Architektura / občanské stavby

Doky na Seine s novou tvárou

V Paríži, na brehu rieky Seiny, vznikol moderný komplex módy a dizajnu z priemyselného objektu, ktorý bol súčasť dokov – skladísk na prekladanie tovaru z lodí a vlakov. Jedna z prvých železobetónových budov zrealizovaná na území Paríža získala vďaka architektom z ateliéru Jakob+MacFarlane novú funkčnú náplň a zaujímavú „druhú“ fasádu v tvare zeleného hada vytvoreného z oceľovej konštrukcie vyplnenej sklom.

Martina Horváthová , 14. 10. 2011

Z histórie

Rozsiahle sklady – doky, nachádzajúce sa vo východnej časti hlavného mesta Francúzska na brehu Seiny, postavil v roku 1907 architekt Georges Morin-Goustiaux. Vďaka ich inovatívnej konštrukcii sa stali neoddeliteľnou súčasťou projektu rozvoja mesta Paríž s názvom „Paris Rive Gauche“ (Paríž ľavý breh). Sklady patria medzi najstaršie stavby v meste a jedny z prvých, kde bol použitý železobetón. V roku 1915 sa využívali ako colné sklady, na prekladanie tovaru z lodí a vlakov, čo zohralo kľúčovú úlohu v rozšírení prístavu a obchodu v Paríži. Asi v posledných 20. rokoch, slúžili ako skúšobné centrum a priestor pre výstavy a prehliadky.

V roku 2005 bolo rozhodnuté v spolupráci s mestom Paríž, Ports de Paris, spoločnosťou Société d’économie mixte Paris Rive Gauche, štátnou bankou Caisse des Dépôts a architektonickou kanceláriou Jakob+MacFarlane vytvorit zo skladiska mesto módy a dizajnu.

Architektonické riešenie

Rekonštrukcia budovy skladov naštartovala novú etapu v procese rozvoja celého nábrežia. Budova sa nachádza na brehu Seiny, na križovatke nábrežia Austerlitz a mosta Charlesa de Gaulla. Trojposchodová budova zložená zo 4 traktov má prízemie v úrovni nábrežia. Základnou myšlienkou autorov rekonštrukcie budovy bolo rešpektovať jej pôvodný priemyselný vzhľad, dať jej atraktívnu novú funkciu a zároveň zachovať pešiu zónu pozdĺž budovy a nábrežia Seiny.

Materiálové riešenie

Budova je dlhá 200 m so základmi hlbokými 40 m. Skelet budovy bol zakonzervovaný, doplnený o konštrukciu druhej fasády a nadstavbu, obidve z ocele a skla. Nadstavba má plochu 3 500 m2 a váhu 90 ton. Oceľová konštrukcia novej fasády je prepojená s tou pôvodnou a zároveň ju chráni. Vyplnená je sklenými panelmi (chránenými zvonka pletivom) v odtieňoch zelenej farby a v jej útrobách sa nachádzajú schodiská. Takže vytvára akéhosi „komunikačného hada“, vďaka ktorému sa možno dostať z verejných priestranstiev nábrežia postupne na jednotlivé poschodia budovy až na jej novú strechu. Inšpiráciou autorom pre vytvorenie tohto zaujímavého tvaru druhej fasády bol predovšetkým tok rieky Seiny a promenády po stranách brehov rieky.

Funkčná náplň

Západne orientovaná budova v sebe zahŕňa mix priestorov zameraných na módu a dizajn. Obchodné priestory sú situované na prízemí a tvoria dlhý chodník pozdĺž rieky. Módne prehliadky prebiehajú v priestoroch prvého poschodia, kde sa nachádzajú aj výstavné priestory, Francúzsky inštitút módy a prednášková sála so 120 miestami. Na ďalších podlažiach sú reštaurácie, kníhkupectvá a kaviarne. Na streche bola vybudovaná panoramatická terasa s vegetáciou, umožňujúca výhľad na Seinu a prístupná verejnosti. Celková plocha všetkých troch podlaží je 14 400 m2. Doky na Seine – ako prvé medzinárodné centrum úžitkového umenia a dizajnu, ponúka talentovaným ľuďom stať sa známymi a uznávanými. V týchto priestoroch prebiehajú stretnutia výtvarníkov širokej škály profesií, ktorí si vymieňajú skúsenosti, môžu tu vystavovať a zároveň sa zúčasťnovať rôznych prezentácií.

Připravila: Martina Horváthová Foto: www.flickr.com, Mickaël Denié, Lauren Manning 

 

Klíčová slova:

Francie Paříž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři