Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena B. Fuchse III.: wave overtopping – přelévání vln

Třetím vítězem soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 mezi studenty Fakulty architektury VUT v Brně se stala netradiční vodní přílivová elektrárna kombinovaná s pobřežními koupališti.

Lenka Holcnerová , 25. 6. 2012

Idea návrhu využívá princip získávání elektrické energie z oceánu: Wave overtopping - Přelévání vln. Princip je zhmotněn a aplikován v architektonickém ztvárnění pobřeží. Tento nový 'přechod' mezi vodou a zemí není jen pasivním bušením oceánu do pevniny, ale způsob využití nekonečného potenciálu živlu pro naše zájmy. Je aplikovatelný všude tam, kde není pláž nebo dostatečný přístup k vodě. Rozšiřuje a tím demokratizuje plochu využívání moře: zpřístupňuje nepřístupné, rekonverzuje nevyužité, vytváří nové – 'kamenné pláže', generující elektrickou energii z věčných pohybů oceánu pro stále více lidí ve městech na pobřeží ...

Koncepční řešení:

Pódium pro věčné přelévání se, pro přechod mezi oceánem a pevninou.

Princip získávání elektrické energie:

Příboj vynáší vodu do nádrže nad úrovní moře. Voda se propouští z nádrže zpět do oceánu přes turbínu generující elektrickou energii.

Architektonické řešení:

Pozvolný svah do oceánu – navrhuji se sklonem 7 stupňů – jako optimálním průměrem. (Závisí na rozsahu slapových jevů, intenzitě a rychlosti příboje.) Svah je proříznut pěti horizontálními štěrbinami – úzkými nádržemi pro vodu z vln, které jsou příbojem v pravidelných intervalech vyplavovány nahoru po svahu – umělé pláži. Čtyři z nich slouží pro zachytávání vln, pátá pro navrácení vody do oceánu. Čtyři jsou v 2 stupňovém sklonu směrem k pevnině a ústí do trubice s turbínou, pátá je v 2 stupňovém sklonu směrem k oceánu a ústí pod hladinou. Navrhuji čtyři zachytávací štěrbiny, aby svým rozestupem pokryly rozsah výkyvů způsobených přílivem a odlivem. Celý svah je obložen kamenem, obvyklým pro tu kterou pobřežní oblast. Pro Portugalsko vápencem Lioz. Kámen je při úpatí oceánu hrubě opracován, tříští vlny ženoucí se do střední části svahu, kde je použito středně opracovaného kamene. V nejvyšší časti svahu, tam, kde pouze kloužou malé zanikající vlny, je kámen opracován nejjemněji.

Štěrbiny jsou rozděleny na komory 9x9 metrů. Tato míra určuje šíři bazénů, které jsou do svahu zaříznuty: při úpatí oceánu - nejhlubší pro zdatné plavce a skokany, ve středu běžné bazény pro odpočinek a setkávání, nahoře mělká brouzdaliště. Bazény jsou rozvrženy v poměru 2 běžné na 1 pro zdatné plavce a 1 brouzdaliště. Voda je konstantně obměňována příbojem.

Předpokádaná výroba energie:

Každá kilowatt hodina z mořského příboje bude cennější a cennější s tím, jak budou ubývat zásoby ropy a jak poroste její cena. Předpokládaná výroba energie modulu komory 9 metrů šířky je 200 kWh za měsíc. (Konzultace Wave Energy Center – Think tank u Instituto Superior Técnico Lisboa).

Veřejný prostor:

Příjemné oceánské prostředí jako veřejný prostor pro všechny obyvatele přímořských měst. Náklady na zbudování a provoz zaplatí energie, kterou vytváří... Zprostředkovává fyzický a duševní prožitek z oceánu jako ikonické mistrovské stavby, ale nestojí ani 1 000 000 Eur (odhadovaná cena Casa van Thillo od Alberta Campo Baezy) ani 6,50 Eur (vstupné do bazénů Leça de Palmeira od Alvara Sizy Vieiry).

název wave overtopping – přelévání vln

autor Lenka Holcnerová

vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka

soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.

semestr letní 2011/12

umístění vítěz

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.

Foto: eArch

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři