Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Brno hledá investory pro chytrou čtvrť Špitálka

Bílá kniha pomůže při hledání investorů pro chytrou čtvrť v Brně Foto: Zdroj: A8000

Brněnská průmyslová čtvrť Špitálka má za sebou další důležitý krok na cestě za chytrou čtvrtí. Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna ve spolupráci s ateliérem A8000 právě dokončil přípravu tzv. Bílé knihy. Ta stanovuje základní parametry a standardy, které bude město klást na výstavbu moderní chytré čtvrti. Brownfield Špitálka by se podle návrhu tvz. Masterplánu od architektů A8000 měl proměnit v živé místo plné inovativních technologií pro moderní život v 21. století. Dokument v následujících měsících pomůže při hledání investorů. Předběžné tržní konzultace s nimi začínají už 12. dubna.

A8000 , 1. 4. 2022

Špitálka se nachází v těsné blízkosti historického centra Brna a je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Širší lokalita území obsahuje řadu bývalých výrobních areálů, které dříve tvořily průmyslové centrum města jako mimo jiné např. Mosilana nebo Dřevopodnik. Dnes však většina budov chátrá a patří mezi brněnské brownfieldy. Cílem projektu revitalizace území je proto nalézt nové smysluplné využití západní části areálu Tepláren Brno tak, aby se nezničila historická hodnota místa. Ikonickým symbolem návrhu proměny se stala chladící věž a 400 metrů dlouhý skywalk.

Bílá kniha plynule navazuje na tzv. Masterplan území od ateliéru A8000, který již dříve představil urbanisticko-architektonický návrh území Špitálky. Zatímco Masterplan definuje funkční náplň a hmotovou strukturu areálu, Bílá kniha svého předchůdce upřesňuje a rozvíjí. Podobný proces je přitom naprosto jedinečný. Nejnovější dokument totiž stanovuje podmínky realizace stavby a původní Masterplan doplňuje především z hlediska využití inovativních technologií a přístupů, které město hodlá v chytré čtvrti aplikovat. Bílá kniha tak není souborem obecných tezí o udržitelné architektuře, ale zcela konkrétním strategickým dokumentem, který je šitý na míru specifické brněnské průmyslové lokalitě. V budoucnu by tak mohla inspirovat i další projekty realizované městem.

Dokument zohledňuje výstupy z šesti expertních kulatých stolů uspořádaných na konci roku 2020. Jejich témata byla tepelný grid, elektrický grid, chytré budovy, veřejný prostor a zelená a modrá infrastruktura, odpady a cirkulární ekonomika, komunita a sdílená ekonomika, data a informační a komunikační technologie. Výsledné kapitoly Bílé knihy se tak zabývají například veřejným prostorem a střešní krajinou, stínícími prvky, materiály použitými při stavbě, systémem chlazení a vytápění, odpadovým hospodářstvím a inteligentním řízením dat. Kniha také definuje podmínky, které u novostaveb vyžadují dosažení pasivního standardu. Stávající objekty, které projdou rekonstrukcí, mají splňovat úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Vedle ateliéru A8000 a Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna se na současné podobě Bílé knihy podílely také další subjekty – naříklad Teplárny Brno, Vysoké učení technické v Brně či společnosti Buildigo a Ecoten. Dokument připomínkovala rovněž Kancelář architekta města Brna a Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Samotných kulatých stolů se zúčastnily desítky expertních společností a zástupci českých vysokých škol, např. Masarykova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Nadace Partnerství, Asociace českého carsharingu, Národní centrum energetických úspor, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a další. Veřejnost se s Bílou knihou může seznámit na webové stránce projektu.

Foto: Bílá kniha doplňuje a rozvíjí Masterplan od ateliéru A8000

Město nyní hledá strategického investičního partnera, který dotáhne projekt chytré čtvrti do zdárného konce. Jeho výběru předchází předběžné tržní konzultace. Právě jim poslouží jako závazný dokument Bílá kniha. Prostor však nechává i budoucímu developerovi tak, aby sám mohl nabídnout vlastní inovativní řešení, která povedou ke společnému cíli – vybudování chytré čtvrti. Stejně tak se počítá se zpětnou vazbu od odborné veřejnosti. Právě podle ní je možné knihu zpřesňovat a aktualizovat. Jedná se tak o skutečně otevřený dokument. Předběžné tržní konzultace budou probíhat v průběhu roku 2022. První fáze začíná v dubnu. Tendr na výběr strategického investora by mělo město Brno vyhlásit na začátku roku 2023.

Zájemci o účast mají možnost přihlásit se a zasílat své dotazy do 4. dubna 2022, a to pomoci registračního formuláře. Bližší informace k podmínkám předběžné tržní konzultace a veškeré podklady naleznete na EZAK profilu města Brna zde.

V rámci první fáze předběžných tržních konzultací je plánována veřejná hromadná konzultace, která se uskuteční dne 12. 4. 2022 od 9:30 hodin v prostorách Primátorských salonků na adrese Stará radnice, Mečová 5, Brno.

  • autor: A8000 *
  • publikováno: * 1. 4. 2022
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři