Architektura / rodinné domy

CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 13

Projekt týmu 13 ve složení Jan Stratílek na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

Jan Stratílek , 14. 11. 2011

DŮM PRO SOCHAŘE - poezie betonových detailů

Lokalita Pod Havránkou v Praze Tróji je výjimečná svou polohou, výhledem a bezprostřední blízkostí přírody. Urbanistické řešení celého území se snaží vytvořit otevřenou, dobře prostupnou, bezpečnou moderní čtvrť, která bude lákat k návštěvě či procházce obyvatele blízkého i vzdálenějšího okolí. Inspirující klidné prostředí podobné funkcionalistické Babě má potenciál stát se v budoucnu "dobrou adresou"; navrhované objekty by měly vždy mít příběh a identitu. Takovým projektem je navržený objekt, Dům pro sochaře, umístěný na pohledové ose jedné z pěších cest vedoucích územím.

Návrh je příkladem možné formy individuálního bydlení, které dodá lokalitě zajímavou tvář. Objekt je umístěn na užší dlouhé parcele, na ose výhledu, v horní části pozemku. Přístupové komunikace vedou při dolní i horní straně pozemku; parkování je řešeno samostatně v spodní části parcely a přístup k domu zčásti vede po veřejné pěší cestě.

Architektonické řešení: Objekt je složen ze dvou jasně rozlišených hmot, společenské části s ateliérem a z obytné části, spojených navzájem vstupní halou. Rozvržení hmot výškově reaguje na sklon parcely. Příroda prostupuje domem, dům prostupuje přírodou; dům jako socha uprostřed přírody.

Dispoziční řešení: Cílem dispozičního řešení je čistě provozně rozdělit společenskou a soukromou část domu. Vstupní hala umožňuje vstup z čelní i zadní strany domu. Velký úložný prostor, technická místnost a vstupy do obou částí – obytné a společenské, jsou přístupné ze vstupní haly.

Kuchyň a obývací pokoj jsou předěleny střední dělící stěnou. Po schodišti je přístupný ateliér a velká terasa v horním podlaží. Mysteriózní prostor ateliéru v patře se neotvírá exkluzivnímu výhledu, ale naopak evokuje cestu k vlastnímu nitru, soustředění a tvorbě. Soukromá část domu obsahuje ložnici rodičů s vlastní koupelnou a v patře dva samostatné pokoje.

Konstrukční, materiálové řešení: Obě hmoty domu jsou provedeny z pohledového betonu. Na fasádě obytné části je použita matrice Reckli Simmental. V celém objektu je kladen důraz na detaily. Beton je poetický materiál a hrou tvarů za pomoci světla a stínu, vznikají z jinak všedních míst překvapivé dynamické prostory. Procházka domem pro sochaře je plná nových a nových překvapení, každý detail je příležitostí stále znovu zaujmout, zatoužit po doteku a vidět prostory v nových perspektivách... Dělící stěny v obývacím pokoji a v ložnici využívají grafický beton.

TEXTURY, GRAFICKÝ BETON Návrh počítá s výrazným využitím soudobých možností zpracování povrchu pohledového betonu, na fasádě soukromé části domu je navržena textura matrice Reckli simmental, která této části lépe umožní splynout s přírodou, v interiéru pak najdou využití prvky grafického betonu na středních oddělujících příčkách v obytném prostoru mezi obývacím pokojem a kuchyní a také v ložnici. Urbanistické řešení Urbanistický koncept se snaží plně využít možností lokality jako celku návrhem nové parcelace území a přirozeně propojit novou zástavbou dva hlavní směry obytné zástavby v Tróji.

Cílem je vytvořit otevřenou, dobře prostupnou, bezpečnou moderní čtvrť, lákající k návštěvě. Měnící se hustota zastavění dodává lokalitě dynamiku a zajímavost, hustší liniová zástavba poblíž rokle přechází v rozvolněnější zástavbu individuálněji pojatých rodinných domů a vil.

Území je dopravně obslouženo dvěma jízdními komunikacemi, horní a dolní, a pro pěší je prostupné několika dalšími cestami vedoucími vzhůru do kopce. Na pohledové ose jedné z těchto cest je umístěn navržený objekt, Dům pro sochaře.

 Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Foto: eArch
 

Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři