Architektura / rodinné domy

CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 17

Projekt týmu 17 ve složení Anna Kyšková na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

Anna Kyšková , 14. 11. 2011

Cílem bylo navrhout bydlení pro dvě mladé rodniny s dětmi, pro které není překážkou žít v domě ve svahu. Navzdory všem problémům, které tato skutečnost přináší, je bydlení v přírodě nespornou výhodou. Řešením pro danou situaci je betonový dvojdům, který reaguje na komplikovaný terén a využívá jižní orientace s výhledem na Prahu. Hlavním problémem řešeného území je prudký svah a obtížná dostupnost komplikovaná sousedstvím botanické zahrady. Přepokládám, že botanická zahrada bude rozdělena na tři samostatné celky (podle návrhu zahradních architektů, kteří se touto lokalitou zabývají). Přístupnost celého území je zajištěna navrženou diagonální cestou, která propojuje současné horizontální cesty vedené po vrstevnicích. Tento diagonální systém je běžný také v okolí řešené lokality, protože pohyb šikmo svahem je vždy jednodušší než jít přímo vzhůru. Navržené domy (samostatně stojící domy a dvojdomy) jsou rozmístěny podél diagonály a podél horní vrstevnicové cesty. Vzhůru se můžeme také jednoduše dostat dvěma přímými pěšími stezkami, které spojují město a les nahoře na kopci. Konkrétní pozemek, který řeší tento návrh je v mapě vyznačen sytou barvou a situace pozemku je zobrazena na pravém obrázku. Dvojdům ve svahu nepatrně natočen a to proto, aby byl z obytných místností, které jsou orientovány na jih, nejlepší možný výhled na centrum Prahy. Dům se skládá ze dvou částí, které jsou uspořádány tak, aby co nejlépe reagovaly na terén. Dům je navržen v jednotném modulu 4200 mm, což umožňuje použití prefabrikovaných betonových panelů. Pohledová fasáda je tvořena další vrstvou panelů – jde tedy o sendvičovou konstrukci, kde dvě betonové vrstvy jsou vyplněny tepelnou izolací.

 Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Foto: eArch

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři