody se opětovné načítání z Desktopu velmi výrazně zpomalilo. Tvořit vlastní objekty kromě kamer a světel ve VIZ Renderu není možné. Objekty ve scéně včetně kamer a světel lze animovat, kamerám ale není možné přiřadit předdefinovanou cestu.V současnosti je velmi těžké posoudit, zda se program VIZ Render stane oblíbeným vizualizačním nástrojem stejně jako příbuzné produkty VIZ a MAX. Vzhledem k jeho omezeným možnostem a problematické aktualizaci dat bych pro účely rychlých náhledů doporučoval spíše použití vizualizačních schopností samotného ADT2004, v případě dokončeného projektu pak vizualizaci v produktech MAX nebo VIZ, případně podobných modelovacích a renderovacích programech.
Foto: eArch
Pracovní prostředí vizualizačního programu VIZ RenderShrnutíProgram důstojně navazuje na řadu předchozích Desktopů, sám o sobě nabízí řadu dobrých vlastností pro práci v oblasti navrhování a projektování budov. Stabilita programu je dobrá, rychlost průměrná, spíše pomalejší (v případě práce s většími datovými soubory). Jako největší problém se jeví především špatná návaznost na předchozí verze Desktopu a možnosti předávání dat externím programům pro další zpracování a prezentace dat. Velmi nejasná je také budoucnost celé produktové řady Architectural Desktopu, dle vyjádření Autodesku by měl převzít hlavní podíl na trhu nově koupený a Autodeskem dále vyvíjený program Revit. Produkt Revit pokrývá zcela stejný segment trhu, je komplexnější a obsahuje více funkcí. Je tedy velmi nepravděpodobné že by firma Autodesk dále vyvíjela pod svými křídly dva programy se shodnými funkcemi a zaměřením. Pokud potřebujete solidní program pro architektonické navrhování a projektování, dosud žádný nemáte a umíte trochu dělat v AutoCADu, můžeme Vám ADT2004 doporučit.Pokud ale již máte zaběhanou kancelář s několika licencemi starších programů od Autodesku, je třeba si uvědomit všechny finanční i systémové problémy při upgradu všech licencí na ADT2004.Cena: 148 600 Kč (bez 5%DPH)Upgrade zpředchozí verze: 12 100 Kč (bez 5%DPH)(ceník Autocont – www.cadcentrum.cz)Kontakt: www.autodesk.czPsáno pro časopis ERA21

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři