Architektura / rodinné domy

En Viro Dom v Marianke

V Marianke pri Bratislave bol zrealizovaný architektonicky zaujímavý príklad drevodomu – difúzne otvorené riešenie drevostavby.

Marcel Dzurilla , 30. 11. 2011

Stredná a mladšia generácia postupne znovu objavuje segment drevostavieb, ktorý bol na Slovensku v minulosti pomerne rozšírený. Moderné architektonické trendy a výrazný posun v kvalite základných materiálov dávajú predpoklad pre čoraz širšie uplatnenie týchto typov stavieb. V Marianke pri Bratislave bol zrealizovaný architektonicky zaujímavý príklad drevodomu – difúzne otvorené riešenie drevostavby. Autor – architekt Marcel Dzurilla – si pre túto stavbu vybral kombináciu klasickej tesárskej práce doplnenú konštrukciou dreveného priehradového väzníka.

Ešte pred zahájením výstavby tohto rodinného domu bolo potrebné vyriešiť hneď niekoľko problémov. K tým najdôležitejším patril komplikovaný terén miesta výstavby a tým aj náročnejšie zakladanie stavby. K tým kreatívnejším výzvam patrila samotná architektúra domu. Autor zvolil ako základný konštrukčný materiál drevo, ktoré je ideálne pre použitie vo výstavbe nielen z hľadiska ekologického, ale aj preto že sa z neho môžu – pri správnom dimenzovaní – v celku bez ťažkostí vytvarovať rôzne zaujímavé architektonické vyhotovenia.

Architektonické riešenie

Základom architektonického konceptu sú jednoduché línie v kombinácii s výrazným tvarom stavby. Pôdorys rodinného domu má tvar obdĺžnika. Na 1. NP sa nachádza denná aj nočná časť domu. Denná časť (vstup, komunikácia, kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, zázemie) je orientovaná v jednej časti dispozície. Nočná časť domu (zahŕňajúca 2 izby, spálňu a hygienu) je orientovaná v druhej časti domu a je možné ju stavebne oddeliť. Vstup a zázemie domu (TZB miestnosť, komora) sú orientované na sever. Priestory s obytnou funkciou sú orientované na juh do záhrady. Táto orientácia objektu zároveň umožňuje pohľad na krásnu panorámu na horizonte s Devínskou kobylou a príležitostne aj na prvý masív Álp.

Dom dotvára veľkoplošná úžitková terasovito riešená záhrada so záhradným sedením a miestom vyhradeným pre detské hry s pieskoviskom.

Hmota domu je zastrešená dvomi rovinami – jednoduchou pultovou strechou, navrhnutou z drevených prvkov a atypickou hmotou, ktorej iba jedna časť je dvojpodlažná. Práve v tomto priestore nad strechou je vsadená pracovňa, ktorá bude slúžiť aj ako hosťovská izba.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Drevo ako hlavný materiál tejto stavby je použitý nielen ako hlavná nosná konštrukcia stavby ale tiež aj ako obklad fasád.

Keďže rozhodujúcim faktorom pri výstavbe drevostavieb je dodržanie zásad vetrotesnosti stavby, aj pri tomto dome sa dohliadalo na dôkladnú montáž výplní otvorov a detailov komplikovaných miest.

Vzhľadom k náročnosti prístupu k miestu stavby boli zvolené kombinácie klasického tesárskeho spôsobu doplnené o konštrukcie dreveného priehradového väzníka. Hlavnou myšlienkou tejto koncepcie je difúzne otvorená konštrukcia steny drevostavby. Jej účelom je čo najviac priblížiť podmienky simulácie správania dreva v reálnom prostredí. Interiérové nenosné priečky boli vyhotovené z pórobetónových tvárnic.

Vonkajšia fasáda je riešená ochranou drevovláknitej dosky parobrzdou a na zdvojenom drevenom rošte (kvôli menšiemu zaťaženiu perforáciou parobrzdy) je umiestnený drevený obklad z červeného smreku.

Dokončení na další straně.

Princípy systému EnViroDom

Základom systému je drevená konštrukcia na báze priehradového väzníka spájaného platňami s prelisovanými hrotmi. Výrobcom a realizátorom tohto spôsobu výstavby je spoločnosť TECTUM NOVUM, a. s., ktorá sa zapojila do výstavby domu po zhotovení vysunutej základovej dosky, vyrovnávajúcej terénnu nerovnosť stavebného pozemku. Difúzne otvorená skladba steny pozostáva z materiálov na báze dreva, ktorých difúzny odpor proti vodným parám smeruje z interiéru do exteriéru s klesajúcou tendenciou. Pred vplyvom vlhkosti z exteriéru je stena chránená.

Kvalita užívania drevostavby zostavenej na princípe systému EnViroDom je daná prísnym prepočtom fyzikálnych hodnôt a skúsenosťami z viacerých realizácií. Jedným z príkladov ktoré sú dôkazom, že tento segment je na vzostupe je práve realizácia domu v Marianke.

V systéme EnViroDom nie je použitá žiadna parozábrana. Celý systém vyrovnávania vlhkostí a principiálnej ochrany drevenej konštrukcie je daný aplikáciou parobrzby – materiálu s najvyšším difúznym odporom aplikovaným na interiérovú časť steny. Tento materiál je obmedzene priestupný vodným parám, v žiadnom prípade však nie je úplne uzavretý. V prípade zvýšeného tlaku vodných pár na konštrukciu je možný ich prestup konštrukciou smerom do exteriéru. Takže ani prípadný defekt konštrukcie spôsobený prebytočnou vlhkosťou neohrozuje samotnú konštrukciu, ani jej statiku. Pri difúzne uzavretých konštrukciách pri vysokom tlaku vodných pár a porušení parozábrany môže dôjsť k trvalým a neodstrániteľným statickým poruchám stavby. Tento jav pri difúzne otvorenej konštrukcii je jej skladbou eliminovaný na minimum, a tak chráni investície majiteľa domu a v neposlednom rade aj zdravie jeho obyvateľov.

Samozrejme, parametre tohto systému sú základné a je možné ich meniť vďaka vysokej variabilite hrúbky steny drevostavby. Existuje priestor pre riešenie stavieb až do pasívneho štandardu. V zásade ide predovšetkým o výšku investície, ktorú je ochotný staviteľ preinvestovať pri výstavbe a aký stupeň teplotechnických parametrov chce dosiahnuť.

 

Základnou konštrukčnou jednotkou je EnViroPanel, ktorý pozostáva z častí: • OSB ECO 3 • drevená konštrukcia z priehradových väzníkov • fúkaná izolácia na báze lignínového vlákna • drevovláknitá doska

Teplotechnické vlastnosti dodávaného štandardu: R – 4,51 (m2 x K/W) U – 0,23 W/(m2 x K)

  • Autoři: Marcel Dzurilla
  • Země: Slovensko
  • Generální dodavatel: TECTUM NOVUM, a. s.
  • Město: Marianka
  • Realizace: 2011

Klíčová slova:

Slovensko

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři