Architektura /

Do prodeje se dostává sborník Architektonické soutěže

Stav zadávání veřejných zakázek v České republice je alarmující. Z 1500 veřejných zakázek na projekty ročně je u nás zadáno prostřednictvím architektonických soutěží jen zlomek... Jak správně vypsat architektonickou soutěž, jak se oragnizuje a jiné otázky na toto téma řeší publikace "Architektonické soutěže", kterou vydává ČKA.

Česká komora architektů , 8. 11. 2010

A přitom se jedná o naprosto samozřejmý model fungující ve všech vyspělých zemích. Pokud už dojde k nějakému typu výběrového řízení, téměř vždy je bohužel hlavním kritériem posuzování nikoli konkrétní řešení stavby, ale jen obchodní parametry (cena projektu, výše obratu firmy, zkušenost s podobnou zakázkou, portfolio atd.). Často tak dochází kvůli nedůsledné a netransparentní přípravě zadání zakázky zbytečnému proinvestování finančních prostředků nebo dokonce ke korupci. Česká komora architektů se rozhodla upozornit na tuto katastrofální situaci veřejnost, politické strany i vládu také proto, že je ze zákona pověřena péčí o stavební kulturu a spolupůsobením při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování.

Publikace přináší kompletní návod jak vypsat architektonickou soutěž, základní informace o organizaci, průběhu soutěží a možnostech zadání zakázky na projekt stavby. Zároveň jsou přetištěny přednášky ze sympozia pořádaného Českou komorou architektů v dubnu 2010, doprovozené bohatou obrazovou dokumentací významných českých i zahraničních staveb oceněných v soutěžích. Nedílnou součástí je plné znění soutěžního řádu ČKA a vybraných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Sborník je užitečnou pomůckou pro zadavatele, investory, právníky, architekty, stavební inženýry, developery i další zájemce o architekturu a problematiku zadávání veřejných zakázek na stavby.

Sborník je možno zakoupit na adrese: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1 (8-16 h) nebo Starobrněnská 16/18, Brno; objednávky: recepce@cka.cc, tel.: 257 532 287; www.cka.cc

Obsah sborníku:

1. Přednášky

Jan Sapák – Princip architektonických soutěží Georg Pendl – Zkušenosti se soutěžemi v Rakousku Miroslav Masák – Česká praxe v 60.–90. letech Peter Gero – Architektonické soutěže jsou symbolem pokroku Veronika Křesťanová, Jakub Matějček – Soutěže ve světle zákona Paula Huotelin – Finské architektonické soutěže včera a dnes Jiří Plos – K odpovědnostním vztahům v architektonické soutěži Martin Svoboda – Zkušenosti vypisovatele soutěže na Národní technickou knihovnu

2. Architektonická soutěž

Co je architektonická soutěž Proč je architektonická soutěž lepší než jiný způsob zadání zakázky Základní informace o vypisování a průběhu architektonických soutěží (typy architektonických soutěží; náklady; časový harmonogram; vyhlášení soutěže; kdo pomůže; soutěžní podmínky a stavební program; odborná porota; neregulérní soutěž; jak postupovat po skončení soutěže) Zkušenosti města Dobříš s vypsáním architektonické soutěže

3. Důležité dokumenty a předpisy

Vybraná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Soutěžní řád ČKA

 Název knihy:  Architektonické soutěže

 Vydavatel:  Česká komora architektů

 Rozsah:  62 stran

 Cena:  150 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři