Architektura /

DKV Praha Masarykovo nádraží - Nové spojení

Dne 12.7.2004 byla v Olomouci podepsána Smlouva o dílo na zhotovitele stavby "Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice" s vítězem veřejné obchodní soutěže, kterým se stalo sdružení dodavatelů "Pražské spojení". Vedoucím sdružení je SKANSKA ŽS a.s., dalšími členy jsou METROSTAV a.s., Stavby silnic a železnic a.s., SUBTERRA a.s. Dalšími zúčastněnými jsou Sudop Praha, Státní fond dopravní infrastruktury, České dráhy a Správa železniční dopravní cesty. Ve stejný den bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli a bylo započato s bouracími pracemi u objektů které přímo brání výstavbě „nového spojení“, zejména částí objektů lokomotivní remízy z roku 1865.

Michal Zlámaný , 31. 8. 2004

V prostoru bývalého lokomotivního depa hodlá NTM vybudovat Železniční muzeum, k tomu hodlá využít zejména původní objekty dílen z roku 1845, ale i další objekty.Projekt „nového spojení“ je součástí již několik desítek let probíhající rekonstrukce železničního uzlu Praha. Umožní propojení koridorových tratí vedoucích přes Prahu, kromě zvýšení komfortu se zejména zkrátí jízdní doby na těchto nových úsecích díky vyšším dosahovaným rychlostem. Zároveň bude umožněno vytvoření průjezdného systému regionální železniční dopravy. Některé dílčí části projektu jsou kritizovány odbornou i laickou veřejností, viz odkazy.Plán nádraží a depa z roku 1876

Foto: eArch
Snímky z 8.4.2004 (Tomáš Kužel)Snímky z 29.8.2004Odkazy:Nové spojeníSUDOP Praha, a.s.Státní fond dopravní infrastrukturyČeské dráhy, a.s.Správa železniční dopravní cesty, státní organizaceNárodní technické muzeumEconnect - zpravodajstvíEcoMonitor - databáze tiskových zprávPrameny:Masarykovo nádraží - 150 let železnice v prazeSchreier, Pavel; Kofroň, Jan; Sosna, Václav1995; Nakladatelství a vydavatelství ing. Václav Svoboda, Praha

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři