Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena Petra Parléře 2012 - Valašské Klobouky podle Svatopluka Sládečka

Soutěžní návrh týmu Svatopluka Sládečka skončil v soutěži o Cenu Petra Parléře již v prvním kole. Přestože fixuje jednotlivé aktivity do jednoduché architektonické formy, porota se pro něj nerozhodla, neboť upřednostňovala spíše co nejvolnější a nejuniverzálnější pojetí náměstí.

Svatopluk Sládeček , 28. 2. 2013

Umístění v soutěži

první koloNávrh č. 6Téma: Valašské KloboukyAutoři: M. A. Svatopluk Sládeček, Ing. arch. Lucie Surá, Ing. arch. Ondřej Bartůšek

Autorská zpráva

Autobusové nádraží součástí náměstí.

Parkovací plocha v západním cípu náměstí, před kulturním domem Kloboučan.

Severní náměstí je odděleno od parkoviště perforovanou paravánovou stěnou zdvíhající se z pochozí plochy dlažby. Tato část náměstí se stáčí k východu, kam klesá v podobě mírného schodiště - elevace - přirozeného hlediště zakončeného venkovním podiem s geometricky střiženou konstrukcí pro upevnění zastřešení. To vše na pozadí výhledu na hřeben Bílých Karpat.

Plocha před radnicí je kompletně vydlážděna a bude sloužit jako městské tržiště. Přímo do plochy dláždění budou vsazeny kamenné stoly pro trhovce, v dláždění budou vyznačena místa pro mobilní vybavení tržiště - kovové stoly.

Vozovka pro průjezd autobusů je v rovině s okolními plochami určenými pro pěší a oddelena od horní části náměstí i od dolní před radnicí vysokými (cca 1,3 m) litinovými patníky.

Celé náměstí je dokola - mezi stromořadím lip, které zůstane zachováno, a budovami - ovinuto obslužnou komunikací s dočasnými parkovacími stáními, sloužícími pro zásobování obchodů a provozoven, případně pro invalidy.

Ve východním cípu je malé parkoviště.

Plochy za kulturním domem jsou upraveny pro parkování osobních automobilů a zbytek ponechán jako dětské hřiště, v dosahu náměstí, ale chráněné před hustým dopravním provozem.

Travnatá plocha kolem kostela je ohraničena do podoby hvězdice. Toto umožňuje smysluplné řešení velmi nepravidelného tvaru. Okolní plochy jsou podle možností využity pro parkování.

Motiv hvězdice - tvaru travnaté plochy - je dále použit kolem sochy sv. J. Nepomuckého a Mariánského sloupu. Dochází tak k vizuálnímu propojení hlavního náměstí a prostoru zákostelí. Nadto jsou takto osazeny prvky a památky, které mají duchovní význam.

Hodnocení poroty

Návrh respektuje stávající modelaci terénu a na rozdíl od ostatních návrhů jasně funkčně vymezuje plochu autobusového nádraží v kontaktu s tržištěm, pódia s hledištěm, univerzální volnou plochu a dvě parkoviště v protilehlých rozích náměstí, a fixuje tak jednotlivé aktivity do jednoduché architektonické formy tomu kterému účelu odpovídající. Na ploše náměstí nejsou úpravy, které by bránily přehlednosti a snadné orientaci. Návrh klade důraz na koncept, architektonický detail a mobiliář je řešen náznakově.

Porota se ale ve své většině přiklonila k co nejvolnějšímu a nejuniverzálnějšímu pojetí náměstí umožňujícímu libovolné využití.

 Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři