Architektura / občanské stavby

Cena Bohuslava Fuchse za zimní semestr 2010/2011

Cena Bohuslava Fuchse se vrací na brněnskou Fakultu architektury v novém kabátě. Navazuje na tradici ceny, která se udělovala vždy na konci každého semestru za nejlepší ateliérový projekt. Do soutěže jsou zařazeny všechny ateliérové práce, které byly řádně a ve stanoveném termínu odevzdány za aktuální semestr. Z hodnocení jsou vyloučeny bakalářské, diplomní a doktorandské práce.

EARCH.CZ , 16. 2. 2011

Porota se skládá z uznávaných osobností architektonické scény nepůsobících na FA VUT a ze studentů - držitelů této ceny z uplynulého semestru. Úlohu nezávislých porotců pro zimní semestr 2010/11 přijali Ing. arch. Viktor Rudiš, M.Arch. Ing. arch. Adam Gebrian a Ing. arch. Milan Rak. Za studenty v porotě zasedli Bc. Josef Pospíšil, Bc. Pavel Deržmíšek a Bc. Ondřej Aust.

V obnovené soutěži jsou udíleny 3 ceny bez udání kategorie a pořadí. Hodnocení proběhlo dvoukolově – do finále postoupilo 10 prací, ze kterých byly vybrány 3 oceněné projekty. Novinkou také je, že akci pořádají nyní sami studenti, pod hlavičkou občanského sdružení Studentská obec fakulty architektury (SOFA).

Na slavnostním večeru 10. února 2011 promluvil děkan FA, doc. Ing. Josef Chybík, CSc., který převzal záštitu nad celým projektem. Vyjádřil potěšení nad znovuobnovením tradice soutěžní přehlídky ateliérových prací a iniciativou studentů. Za porotu si vzal nejprve slovo architekt Adam Gebrian. Hovořil o postupu práce poroty při hodnocení projektů. Architekt Milan Rak vyzdvihl pozitiva skupinové práce na ateliérech, kdy je možné projekty propracovat od urbanistického návrhu po dispoziční řešení jednotlivých domů, jak je tomu např. u oceněného projektu Černopolní terasy, a ověřit tak komplexní funkčnost návrhu. Pan architekt Rudiš oceněným na závěr připomněl, že architekt by měl při své práci vždy trochu pochybovat a mít v sobě pokoru.

 

Oceněné projekty:

Bc. Martin Kvitkovský: International Museum of Volcanoes Lanzarote (vedoucí práce Ing. arch. Jiří Marek) Marta Bímová, Iveta Kolláriková, Kvetoslava Ovčiariková: Černopolní terasa (vedoucí práce Ing. arch. Tomáš Rusín, Ivan Wahla) Bc. Ondřej Chybík, Bc. Ondřej Stehlík: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně Lokalita Kraví hora (vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš, prof. Ing. arch. Ivan Ruller)

Další finalisté:

Lukáš Klinkovský: Galerie na Římském náměstí (vedoucí práce Ing. arch. Jiří Palacký, PhD.) Bc. Michal Krištof: Južné centrum Brno (vedoucí práce Ing. arch. Karel Havliš) Marcela Chylíková: Pražský hrad – zahrada na Opyši – Klárova vila (vedoucí práce Ing. arch. Marek Štěpán) Michal Stehlík: Rodinné domy Stránice (vedoucí práce Ing. arch. Pavel Jura) Martin Holý: Úpravy veřejných prostranství – Malinovského náměstí, Pohořelec, Brno (vedoucí práce doc. Ing. arch. Karel Havliš) Bc. Jakub Holas: Radnice v Přerově (vedoucí práce Ing. arch. Pavel Jura) Josef Mrázek: Radnice v Přerově

Studentská obec Fakulty architektury

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři