Architektura /

Architekt 5 | 2008

Svátečním a krásným zážitkem pro mne a jistě i pro ostatní přítomné byla slavnost udělení pocty České komory architektů Aleně Šrámkové za její dílo. V zaplněné betlémské kapli jí poděkovali ve svých projevech architekti Pavel Halík i dva z jejích žáků – Josef Pleskot a Ladislav Lábus. Alena Šrámková poté svým osobitým jazykem a humorem jí vlastním poděkovala a když stručně mluvila o tom, co je pro ni architektura, opakovaně užila slova, která v teoretických statích ani od architektů v souvislosti s jejich prací neslýcháme: legrace, zábava, žasnutí.

Julius Macháček , 14. 5. 2008

Žasnutí nad dílem svých předchůdců, současníků a také mladých lidí, budoucích architektů, které Alena Šrámková učí. Ač jsem již osobně blahopřál – ještě jednou za celou redakci: ať máte k žasnutí stále dostatek podnětů! Pro květnové číslo ARCHITEKTA zpracoval Jiří Schmidt jako TOPREALIZACI rozsáhlé dílo brněnských architektů Buriana, Křivinky a Vrány, kteří jsou autory rekonstrukce a přístavby Fakulty informačních technologií VUT. Historický areál a novostavba tvoří celek propojený nad komunikací nadzemní lávkou. „Vzal jsem si týden dovolené a sepsal jsem představu o dokonalé přípravě architekta v technických disciplínách. Vyhrál jsem s tímto programem konkurz ve škole, kde jsem předtím nikdy nebyl, ani ve vrátnici. A tento program tam od té doby vylepšuji doposud,“ říká v profi lovém rozhovoru Věry Konečné o svém pedagogickém působení Josef Šanda. Blok s tématem architektura a hory představuje realizace architekta Karla Fořtla v Malé Úpě a je doplněn článkem ekologa Pavla Klimeše a pracovníka KRNAP Jiřího halíře. Zcela jinou problematikou z oblasti urbanizmu se zabývá materiál Václava Aulického o Pankrácké pláni. Expozice na zámcích Kačina a Velké Opatovice projektoval architekt Zdeněk Fránek. Pěkný máj s ARCHITEKTEM  

Z obsahu čísla 05 2008

NA OKRAJ JULIUS MACHÁČEK SLOVO VÁCLAV AULICKÝ TOP REALIZACE

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ / PETR BURIAN, GUSTAV KŘIVINKA, VLADISLAV VRÁNA / RECENZE PETR KRATOCHVÍL / KOMENTÁŘ JIŘÍ KRATOCHVIL

PROFILOVÝ ROZHOVOR O SOUČASNÉM ŠKOLSTVÍ A VÝUCE STAVITELSTVÍ S JOSEFEM ŠANDOU / TEXT VĚRA KONEČNÁ

REALIZACE DVA DOMY V KRAJINĚ / DŮM VE SVAHU, PŘEDMĚSTÍ LIBERCE / VLADIMÍR BALDA / DŮM NA JEŠTĚDSKÉM HŘEBENI / VLADIMÍR BALDA, JIŘÍ JANĎOUREK ARCHITEKTURA A HORY / NOVÁ RENEROVKA / KAREL FOŘTL / OBČERSTVENÍ U VLEKU / KAREL FOŘTL / ROZHOVOR S KARLEM FOŘTLEM / HORSKÁ OBEC MALÁ ÚPA / TEXT PAVEL KLIMEŠ / NAVRHOVÁNÍ STAVEB A REALIZACE NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU / TEXT JIŘÍ HALÍŘ

URBANISMUS PANKRÁC: STÁLE UNIKAJÍCÍ CENTRUM / TEXT VÁCLAV AULICKÝ

REPORTÁŽ VÝLET DO VALENCIE / TEXT ADAM GEBRIAN

STUDIE O SVĚTOVÝCH UNIKÁTECH V ZAPADLÝCH KOUTECH / EXPOZICE ČESKÉHO VENKOVA NA ZÁMKU KAČINA / ZDENĚK FRÁNEK

REALIZACE MAGICKY NAŘASENÁ ELIPSA REALIZACE / EXPOZICE KARTOGRAFICKÉHO CENTRA NA ZÁMKU VE VELKÝCH OPATOVICÍCH / ZDENĚK FRÁNEK

ROZHOVOR O LETOŠNÍ GRAND PRIX ARCHITEKTŮ S OLEGEM HAMANEM / TEXT JULIUS MACHÁČEK

OCENĚNÍ POCTA ČKA ALENĚ ŠRÁMKOVÉ / TEXT PAVEL HALÍK

STAVEBNÍ FYZIKA MIKROKLIMA INTERIÉRU VILY TUGENDHAT V BRNĚ (1. ČÁST) / TEXT MILOSLAV P. JOKL, MILOSLAV V. JOKL

SOUTĚŽ NEJLEPŠÍ CIHLOVÉ STAVBY 2007–2008 / TEXT RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

RECENZE ZDOMÁCNĚNÍ VIL V ČECHÁCH / TEXT MICHAL JANATA

PUBLIKACE PRO VAŠI KNIHOVNU A-ESEJ / O ARCHITEKTONICKÉM KONCEPTU / TEXT JIŘÍ SCHMIDT

OSOBNOST ZA ARCHITEKTEM MIROSLAVEM GILLWANNEM / TEXT IVAN RULLER

REPORTÁŽ TŘETÍ MĚSÍC V LOS ANGELES / TEXT ADAM GEBRIAN

VÝSTAVA BRUSELSKÝ SEN – EXPO 58

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři