Architektura / občanské stavby

Studio MS Plan dokončilo Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí

Dům dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí od studia MS plan Foto: MS plan studio

Dveře Domu dětí a mládeže Duha se veřejnosti poprvé otevřely v pátek 17. září loňského roku. Na návštěvníky čeká zelená střešní terasa s výhledem na město, venkovní a vnitřní lezecká stěna, sportovní hala, klubovny, taneční sál, keramická dílna i nahrávací studio.

František Průša , 6. 1. 2022 / Advertorial

DDM Duha je první novostavbou, která vzniká podle masterplanu komplexní revitalizace a oživení průmyslového brownfieldu po někdejší textilce Perla 01. „Nový dům dětí a mládeže jsme navrhli jako inspirativní a tvořivé prostředí nejen pro děti, ale i dospělé. Kolemjdoucího bezpochyby osloví nápaditá a hravá architektura, která navenek odráží dynamiku a aktivitu dětí uvnitř Duhy. Fasády jsme navrhli z hliníkových provětrávaných lamel s akcentem barevného ostění a rozehranou kompozicí oken, “ říká architektka Linda Svobodová.

Foto: Nový dům dětí a mládeže je inspirativním prostředím nejen pro děti, ale i pro dospělé

„Svébytná dvoupodlažní novostavba vyrůstá ze sympatického náměstí, které jsme doplnili o zelené plochy. Náměstí nabízí nové příležitosti pro pořádání trhů, jarmarků, koncertů a výstav pod širým nebem. V bezprostředním sousedství domu dětí a mládeže vzniknou zelené aleje, promenády, přírodě blízký parčík nebo amfiteátr,“ dodává Michal Šourek, zakladatel studia MS plan.

Foto: Celá stavba je bezbariérová

Celé novostavba je přirozeně bezbariérová. Architekti pamatovali nejen na inspirativní prostředí pro děti, ale také na životní prostředí. Vítaným benefitem DDM je prostorná terasa na ploché akumulační zelená střeše, která pomáhá hospodařit s dešťovou vodou. Dešťová voda se zachytává ve skladbě extenzivní střechy, odkud je svedena do retenční nádrže a zpětně využívána pro zavlažování zeleně v parteru nově vzniklého veřejného prostoru.

Foto: Architekti pamatovali nejen na děti, ale i na životní prostředí, proto pomáhá zelená střecha hospodařit s dešťovou vodou

Atraktivní veřejný prostor před novostavbou doplnilo dílo sochařky Alexandry Koláčkové. Plastiky otevřených dlaní v barvách duhy spojily Ústí nad Orlicí s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line, do kterého se letos se zapojilo 40 měst a 15 států.

Foto: Fasády jsou z hliníkových provětrávaných lamel s barevným ostěním a kreativním rozmístěním oken

Město Ústí nad Orlicí je osudem podobné mnoha městům takové velikosti. Průmyslová revoluce rozvinula potenciál města a podnikatelský talent rodiny Harnychů zde dokázal vytvořit stabilní podnik, který dal práci většině obyvatel a byl hnací silou rozkvětu města. Po ukončení jeho provozu začal areál chátrat a stal se problematickou částí města. Dnes již opuštěný areál Perla 01 pro město nemusí nutně představovat pouze problém, ale především příležitost k rozvoji a zlepšení kvality života.

Návrh a regulační plán komplexní revitalizace a rozvoje brownfiledu areálu někdejší textilky Perla 01 od studia MS plan byl nominován na titul Urbanistický projekt roku 2019.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři