Architektura /

Industriální architektura - dědictví přehlížené a ohrožené

Přijde Karlín o svou specifickou poetiku? "Osobně bych Karlín rád viděl jako klasickou čtvrť evropského typu. Prostě moderní industriální architektura s odkazem na starou éru Karlína." prohlásil radní Filip Dvořák. Otázka, jak nakládat s industriální architekturou není neznámá. Drsná a syrová estetika opuštěných továrních hal láká k nového využití. Obecně však péče o industriální památky v ČR zaostává za Evropskou unií. Soustavná práce Centra pro výzkum průmyslového dědictví (VCPD) ukazuje, že industriální stavby včetně těch na kterých působili renomovaní architekti, jsou bourány či zapomínány. Revitalizace - pokud probíhá, je necitlivá a neuvážená.

Eliška Kapounová , 20. 5. 2003

"Je zřejmé, že se fenomén revitalizace industriálních objektů se v podmínkách ČR projevuje s časovým posunem zhruba dvaceti let oproti zemím EU." uvádí Benjamin Fragner, ředitel výzkumného centra. VCPD vzniklo v roce 2002 na základě grantové soutěže ČVUT. Vytvořením centrálního informačního střediska, poradenského a vzdělávacího centra usiluje o zavadení zvyklostí a přístupů běžných v Evropské unii praktikovaných pro záchranu industirálního dědictví . Na cestě do EU?Hlavní působení VCPD je ve vytváření centrálních informačních podkladů a vzdělávací činnost. Ústředním vznikajícím Informačním pramenem je "velký registr" industriálních a technických nemovitých památek na území ČR. Databáze je systematicky doplňována - primárně ohroženými objekty. Velký registr poskytuje orientační informace a zhodnocující údaje o objektech průmyslového dědictví. Výsledně by měl sloužit jako informační zdroj pro instituce rozhodující v územním plánování - obecní úřady, stavební úřady a památkové ústavy. V současnosti jsou zpracovávány dva hlavní úkoly: zanikající stavby cukrovarnického průmyslu a fond průmyslového dědictví období od vzniku Československého státu do 2. světové války. Období od roku 1918 do 2. světové války nikdy nebylo dostatečně zmapováno. V evropském kontextu však tyto stavby reprezentují mimořádný kulturní a technický rozmach. V první etapě byla databáze naplněna 320 položkami. Mezinárodním bienále Industriální stopy Skloubit výzkumné práce s aplikací výsledků není lehkou otázkou. Letošním odborným vyústěním bude mezinárodní konference a bienále Industriální stopy. Symbolicky se uskuteční v bývalé kanalizační čistírně v Bubenči v týdnu od 24.-28. 6. 2003. Prostřednictvím výrazné mezioborové, mezigenerační akce se otevře naléhavé téma ?industriálních stop v postindustriálním světě?. Hned u počátečních výzkumů VCPD oslovilo vedoucí Ústavů a ateliérů Fakulty architektury, aby navrhli pilotní projekty a studie alternativního využití průmyslových zón. Studie budou na bienále vystaveny a bude je provázet další bohatý kulturní program, který připravují studenti uměleckých škol. BROWNFIELDS ? jak je včlenit do urbanistických, krajinných, ekologických vazeb?Není vyjímečné, že velkoměsta mají své industriální čtvrti - jejichž genius loci je postaven na původním industriálním charakteru. Mezinárodně se pro industriální zóny ujal termín Brownfield (tj. hnědá pole). Celosvětově se řeší otázka jak je odstranit, nově je využívat, jak je včlenit do urbanistických, krajinných, ekologických vazeb? K této problematice VCPD připravuje dlouhodobý program, jehož výstupem bude informační báze ? české i zahraniční rešerše, publikace a sborníky k tématu. Dále probíhají studijní cesty do zahraničí. Vznikají modelové návrhy na vybrané problémy areálů Kladna, pražských okrajových částí. Výzkumné centrum průmyslového dědictví - VCPDSvou činnost započalo konferencí Návrat do města (doprovodná konference brněnského stavebního veletrhu 2002. Výzkumné centrum je členem TICCIH - Mezinárodní organizace zabývající se průmyslovým dědictvím. Hlavní působení VCPD spočívá ve vytváření centrálních informačních podkladů a vzdělávací činnosti. Členové jsou činní v památkových komisích. Centrum má sídlo v budově, kde je přístupná odborná knihovna a kde jsou přístupné databanky uskutečněných výzkumů. Informační centrum poskytuje vypracované rešerše odborných periodik, případové studie péče o industriální stavby a návrhy jejich revitalizace. V rámci kurzu pro Univerzitu 3. věku VCPD vypracovalo program přednášek Industriální dědictví pro současnost.Zachráněné objekty ? historie a jejich současné využítí: Vaňkovkahttp://www.vankovka.cz/Již k dnešnímu dni lze jmenovat ojedinělé případy, kdy se průmyslového dědictví citlivě ujali architekti. Brněnské továrny Vaňkovka se v roce 1994 ujala stejnojmenná nadace, která z areálu bývalé továrny buduje centrum kultury. Rekonstrukce proběhla po stavebně historickém ohledání podle návrhu Ing.arch. Palackého. Areál továren, kdysi fungující mimo jiné jako strojírna, zbrojovka, továrna na obráběcí stroje, pochází z roku 1865 a je na seznamu zákonem chráněných památek.Arena Praguehttp://www.arenaprague.comNa území bývalého městského pivovaru v Praze Holešovicích je plánována realizace objektu Arena Prague - prostor pro práci, bydlení a rekreaci. Projekt na kterém se budou podílet architekti jako Frank O. Gehry (Tančící dům) Počítá se s vytvořením mnohafunkčního prostoru s městského veřejného prosoru, který v Holešovicích chybí - snaha o funkční regeneraci Holešovic řešící i městký veřejný prostor.Rekonstrukce bývalého městského pivovaru Broumov na kulturní a společenské centrumhttp://www.centrumbroumov.cz/web_cz/cb_benecz.htmEkotechnické muzeumhttp://www.ekotechnickemuseum.cz se promění v místo konání II. bienále Industriální stopy v týdnu od 24.-28.6. 2003V rámci 2. mezinárodního bienále se uskuteční: Výstavy: 24., 27. a 28. 6. 2003, 11.00-18.00Alternativa industriálních stop (projekty škol architektury ČR)Před povodní zachráněné historické plány a modely industriální architektury.Latimérie: site-specific představení 24., 26.,27. 6. 2003 ve 20.00Celková koncepce: Jiří Adámek, Silvie Čepeláková, Jan Polívka:Uvíznutí v hlubinách času, Fosilní nálezZasažení světlem, Invaze na soušMezinárodní konference: Industriální stopy v postindustriálním světě 25.-26. 6. 2003Síla autenticity, proměny hodnotových kritérií a technické a ekonomické limity.Pořadatelé: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Česká komora autorizovaných inženýrů a technikůČeský svaz stavebních inženýrů, Divadelní fakulta Akademie múzických uměníČlánek jsme převzali se svolením od redakce internetového zpravodajství Econnect

econnect - portál občanského sektoruFoto: eArch
Program a přihlášku na 2. mezinárodního bienále konané ve dnech 24. až 28. června v Ekotechnickém muzeu - staré kanalizační čistírně v Praze Bubenči naleznete zde:program 2. mezinárodního bienáleprogram 2. mezinárodní konference INDUSTRIÁLNÍ STOPYpřihláška k účasti na konferenci

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři