Novinky a názory / zprávy

Studio A8000 navrhuje proměnu brněnského brownfieldu Špitálka v živou městskou čtvrť

Architektonický ateliér A8000 a město Brno přichází s výjimečným konceptem rozvoje industriální brněnské lokality Špitálka. Cílem konceptu je nalézt pro západní část areálu Tepláren a přiléhající část areálu bývalé textilky Mosilana životaschopné téma jejich nového využití, aniž by se však zničila historická hodnota místa. Architekti z A8000 chtějí transformovat dnešní brownfield Špitálka v živou, moderní městskou čtvrť, která bude udávat trendy současného žití, práce i odpočinku a která tak nastartuje celkovou revitalizaci oblasti brněnského Cejlu. S heslem „ne destrukce, ale evoluce“ bude takzvaný CITY HUB lokalitou, která se za využití současných trendů v architektuře stane místem setkávání a udržitelného přístupu k životu.

A8000 , 27. 8. 2020

Architektonický ateliér A8000, který přivedl k životu i pražské Fórum Karlín, vypracoval výjimečný koncept rozvoje brněnské lokality Špitálka. Za využití historické hodnoty místa chtějí architekti ve spolupráci s městem Brno a investory cs Čtvrť, která se stane nejen místem setkávání, ale především místem pro život. „Naším cílem není areály od základů přestavět, ale rozvinout je v soběstačnou udržitelnou lokalitu se silnou atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí,“ uvádí architekt Martin Krupauer.

Po vzoru současných trendů v bydlení by nová čtvrť měla sloužit jako WORK AND LIVE lokalita. Architekti navrhují vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek sloužících jak pro práci, tak pro bydlení. Jednotky budou variabilní tak, aby je jejich obyvatelé mohli volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat. Architekti tím chtějí docílit vytvoření živelné struktury, která se bude měnit dle aktuálních potřeb jejích uživatelů. U bydlení to ale teprve začíná. CITY HUB nabídne nejen budoucím obyvatelům, ale i celému městu široké spektrum možností trávení pracovního a volného času.  

Foto: eArch

  Ikonou místa i nadále zůstane dlouhodobě nevyužívaná chladící věž. Architekti ji však chtějí vdechnout zcela nového ducha. Vnitřní prostor chladící věže se přemění v EVENT HUB, jenž poskytne prostor k prezentaci především firem či obyvatel sídlících v CITY HUBU. Věž zároveň poslouží jako dech beroucí vyhlídka na Brno. Stávající dvě lodě průmyslových hal se promění v CULTURE HUB. Svou jednoduchostí a otevřeností řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle potřeb konkrétní produkce či dramaturgie pořadu. Tento princip „black boxu“ užili architekti již i při svém návrhu karlínského Fóra. Ze stávající budovy archivu tepláren pak vznikne COWORK HUB, který se v dlouhodobém horizontu stane inkubátorem a těžištěm nově vzniklých okolních pracovních ploch.   Architekti navíc využili střešní krajinu v nehostinné industriální čtvrti k vytvoření nevšedního veřejného prostoru. Nové střechy spolu se svými sportovišti, zelení, zahrádkami a se 400 metry dlouhým „skywalk“, který spojuje všechny objekty a prochází chladící věží, nabídnou unikátní výhledy, ale i originální způsob trávení volného času. Střešní zeleň navíc přispěje ke snížení tepelné zátěže lokality.  

Foto: eArch

  Zelené střechy budou pouze jedním z mnoha aspektů, jež povedou ke snížení negativních vlivů výstavby čtvrti na životní prostředí. Město Brno si klade za cíl vytvořit za pomoci moderních technologií a inovativních přístupů první chytrou čtvrť v Brně, která by se měla stát příkladem zodpovědného přístupu k městskému životu. Vize města a ateliéru A8000 proto spočívá ve vytvoření místa, které dokáže naplno využívat možnosti města. Pro vytvoření z energetického hlediska co nejefektivnější výstavby bude využito geotermálního tepla, tepla ze sluncem vyhřívaných ploch a jeho uložením v zemi, zbytkového tepla budov a v neposlední řadě využití obnovitelných zdrojů energie pro dodatečný ohřev či ochlazení vody. Výzvou je i využití zbytkového tepla ze sousedících provozů teplárny. Tím se zajistí co nejmenší závislost na fosilních zdrojích.  

Foto: eArch
Foto: eArch

    Samozřejmostí je uvědomělé nakládání s dešťovou vodou, co nejvíce ji vsakovat, akumulovat a využívat pro závlahu zeleně nebo případně pro užitkové potřeby v objektech. Vnitřní klima objektů bude plně řízeno, větrání bude regulováno dle obsazenosti lidmi, čerstvý vzduch bude ohříván odpadním vzduchem v rekuperačních jednotkách. Inteligentně řízené osvětlení se přizpůsobí skutečným potřebám v místě. Všechny systémy budou propojené, měřené, vyhodnocované, a to právě umožní jejich skutečně inteligentní řízení. „Chceme se věnovat všemu, co je skutečně přínosné pro udržitelný život v lokalitě ve spojení s městem. A to je naše představa smart technologií,“ dodává Martin Krupauer. Pomocí osobité transformace bývalých továrních areálů architekti z A8000 chtějí iniciovat i revitalizaci okolního brněnského Bronxu v moderní inovativní městskou čtvrť navazující na historický odkaz této části Brna.  

Foto: eArch
  • autor: A8000 *
  • publikováno: * 27. 8. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři