Architektura / rodinné domy

CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 11

Projekt týmu 11 ve složení Nela Gottvaldová, Michal Hýl, Adéla Chroboczková na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

Nela Gottvaldová / Michal Hýl / Adéla Chroboczková , 14. 11. 2011

Skrytý dům

Beton jako materiál má mnoho výhod a jednou z nich je bezesporu jeho přírodní charakter. Mnohdy je dokonce příhodně označován jako umělý kámen. Rozhodli jsme se tuto vlastnost zdůraznit a navrhujeme dům, jehož cílem je co nejlépe se začlenit do okolní téměř neporušené přírody, jako několik kusů skalky mezi mnoha kameny a skalami Trojského kopce. Jsme přesvědčeni, že komfort bydlení, jaký si žádá dnešní životní styl, může úspěšně koexistovat v harmonické symbióze s místní krajinou a zelení.

GENIUS LOCI Okolí navrhovaného domu vládnou zahrady, ať už využívané či zplanělé. Měřítko převážně ovocných stromů i občasných staveb je drobné a vše je podřízeno nahodilosti přírody. Blízkost centra Prahy připomíná pouze nádherný výhled na město. Zkoumali jsme také barokně-klasicistní urbanismus, který zanechal v Troji své nesmazatelné stopy, avšak zásahy do krajiny byly vždy realizovány s velkou citlivostí...

Přírodní nahodilost, malé měřítko, pokora k místu, výjimečnost lokality, svažitost trojského kopce, ... to jsou charakteristiky, které jsou pro místo stavby příznačné a na které naším návrhem navazujeme. Dům se svým okolím částečně srůstá, neubírá žádné plochy zeleni a přesto nabízí pohodlné moderní bydlení s krásnými výhledy na město.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ Hmotově dům působí jako zdánlivě nahodile rozmístěné samostatné buňky, vazby mezi nimi na první pohled nejsou patrné. Komunikační prostory a zázemí jsou skryty pod terénem a veškeré návaznosti pochopíme až zevnitř. Nad terén dům vystupuje pouze nezbytnými částmi pro dostatečný přísun slunečního světla do místností a přístupy do domu. Shora osvětlené komunikace mají velmi odlišný charakter od obytných místností, proto každá procházka mezi jednotlivými pokoji působí jako „cesta do středu země a zpět“. Obytné místnosti jsou bohatě prosluněny, ze všech je výhled na panorama Prahy a přímý přístup do zahrady. V našem případě je zahradou prakticky celý pozemek, všechny střechy domu jsou zelené a velmi dobře přístupné.

FUNKČNÍ A ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ Přestože klademe důraz na atmosféru a práci s kontextem místa, snažíme se neslevovat z provozně-technických kvalit domu. Dispozice je přehledná a kompaktní, s možností výstavby po etapách nebo rozšíření domu v budoucnu. Snížení energetických nároků dosahujeme již prvotními úvahami o tvarování domu. Umístění větší části budovy pod terén přináší menší teplotní spád a větší tepelnou stabilitu v průběhu roku. Masivní betonové konstrukce zajišťují žádoucí tepelnou akumulaci. Důsledná (přibližně) jižní orientace obytných místností přináší pasivní solární zisky a minimalizuje tepelné ztráty; obojí je umocněno tvarováním obytných pokojů dle Sokratova principu a stíněním, jež optimalizuje přísun slunečního záření v průběhu roku. Dům navrhujeme v nízkoenergetickém standardu (energetická třída B), ale jak prokazuje výpočet, je možné dosáhnout i tepelných ztrát na úrovni pasivního domu (energetická třída A). Vnímáme důležitost minimalizace „šedé“ energie v průběhu celého životního cyklu stavby, a proto např. vytěžená zemina bude následně uplatněna pro zásypy a terénní úpravy.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Materiály volíme převážně přírodního charakteru. Široké uplatnění různých betonů v domě se samo nabízí. Od železobetonu v nosné konstrukci... přes pěnobeton, který odlehčí a prohřeje nenosné konstrukce a současně může plnit další funkci roznášecí a spádové vrstvy... po různé stěrky nebo sklocementové obklady. Betonová broušená pracovní deska kuchyňské linky přináší exkluzivitu ruku v ruce s přírodní zemitostí. Povrch stěn či stropu sametový, blyštivě mramorový či hrubý přírodní s obtiskem prken,... ) to vše přináší v kombinaci s dalšími materiály - dřevem, sklem a minimalistickými kousky v bílém laku – pestrou a v čase proměnlivou hru tvarů, světelných odrazů a stínů. 

 Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Foto: eArch

Foto: eArch
 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři