Architektura /

Kdo je kdo v nové redakci časopisu ARCHITEKT?

Snad v představě, že stojíme na barikádě a třímáme bojový praporec, zeptal se mě nedávno jistý renomovaný pan architekt: „A na které vy jste straně?“ Byla to odpověď na zájem publikovat jeho realizaci v některém z příštích čísel tohoto ctihodného časopisu. Podobných, různě modifikovaných otázek jsem já i moji noví kolegové dostali na startu naší práce více.

Julius Macháček , 24. 10. 2005

Koncem července tohoto roku regulérně vypršela firmě J. H. & Archys Jiřího Horského pětiletá smlouva na pronájem časopisu Architekt, jehož oprávněným majitelem je Obec architektů. Obě strany měly zprvu zájem smlouvu prodloužit, avšak nedošlo k dohodě v otázkách finančních – jak už to v obchodních vztazích bývá. Obec architektů se proto rozhodla vrátit se k modelu, jaký vcelku bezproblémově fungoval od listopadové revoluce až do doby podepsání smlouvy o pronájmu titulu, kdy byli Jiří Horský a jeho tým zaměstnanci Obce. Ani o návratu k tomuto systému se Obec architektů s Jiřím Horským nedohodla. Rozhodla se tedy zaměstnat nové lidi a postavit zcela nový tým redakční i obchodní.Potud stručně celá kausa, vlastně vcelku přehledná, pro mne zamlžená jen svoláváním do houfu pod prapory ohrožené nezávislosti časopisu Architekt. I já bych bez váhání podepsal příslušnou petici, kdybych se domníval, že ideová a tvůrčí nezávislost časopisu je v nebezpečí. Jasným středobodem nedohody nebyly ideje, ale finance – tedy aspekt ryze ekonomický. I proto jsem neměl velký problém přijmout nabídku vést tento časopis a postavit jeho novou redakci.

Nový tým, který na této stránce stručně představujeme, nebude o nic méně nezávislý než redakce bývalá – ostatně jinak bychom tuto práci dělat nemohli, ani nechtěli. Chceme navázat na vysokou kvalitu, kterou Architekt pod vedením Jiřího Horského měl – a díky mu za to. Předplatitelům i dalším čtenářům jsme povinováni ročník 2005 po formální i obsahové stránce příliš neměnit, což není z nedostatku vlastní invence. K určitým změnám můžeme sáhnout až v ročníku příštím.Víme, že virtuální bojové zástavy a barikády, které někdo nepochopitelně vztyčuje a staví, nezmizí jednoduchým kliknutím počítačovou myší – odstranit je můžeme jen a jen kvalitní prací. A takovou chceme dělat.

MGR. JULIUS MACHÁČEK (*1948)

šéfredaktorV minulém tisíciletí jsem absolvoval FFUK, obory žurnalistika a teorie kultury a již podvakráte jsem pracoval v tehdejším časopisu Československý architekt a Architektura ČSR. Publicisticky jsem se více věnoval interiéru (založil jsem, dvacet let vytvářel a posléze i soukromě vydával časopis Bydlení). Vstupuji do stejné řeky potřetí – tentokrát je lehce rozbouřená.

 

MGR. TAŤÁNA ŠTEFÁNKOVÁ (*1962)

tajemnice redakcePři studiu literatury a jazyků na Humboldtově Univerzitě v Berlíně jsem se o dobré věci snažila natolik, až jsem z tehdejší NDR byla vyhoštěna zpět do vlasti. Zde jsem byla mimo jiné činná jako překladatelka a touha pokračovat ve svých snahách o smysluplnou cestu mě zavedla k práci pro neziskové organizace. Láká mě tvůrčí činnost – časopis Architekt ji nabízí.

 

 

MGR. MARTIN VERNER (*1962)

redaktorJsem porevolučním absolventem Filosofické fakulty UK. Architektuře jsem se začal jako novinář věnovat ve spolupráci s Jiřím Horským a tehdejší redakcí časopisu Architekt v úplném konci minulého století. Mezitím se stalo mnoho věcí – narodil se mi syn Tobiáš, přeložil jsem sedm knih a Pavel Nedvěd přestal reprezentovat. Může přestat reprezentovat i barák? Promluvme si o tom...

 

ING. ARCH. VĚRA KONEČNÁ (*1954)

redaktorkaRýsovací prkno jsem opustila, když jsem pochopila, že člověk s mojí náturou musí být v podmínkách raného kapitalismu zaměstnancem, aby dokázal uživit rodinu. Náhoda přispěla k tomu, že jsem potkala Julka Macháčka a jeho tehdejší časopis. Pohled na architekturu z opačného břehu je ale daleko zajímavější, než jsem očekávala. Dobře se bavím už jedenáct let.

 

 

BOHUMÍR KOTORA (*1955)

redaktor V žurnalistice mám za sebou různorodou zkušenost, dobrou i tu horší. Novinářskou invenci jsem schopen rozprostřít do více oblastí působení. V redakci časopisu Architekt se svou činností budu podíllet především na obsahu kuléru (soutěže, výstavy, konference, reportáže a informační servis). Těšíme se na podnětné informace.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři