Architektura / rodinné domy

CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 4

Projekt týmu 4 ve složení Jan Fiedler, Eva Horváthová na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

Jan Fiedler / Eva Horváthová , 14. 11. 2011

Urbanistický koncept řešeného území byl pojat jako oblast pro rodinné bydlení a rekreaci. Snaží se vypořádat s hlavními problémy místa, špatnou přístupností, nevhodnou parcelací, atmosférou nebezpečí. Vytváří snadno přístupné a prostupné území se společnými prostranstvími. Dosud nepřístupná rokle byla revitalizována. Její součástí se stala pěší stezka. Další pěší propojení s řešeným územím je uvažováno jako lávka z Prahy – Bohnice. Jako hlavní příjezdová komunikace je používána již stávající komunikace přes botanickou zahradu. Problém propojení dvou oddělených částí zahrady byl vyřešen zapuštěním příjezdové komunikace a přemostěním.

Hlavním motivem urbanistického řešení území a tvarového řešení objektů jsou trhliny ve svahu, které jsou inspirovány popraskanou strukturou betonu. Trhlina ve svahu je využita jako přístupová cesta k objektům, tvoří místo pro setkávání obyvatel území a hranici parcel.

Parkování je situováno ve svahu v těsné blízkosti příjezdové cesty.

Vize trhliny se promítá i do samotného řešení domů. Popraskaný svah se zvedá a vytváří tak jednotlivé hmoty domů. Díky tomu hmoty splývají s terénem a otevírají se výhledu a světlu.

Z důvodů rozporu, zda-li využít toto území striktně k rekreaci nebo bydlení, jsme se rozhodli pro propojení těchto funkcí a navrhli dva typové objekty navazující na přístupovou cestu – jeden určený pro rekreaci a druhý pro rodinné bydlení.

Dům pro rodinné bydlení je koncipován pro čtyřčlennou rodinu – se třemi ložnicemi. Obytná plocha tohoto objektu je 180 m2. Dům pro rekreaci je navržen s jednou ložnicí, jeho obytná plocha činí 120 m2.

Hlavním konstrukčním materiálem je monolitický železobeton v kombinaci s ocelovými sloupy. Svislé nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové stěny a ocelové sloupy. Vodorovné konstrukce jsou monolitické zalomené železobetonové desky.

Hlavními fasádními materiály jsou sklo a pohledový beton. Střecha je navržena v některých částech objektů jako zelená. Venkovní terasové plochy jsou tvořeny dřevěnou podlahou. Sluneční clony jsou navrženy jako vertikální nepravidelné prvky z bílého plechu. Naše řešení je radikální změnou v území, přesto vyřeší zmiňované problémy a nepodepíše se negativně na přírodním charakteru svahu.

Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

 

Foto: eArch

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři