Pražskou lanovou dráhu Podbaba – Troja – Bohnice navrhne londýnské studio William Matthews Associates Foto: William Matthews Associates
Architektura / industriální a technické stavby

Jak bude vypadat nová pražská lanovka z Podbaby do Bohnic? Mezinárodní soutěž vyhráli architekti z Británie

Včera byly představeny výsledky mezinárodní architektonické soutěže na budoucí podobu pražské lanové dráhy spojující Podbabu s Bohnicemi. První cenu získal návrh londýnského studia William Matthews Associates, který podle poroty nejlépe zapadá do svého prostředí.

EARCH.CZ , 3. 8. 2022

Lanová dráha má zajistit přímé dopravní spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6. Jednofázová mezinárodní architektonická soutěž hledala podobu 3 stanic a 5 podpěr lanové dráhy Podbaba – Troja – Bohnice.  Do soutěže, kterou vypsal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v květnu letošního roku a kterou organizovala společnost CCEA MOBA, se přihlásilo celkem 23 týmů z 9 evropských zemí.

Mezinárodní porota, které předsedal nizozemský architekt a ředitel studia UNStudia Arjan Dingste, z uchazečů vybrala 5 finalistů, kteří vypracovali konkrétní návrhy lanové dráhy. První cenu získal tým architektů z úspěšné londýnské kanceláře William Matthews Associates, která stojí také za návrhy londýnské lanovky (London Cable Car) nebo modernizace nádraží London Bridge.

„Vítězný návrh William Matthews Associates, který má zkušenosti i s londýnskou lanovkou, nejvíce zapadá do svého okolí mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Doufám, že již za několik let se budeme moci svézt tímto elegantním dopravním prostředkem, do kterého bude možné nastoupit ve třech stanicích. Na obou konečných umožní pohodlný přestup na navazující dopravní spojení a v případě mezistanice Troja půjde o stavbu umístěnou do krásného prostoru v blízkosti Vltavy a budoucího nového vstupu do Zoo Praha,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Bylo mi potěšením předsedat porotě této soutěže. Porota se musela rozhodnout mezi dvěma silnými návrhy. Jsem přesvědčen, že si Praha vybrala skvělý projekt. Přeji městu i vybranému architektonickému studiu hodně pozitivní energie při realizaci tohoto pro Prahu důležitého kroku vpřed v podpoře udržitelných způsobů dopravy,“ prohlásil předseda poroty Arjan Dingste.

Velký úspěch zaznamenal také tým složený z českých studií ov architekti a Olgoj Chorchoj, jejichž projekt získal druhou cenu. Třetí místo pak obsadila slavná architektonická kancelář Snøhetta, respektive její innsbrucká pobočka. Finálovou pětici doplnilo ještě londýnské studio Grimshaw International Limited z Londýna a studio DWAA z Varšavy.

Za vítězný návrh získají architekti 1,8 milionu korun, přičemž budou nadále spolupracovat s DPP na projektové dokumentaci stavby. Lanová dráha se stanicemi Podbaba, Troja a Bohnice má mít délku přes 2 kilometry a za hodinu přepraví až 2300 lidí. Náklady se odhadují na 2 miliardy korun.

1. cena William Matthews Associates, Boele Architects a Expedition Engineering

Tým: William Matthews. Petr Šuma, David Walker, George Oates, Andrew Weir, Fred Labbé, Pavel Fajfr, Jan Tomšů

Anotace: Lanová dráha propojuje pražské čtvrti Dejvice, Troju a Bohnice, překlenuje Vltavu a prochází jedním z nejvýznamnějších přírodních prvků Prahy - Trojskou kotlinou. Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na svoje bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně integrují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu. Nová pražská lanová dráha je vysoce udržitelným, rychlým, efektivním ale i příjemným propojením městských čtvrtí, které Praha tak nutně potřebuje.

Hodnocení poroty: Porota považuje tento návrh v rámci soutěže za celkově nejlepší. Klíčovým prvkem jeho úspěchu je citlivost a ucelenost - autorům se podařilo propojit všechny prvky a zároveň zachovat jejich jedinečné vlastnosti. Návrh, který je svým způsobem ikonický, se vyznačuje rafinovaností a taktilností - namísto prostého opakování designu vytváří členitou architektonickou rodinu. To je nejsilnější stránka, kterou je třeba při dalším vývoji zachovat. Porota rovněž vysoce ocenila kontextuální přístup, urbanistické začlenění a zohlednění stávajících podmínek. Návrh využívá krajinu jako svou nedílnou součást a vytváří velmi dobré propojení s nábřežím. Ve všech stanicích je mnoho příležitostí, které nyní potřebují strategické vstupy.

Tok cestujících si zaslouží určité korekce a úpravy týkající se docházkových vzdáleností, přístupů a výškových úrovní, zejména v případě stanice Bohnice, kde se toho funkčně i architektonicky děje příliš mnoho. Porotci ocenili volbu materiálů a horizontalitu, přičemž jejich doporučením by bylo prozkoumat a věnovat pozornost skutečnému působení ocelové střechy - zaměřit se na spojení materiálnosti a tvaru. Porota by také uvítala, kdyby konstrukční prvky hrály roli ve vyprávění příběhu návrhu. Pylony se nyní zdají být příliš štíhlé, takže jejich další technické řešení by k tomu mohlo být vhodnou příležitostí. Ze tří navržených stanic je ta trojská nejzdařilejší a může sloužit jako inspirace pro Bohnice a Podbabu z hlediska elegance a proporcí. Všechny stanice budou muset řešit otázku sociální bezpečnosti. Závěrem lze říci, že v architektonických soutěžích se vždy očekává a je nutná další práce na návrhu a porota se cítí jistá výběrem tohoto návrhu, který bude dotažen do velmi dobrého projektu a nakonec se promění v úspěšnou lanovku v provozu.

Foto: 1. cena, William Matthews Associates - Stanice Podbaba

2. cena ov-a (Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík) a Olgoj Chorchoj (Jan Němeček, Michal Froněk)

Tým: ov-a: Barbora Juříčková, Michal Mráz, Matěj Štěpánek, Kateryna Bondarenko; Olgoj Chorchoj: The Hong Nhung, Tom Šindelář; Statické řešení: V-con: Jan Blažek, Jan Frieda

Anotace: Oblý design stanic vychází cirkulárního provozu lanové dráhy a dynamiky jejího pohybu. Vnitřní prostředí stanic je silně vizuálně spojeno s okolním prostředím. Provoz na nástupištích oživuje okolní město, budova podporuje přehlednost a vizuální interaktivitu. Nástupiště lanové dráhy jsou snadno přístupná po rampách a schodištích z okolí. Přízemí stanic je využité pro obchody a restaurace, kavárny. Budovy stanice lanové dráhy jsou děleny po patrech na více částí vnější měřítko budovy tak připomíná dělení běžných budov a navazuje na měřítko okolního města.

Hodnocení poroty: Porota oceňuje funkčnost, plynulost pohybu cestujících a uživatelskou přívětivost tohoto návrhu. Autoři vedou trasy chytrým způsobem a integrují maloobchodní funkce. Velmi silný je také koncept zaměřený na vzhled, značku, design a výrazný estetický jazyk. Soulad všech designových prvků (stanice, kabiny a pylony) je silný a úspěšně by fungoval pro lanovkovou společnost jako univerzální řešení. Dalším aspektem, který porotci vysoce ocenili, je celková vysoká úroveň prezentace projektu. Kde návrh podle poroty vykazuje určité slabiny, je jeho architektonický překlad, který se příliš soustředí na dopravní funkci, a tím trochu ztrácí kontextuální začlenění. V důsledku toho působí jako poměrně obecná, anonymní a objektově orientovaná architektura, téměř průmyslový design. Pokud by bylo potřeba tento návrh dále rozvíjet, porota je přesvědčena, že by dopadl velmi dobře - s větším množstvím přírodních materiálů a větším začleněním do krajiny, zejména v případě stanice Troja, která je již malá, elegantní a kompaktní, ale chybí jí stejná lehkost, jakou vykazují ostatní dvě stanice. Autoři jsou poměrně poctiví ve tvarech a velikostech návrhu, ne zcela poctiví v dopadu návrhu na krajinu; stanice jsou odtržené od okolí. Také pylony jsou prezentovány poctivě, přímočaře a realisticky. Kvůli oblému tvaru působí velmi impozantně, což by se dalo vyřešit další spoluprací inženýrů.

Foto: 2. cena, ov-a + Olgoj Chorchoj

3. cena SNØHETTA STUDIO INNSBRUCK

Tým: Patrick Lüth, Thomas Wirtl, Thomas Niederberger, Andreas Glatzl, Alen Karic, Jonas Längenfelder, Claudio Bertagnolli, Luisa Sauerhammer

Anotace: Pokud se na stanice díváme jako na městské distribuční uzly, náš návrh je rozdělen na dva hlavní prvky. Prvním je mechanické fungování lanovky, neustále v pohybu, přepravující cestující z jedné strany na druhou. Druhým je prostor, který je propojen s městskou strukturou. Místo, kde lidé pohybují rychlostí pomalejším tempem, mají čas na orientaci, odpočinek a vnímání informací. Náš návrh zdůrazňuje tyto dva prvky pomocí jasného, ohraničeného prostoru, strukturou. Předvádíme mechanické vlastnosti lanovky lehkým, průhledným pláštěm, který je redukován na jeho základní prvky, které vytvářejí osobitou atmosféru. Pro cirkulační prostor se konstrukce transformuje do souvislé dřevěné konstrukce, která propojuje okolní prostor s lanovkou.

Hodnocení poroty: Porota v tomto návrhu vidí poměrně silný a ikonický přístup k designu. Zejména stanice Podbaba vypadá přitažlivě a skutečně dopravně zaměřená, téměř jako stroj. Použití stejného architektonického jazyka však nefunguje u dalších dvou stanic - navrženy jsou velmi těžké objemy pro zelenější oblasti, kde by byl potřeba jemnější, šetrnější přístup. Stavby jsou navíc příliš romantizovány, např. jejich průhlednost a využití ploché skleněné střechy by doznalo dramatických změn kvůli údržbě a pražským povětrnostním podmínkám. V samotném technologickém pojetí podle poroty chybí lidský prvek. Je to vidět na nepříliš velké uživatelské přívětivosti a plynulosti pohybu cestujících. Konstrukce pylonu je opět jakoby strojem. Porota ocenila zřetelnou snahu vytvořit něco extra, například vyhlídkovou plošinu (půvabný nápad, další příběh), propojení stanice Bohnice přes silnici nebo nová parkovací místa v těsné návaznosti na lanovku. Většina kvalit spočívá ve stanici Podbaba a není divu, že porotci Prahy 6 tuto část návrhu vysoce ocenili. Ačkoli se jedná o tradičně konzervativní čtvrť, pro tuto oblast a typologii dopravního uzlu byla estetika návrhu velmi vítaná. Celkově se však v návrhu postupně vytratila idea propustnosti a odlehčení návrhu. Dojem ze stanic i jejich půdorysná stopa jsou obrovské, jejich průhlednost je porotcům podezřelá a nedůslednost v přístupu k udržitelnosti vykazuje některé prvky greenwashingu. Za velmi pozitivní aspekt tohoto návrhu bylo naopak považováno zamyšlení nad budoucím využitím.

Foto: 3. cena, Snøhetta Studio Innsbruck - stanice Podbaba

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři