Architektura / občanské stavby

Bazén z pohledového betonu zapuštěný do krajiny

Cenu v kategorii novostavba si ze slavnostního předávání Grand Prix 2011 odnesl ateliér D. R. N. H. Pohodlí a nejnovější technickou vybavenost bazénu můžete na vlastní kůži vyzkoušet v Litomyšli, jeho krásu shlédnout na našich stránkách EARCH.CZ.

Architekti DRNH , 27. 5. 2011

AUTORSKÁ ZPRÁVA ATELIÉRU DRNH:

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Architektonické a urbanistické řešení objektu je přísně podřízeno místu a účelu stavby. Místo je definováno dotekem výrazného morfologického výběžku se vzrostlou zelení a zatravněnými plochami svažujícími se z masivu Černé hory směrem k městu s novodobou výstavbou sportovních budov. Navržený objem haly krytých bazénů je v maximální možné míře redukován do jednotlivých stavebních modulů měkce modelovaných do organických křivek vnějšího pláště tak, aby navozoval na směr plynutí svahu Černé hory. Zatravněné plochy plynule přecházejí ve střešní plášť haly s plechovou krytinou. Jednotlivé objemové moduly haly se setkávají ve společném oblém vrcholu, odkud pak opět klesají formou jednotné pultové střechy k západní hranici pozemku. Projev stavební intervence je potlačen s prioritou pohledové minimalizace objektu ze všech viditelných stran města. Vytěžená zemina byla zpětně použita pro terénní modelace a zásypy objektu pro snížení provozně energetických nákladů. Objekt byl navržen podle zásad landscape architecture a splňuje všechny parametry energeticky úsporné stavby.

Zohlednění a podpora kvality prostředí stavební intervence je dále podpořeno kontextuální volbou navrhované zeleně, která doplňuje stávající druhy dřevin formou náhradní výsadby za kácené nebo dožívající dřeviny. Stávající travnaté plochy jsou v celé ploše pozemku rekonstruovány včetně nové modelace, navazující na objemový charakter novostavby a doplňující stávající druhovost o okrasné traviny na pobytových plochách pro veřejnost.

HALA KRYTÝCH BAZÉNŮ

Lokace bazénové haly je navržena na místě stávajících tenisových kurtů, v těsném sousedství s areálem letního koupaliště, se kterým může být během letní sezóny provozně propojena. Bazénová hala je funkčně rozdělena do 3 podlažních částí, odpovídajících provozním a technologickým celkům – technologická část s vodním hospodářstvím je umístěna do suterénu budovy, 1. NP je věnováno veřejnosti ve spojitosti s vodní rekreací a ve 2. NP je umístěna opět technologická část, převážně strojovna vzduchotechniky. 

Hlavní vstup do objektu je situován nezávisle na areálu letního koupaliště z ulice U plovárny, šikmou rampou, ústící do vstupní haly s pokladnou. Vstupní hala je doplněna o občerstvení s barovým pultem, sezením a WC pro veřejnost. Na vstupní halu průchodem kolem centrální pokladny přes tzv. finální úpravu s přezouvací lavicí a dosoušeči vlasů navazuje trakt se šatnami pro veřejnost. Do traktu s hygienickým blokem a s přímým přístupem z bazénové haly je začleněna i vířivka, parní místnost s předsíňovou ochlazovanou, sklady bazénových potřeb a místnost plavčíka, integrující i funkci ošetřovny.

Bazénová hala je komponována jako centrální převýšený prostor přes dvě podlaží, zastropený šikmou pultovou střechu, svažující se k západní straně areálu, která je vizuálně zcela otevřená do prostoru venkovní pobytové terasy se zahradní úpravou. Bazénová hala obsahuje 25 m plavecký bazén s pěti plaveckými dráhami. Dno bazénu je navrženo s proměnlivou hloubkou 1.2 a 1.8 m, umožňující pobyt i neplavcům. Neplavecký bazén má rovněž proměnlivou hloubku od 0,7 m do 1,2 m, vstupní široké sedací schody, umožňující pobyt ve vodě i těm nejmenším dětem. Bazén obsahuje vzduchovače – vodní sopku a tři chrliče využitelné nejen k vodním hrátkám, ale rovněž pro masáž zad a šíje.

 

Vstup na letní pobytovou terasu je z tobogánové haly, která je tvořena modulovým výběžkem centrální haly, přebírajícím její geometrii zastřešení a končícím vertikálním prvkem v podobě nástupní věže na tobogán. Toto řešení umožňuje oddělit hlukově náročnější provozy od centrální bazénové haly, resp. umožňuje je i dle potřeb odstavit nezávisle na centrální hale. Sjezdové koryto tobogánu prochází venkovním prostorem a ve své koncové dojezdové části se opět navrací do halového výběžku a končí dojezdovým žlabem. Přímo z tobogánové haly je zaústěn i nástup do venkovního výplavového bazénu, který umožňuje vyplavat z interiéru do venkovního prostoru. Venkovní bazén má rovněž teplejší vodu a je osazen anatomicky tvarovanými sedacími lavicemi s provzdušňovacími tryskami (perlinkou). Vnitřní bazény v centrální hale (plavecký, dětský a vířivka) jsou realizovány jako betonové vany s keramickým obkladem, dojezdový žlab tobogánu a venkovní výplavový bazén jsou svařované z nerezového plechu. Sjezdové koryto tobogánu je laminátové s průsvitným zastropením. Bazény jsou osazeny podvodními LED svítidly s možností nastavení barevného spektra.

Bazénová hala je provozně samostatný objekt s možností sezónního propojení s areálem venkovního koupaliště. Technologické provozy jsou striktně odděleny (s výškovou diferenciací do samostatných podlaží) od prostor pro veřejnost tak, aby nedocházelo ke vzájemnému křížení. Provoz budovy je kromě základních energetických médií (voda, elektro a plyn) zásobován chemikáliemi pro potřeby vodního hospodářství, které je umístěno v suterénu haly. Zásobování probíhá přes pultový výtah se šachtou před severní fasádou haly.

V materiálovém řešení stavby byly voleny materiály v přírodní - původní - barevnosti a struktuře: Nosné železobetonové konstrukce jsou provedeny v kvalitě pohledového betonu se strukturálním obtiskem bednící dřevoštěpky, na podlaze v 1. NP a venkovní terase je použita černá žula, v technologických prostorách pak broušený beton. Dřevěná konstrukce zastřešení je v prostoru centrální haly přiznána ve formě transparentně lazurovaných lepených vazníků s vkládaným akustickým podhledem. V technologických prostorách 2. NP pak se záklopem z OSB desek. Nosná ocelová konstrukce v bazénové hale je opatřena vícevrstvým lakem v šedostříbrném krystalickém odstínu. Prosklené fasádní plochy jsou zaskleny termo-izolačním trojsklem v barevně neutrálním (čirém) odstínu. SADOVÉ ÚPRAVY

V rámci zhodnocení celého prostoru byly realizovány čtyři typy vegetačních prvků. Budova bazénu „vyrůstá“ z okolního terénu díky terénním modelacím – vlnám. Na těch je položen parkový trávník. Ten se nachází také za budovou krytého bazénu, na rovném parteru. Část s tobogánem a venkovním bazénem je od sousedního pozemku oddělena záhonem s okrasnými travinami. Použitý taxon připomíná svým vzhledem rákosí rostoucí u vody a vhodně tak doplňuje plochu u bazénu. Jedná se o nekvetoucí okrasnou travinu ozdobnici, která v dospělosti dorůstá výšky až 200cm. Na tuto optickou bariéru, plynule navazuje výsadba listnatých popínavých dřevin k plotu. Stávající listnaté stromy na obvodu pozemku byly doplněny rozvolněnými výsadbami vzrostlých listnatých stromů. Nově navrhované výsadby dřevin byly z velké míry tvořeny podobnými druhy stávající vegetace. Jednotlivé taxony byly vybírány tak, aby výsadby dřevin byly různorodé, nepůsobily monotónním dojmem, a přesto do místa opticky zapadly.

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři